OSLAVY ZIMNÉHO SLNOVRATU A VIANOC 2023

MAGICKÝ ČAS OSLÁV ZIMNÉHO SLNOVRATU A VIANOC 2023

Vianočné sviatky / Yule / Kračún začínajú už dnes, keď po najkratšom dni v roku nasleduje jeho najdlhšia noc. V roku 2023 nastáva kľúčový sviatok zimný slnovrat – v noci z 21. na 22. decembra 2023, keď významný bod obratu nastane o pol piatej nad ránom. Zimným slnovratom tradične končí starý rok a štartuje obdobie zimy i nový rok – lúčime sa so starým Slnkom, vrcholí ním tmavá polovica roka a vítame nové Slnko (nositeľa života) v každoročnom pozemskom cykle – Kole roka. Tento prelomový čas je ideálny na zladenie sa s rytmom prírody, na úplné spomalenie, vychutnanie si zázraku života, spojenie so svojim vnútrom a noblesou, na zastavenie a očistu, meditáciu a bilancovanie, ako aj na vyjadrenie vďačnosti za všetko bohatstvo, čo v každej chvíli máme, a v neposlednom rade na akceptáciu temnoty, ktorá nám poskytuje korene a výživu, a bez ktorej by sme naše vlastné svetlo neuvideli. Obdobie je ideálne na oddych a naladenie sa na pokoj, na svoj vnútorný zdroj Svetla a hľadanie pravých životných hodnôt, nových vízií a zmyslu života, či na to, kým v skutočnosti sme a čo tu vlastne robíme :-).

Zimný slnovrat súvisí s motívom znovuzrodenia. Podľa prastarej tradície počas slnovratovej noci v najhlbšej tme Bohyňa rodí Slnko v podobe slnečného dieťaťa, teda nové Svetlo. A podobný proces automaticky prebieha aj v nás. Je to šanca prežiť túto noc vedome, zmysluplne a pripraviť sa na nadchádzajúcich 12 svätých (dymových) nocí. Keď venujeme pozornosť tomu, čo sa deje v nás a dovolíme žiariť nášmu vnútornému svetlu, vytvárame tak priestor pre nádielku darov a tvorbu nasledujúceho roka pre naše najvyššie dobro. Je to pozvánka na očistu nášho srdca. Na prebudenie a prejavenie lásky v podobe tých najcennejších vianočných darov členom našej rodiny. Po zimnom slnovrate až do Štedrého večera nasledujú 3 dni časo-priestorovej medzery, keď je rozprávkovo možné všetko :-).

