NA PRAHU ROKU veľkých zmien a posunov 2024

Drahí priatelia, 
sme na prahu roku 2024,ktorý bude podľa mnohých indícií minimálne taký prelomový ako bol rok 2020. Preto budeme v spojení počas neho aj týmto spôsobom. Máme pripravených množstvo inšpirácií, nástrojov, rád a podpory, aby nás tsunami veľkých posunov a zmien roka 2024 nezaliali a neutopili.  

Aký teda bude rok 2024?

Podľa vedy o číslach zvanej numerológia obsahuje dve dvojky, nulu, štvorku a súčtom získame osmičku. Dve dvojky zmierňujú tlak doby, prinášajú nám dvojnásobnú porciu podpory rozvoja spolupráce a intuície, priateľských a partnerských vzťahov. Nula uprostred je úplne nová kvalita, ktorú vytvoríme slobodnou voľbou myšlienok, slov a činov na úrovni jednotlivca a súčtom aj na kolektívnej a spoločenskej úrovni, v prostredí súčasných evolučných trendov vývoja. Štvorka je uzemňovač a ukotvovač, pomôže nám byť v spojení s našim fyzickým telom a pocitmi, s každodenným životom, s prírodou, s telesnými potrebami a hmotou, čím nás bude chrániť pred podľahnutím klamstvám, chaosu, ilúziám, manipuláciám, či psychickým problémom. Súčtom 2+0+2+4 dostávame osmičku, ktorá bude vládnuť  tendenciám, vplyvom, výzvam, darom a rizikám počas roka 2024. Číslo 8 je kráľovské, prináša silu, moc, odvahu, vládu, bohatstvo, prosperitu, úspechy, nekonečno, prepojenie Neba a Zeme, rovnováhu,  splatenie a vyrovnanie dôsledkov našich dobrých a zlých rozhodnutí a činov (karmy), príležitosť korunovácie a usadenia sa do kresla kráľa/kráľovnej, t.j. vedomého tvorcu svojho osudu.  

Podľa astrologickej vedy je vládcom roka 2024 Slnko, nositeľ kráľovského princípu šéfa našej slnečnej sústavy, ktorý dôstojne zasadne na trón a bude nám cez špeciálne slnečné svetelné lúče posielať jednu kráľovskú šancu na osobný rast a prosperitu za druhou. Ale pozor! Je zrejmé, že náročnosť úloh bude priamoúmerne zodpovedať kráľovskej odmene a veľkosti nádielky, ktorú na všetkých úrovniach každý z nás môže získať, ak nezaspí dobu a učebné lekcie splní najlepšie ako sa dá. Ako sa dalo čakať, aj podľa konštelácií planét v roku 2024 kráľovské úlohy nebudú jednoduché. Bude k nim treba odvaha, otvorenie  mysle a srdca, správne načasovanie, bdelosť, premyslená stratégia a v neposlednom rade prepojenie so správnymi, pripravenými a informovanými ľudmi… A to nejde bez dôslednej prípravy a skúseného vedenia. Iste poznáte to porekadlo – šťastie praje pripraveným.  

Do tretice,
ak vezmeme do úvahy vplyv čínskeho lunárneho horoskopu, roku 2024 bude vládnuť smaragdový/zelený/drevený DRAK, ktorý prichádza raz za 60 rokov a je všetkými, čo chystajú veľké projekty a zmeny, veľmi očakávaný. Pretože ide o mega štartéra, tvorcu a podporovateľa novátorských projektov, premien a zmien vo veľkom štýle, na celospoločenskej či dokonca celoplanetárnej úrovni. Zelený drak má schopnosť nás rozprávkovým spôsobom vyniesť do top výšin až nad oblaky, kde vládne úspech, nadhľad, múdrosť, chrabrosť, veľkorysosť, pohoda, odvaha a osobná sila. Ale ľahostajných, ustrašených, slabých a zacyklených má moc stiahnuť do nízkosti, malosti, súženia a chudoby na všetkých úrovniach. Zelený drak prichádza každých 60 rokov ako významný posol a nositeľ veľkého pokroku, evolúcie, transformácie, prerodu, bohatstva, úspechu, rastu a slávy – ale aj pádu, úpadku, bolesti a zúfalstva. Jeho doménami sú predovšetkým podpora vedy, inovácií, vedeckých objavov, rozkvet kultúry, ako aj nových štýlov a osobností umenia. 

2024 je významná téma, preto sa na aspekty roka ešte pozrieme. 
Súčasné obdobie je vhodné na potrebnú prípravu – dôsledne uzavrieť staré záležitosti a ľudí, odpustiť a prepustiť, podať si ruky, vyselektovať a odstrihnúť, nastaviť pevné hranice, upratať a vypratať, a tak uvoľniť priestor na úplne novú kvalitu a etapu života od roku 2024. V kľude, v stave uvoľnenia, premyslenia, precítenia a hlavne bez stresu, veď na kľúčové veci je čas minimálne do 6. januára, a pokojne až do 21.3.2024, kedy nový rok s číslom 2024 podľa prírodného cyklu energeticky naplno odštartuje. 

PRAJEME VÁM POHODOVÉ LADENIENA UDALOSTI NOVÉHO ROKA 2024