Slnko sa lúči s znamením ohnivého, veselého a šťastného Strelca a vstúpi do vážnejšieho zemského Kozorožca. Začína obdobie, ktorý prináša uzemnenie a ukotvenie v hmote, poriadok a systém, splácanie karmy a zmysel pre zodpovednosť, archetypálne otcovské témy, spojenie s fyzickým telom, striedmosť a pokoru, atp. V dnešnú magickú slnovratovú noc, 21. decembra 2023, plnú zázrakov, uvedomení, očisty a oslobodení je za nami obdobie príprav v zmysle porekadla Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc. A začína cyklus 12 dymových nocí, z ktorých každá predstavuje jeden mesiac v roku. TERAZ môžete definitívne spáliť, očistiť, odpustiť a napraviť všetko, čo ste v uplynulom roku nezvládli alebo nestihli, aby ste sa čo najlepšie pripravili na rok ďalší. Na vydymovanie – dôkladnú očistu všetkých miestností dymom vrátane hospodárskych budov – sa v minulosti aplikovali najmä borievka, palina, kadidlo a živice z jedle, borovice a smreka. Každý deň počas tohto magického obdobia sú vhodné rituálne očistné kúpele (sprchovanie). Ako na to? Zatvorte si oči, spojte sa sami so sebou a požiadajte vodu, aby z vás zmyla všetky staré vrstvy a nánosy, nielen pot a fyzické, ale aj tie energetické nečistoty – myšlienky, emócie, energie a situácie, ktoré vás zaťažovali alebo vás nepodporovali. Začnite kladením otázok: čo by som rád/a prepustil/a zo života, čo ma brzdí a už nepodporuje? Potom požiadajte vodu, aby z vás odplavila všetko, čo už nepotrebujete. Predstavujte si a preciťujte, že za sebou nechávate všetko, čo sa stalo – so všetkými súvislosťami a dôsledkami. Ponechajte si len uvedomenia a poučenia. Naši slovanskí predkovia v tomto kúzelnom čase najdlhšej noci a najkratšieho dňa, privolávali návrat svetla a ďakovali Slnku. Nemali elektrinu, toto obdobie bolo pre ich prežitie najnáročnejšie – spájalo sa so zimou, chladom, snehom, ľadom, nedostatkom potravy, vitamínov i chorobami. Dlhé zimné noci si preto krátili veštením a rozprávaním zaujímavých príbehov. Predpovedanie budúcnosti malo v čase zimného slnovratu špeciálny význam. Na to, čo vyšlo, že ich ovplyvní, zamerali pozornosť do budúcnosti. Liali olovo alebo vosk do vody, veštili z plameňa sviečky či vodnej hladiny, vyrábali prírodné vianočné ozdoby a zdobili stromček – symbol spojenia so živou prírodou, posielali lodičky zo škrupín orechov s ich prianiami po vode… Na štedrý večer rozkrojili jablko s otázkou, či budú v ďalších 12 mesiacoch zdraví. Ťahali si 12 kariet – na každý mesiac začínajúceho roka jednu. Doma alebo na cintorínoch zapaľovali sviečky z včelieho vosku za predkov s prosbou o ich podporu a odovzdanie odkazu z druhého sveta živým. Stretávali sa, spájali, spievali koledy a radovali z prítomnej chvíle. Žili viac TU a TERAZ ako dnes my v modernom, pretechnizovanom a iluzórnom svete… Našťastie sme niektoré obyčaje od našich predkov prevzali, jednak k ich úcte a taktiež preto, že majú hlboký symbolický význam a obrovskú tvorivú moc. Od prelomového dátumu 21.12.2012, kedy skončil Mayský kalendár hlásajúci koniec starého Slnka a sveta, už 11 rokov prechádzame hlbokou transformáciou a stále viac sa blížime k vedomému, podstatne ľahšiemu a a šťastnejšiemu prežívaniu života na materskej planéte Zem. Je to pre všetkých jedinečná, priekopnícka a namáhavá jazda :-).

V tomto roku nás veľké kozmické telesá na oblohe v nej podporujú v podobe konjunkcie Slnka s retrográdnym Merkúrom. Je to výzva k väčšej sebadôvere, sebauznaniu, sebaúcte, sebarešpektu a sebasúcitu a vôbec zodpovednosti za svoje myšlienky, slová a činy. Nenechať sa vtiahnuť do drám alebo chaosu iných. Ustáť si svoje zdravé hranice. Čo najviac si upratať, triediť a cieľavedome tvoriť svoj život a to, čo sa nám následne deje. Je možné, že retrográdny Merkúr v sextile so Saturnom sú tu na to, aby nám poskytli ešte viac impulzov posunúť sa ľudsky dopredu, rozhodovať sa podľa svojej vnútornej pravdy, slobodnej vôle a osobných, nie kolektívnych (často obmedzujúcich) presvedčení. Je to ďalšia inšpirácia ľudsky a duchovne dospieť. Začínajú najkrajšie sviatky roka, a tak si môžeme dať dostatok priestoru na premýšľanie a naciťovanie až do 2.1., keď sa Merkúr otočí do priameho chodu. V každom prípade dlho očakávané vianočné a novoročné sviatočné obdobie potrvá až do 6. januára. Poprajme si teda vospolok krásne chvíle a pripravme si očarujúcu, podporujúcu a naplno prežitú oslavu Zimného slnovratu, Vianoc 2023 a nového roka 2024 s najdôležitejším človekom v tomto živote – sami so sebou – a taktiež v kruhoch nám najmilších ľudí a najbližších duší!