Keď obrazy odhaľujú skryté talenty

Rozhovor s Janou Švarnou

Stretnutie s artistkou a zakladateľkou Talent centra v Prahe, slovenskou špecialistkou na prácu s talentami a ľudským potenciálom, ktorá pôsobí dlhé roky v zahraničí, je vždy čarovné a autentické. Jana Švarná má dar spájať lídrov, koučov a inšpirátorov. Rozširuje ľuďom obzory a otvára najhlbší ľudský potenciál. Objavuje a prináša novinky osobného rastu a duchovného rozvoja. Jedným z jej originálnych spôsobov holistickej komunikácie s ľuďmi, ktorí hľadajú sami seba v živote či práci, je metóda ArtSpiration.

Čo je podľa teba prvý krok k premene?
– Je to nakopnutie alebo aktivácia k pohybu človeka. Môj obľúbený úsek, keď sme spolu na štarte  🙂
Prečo si sa rozhodla venovať talentom?
– Nebol to môj sen z detstva, ale jedna z mét, kam som raz musela dospieť. S odstupom času vidím, že všetky moje životné cesty viedli k tomu, aby som vytvorila priestor, kde človek nájde novú štartovaciu čiaru, keď nevie, ako ďalej… Žiadna iná sebarealizácia mi nedávala význam. Je to vyústenie mojich rokov presedených u terapeutov, koučov, učiteľov, liečiteľov, tantrikov, poradcov, múdrych osobností, hodiny osobných rozhovorov s top manažérmi, prezidentmi firiem, šamanmi, náčelníkmi, Indiánmi, ale aj s mega manipulátormi, či radovými zranenými ľuďmi. To všetko ma priviedlo k myšlienke tvorby miesta a siete odborníkov na prácu s ľudským potenciálom a životnou silou človeka. Ide o možnosť konzistentnej práce na svojej osobnosti, tele a duši. Je to niečo, čo som túžila mať k dispozícií ja, keď som v mladom veku hľadala moje smerovanie, schopnosti a riešenia na osobné trápenia. Centrum, kde sa môžem prísť poradiť ako začať či naštartovať, keď sa v živote zabrzdím, alebo „nevidím, nepočujem, nechápem…“.

Znie to dosť všeobecne. Čo konkrétne ľuďom ponúkaš?
– V prvom rade možnosť pozrieť sa na to, že sú v poriadku, že nie sú „zlí“, a že nikto okolo nich im nechce ublížiť, alebo niečo vziať. Veľmi rýchlo a jasne im ukázať, kde je skrytá ich sila, aké majú
schopnosti a kvality, čo im funguje – pomocou zmapovania ich podvedomia a vedomia – a spoznať, že nechybujú. Len zatiaľ neuvideli pravdu o sebe, čo sú schopní dokázať a že ich pohľad na seba je zatiaľ zastretý.
Ako im tieto závoje pomáhaš odlíšiť?
– Odhadzujeme ich spolu formou uvedomia si pravdy o sebe cez testy: talentov, rovnováhy, emócií, energie či postojov. Ďalej rozhovorov a prácou na odstránení stagnujúcej energie v ich tele
alebo presvedčení v ich mysli. Pracujeme aj na úrovni duše a metódy vyberám podľa toho, čomu je človek najviac otvorený.
Ktorá úroveň je pri práci s ľuďmi najdôležitejšia?
– Je to jedno, lebo je isté, že život ich sám vyprovokuje, aby sa venovali aj telu, aj duši, aj mysli. Aby našli rovnováhu a pochopenie. Nemôžme sa totiž venovať celý život iba uspokojovaniu potrieb tela, lebo začne kričať duša. A keď sa staráme len o dušu, telo sa začne pripomínať, že aj ono existuje.

Kde je v tvojom koncepte myseľ?
– Myseľ je zjednodušene povedané niekde medzi telom a dušou a slúži tomu, aby sa vykonávalo a pomenovalo, čo sa deje medzi dušou a telom – čiže medzi nebom a zemou. Jednoducho, aby sme
tomu celému rozumeli.
Ako konkrétne pracuješ s dušou?
– Prejavy duše môžeme podporovať rôznymi spôsobmi. Mňa osobne oslovil jej prejav cez obraz. Hovorí sa, že sny sú jazykom duše. V snoch je veľa odpovedí a to, ako sa duša práve cíti, čo „ rieši“ ,
v akom rozvojom štádiu sa nachádza. Už štyri roky si zapisujem každý sen a jeho výklad. Je to pre mňa vodidlo a objasňuje mi moje životné udalosti. Potom si znázorním to, čo som uvidela – sen, myšlienku, vnuknutie, predstavu, víziu, nové uvedomenie….. Všetko sú to neuchopiteľné veci, a keď im chceme dať život, môžeme túto abstrakciu vložiť ihneď do obrazu – namaľovať, načarbať alebo nakresliť. Akonáhle naša predstava alebo uvedomenie nadobudne formu, stáva sa živou a viditeľnou v tomto svete. Začne to na nás pôsobiť a postupne manifestovať v realite. Preto sú nástenky vízií, tzv. „vision boardy“ také účinné.

ArtSpiration je teda jedna z tvojich metód práce s dušou…

– Áno… Nápad ArtSpiration mi priniesla intuícia. Ako vnuknutie odniekadiaľ, ktoré buď zachytíte a uchopíte, alebo si ho vôbec nevšimnete a idete ďalej.
Ty si ten signál zachytila a spracovala… Čo ten názov presne
znamená?
– Artspiration/Artšpirácia je blízka slovu Inšpirácia. Tá je zložená zo slova In – spirit ( do/duch, teda vstúpenie ducha do nás ). Art – spirit je pre mňa vstúpenie umenia, krásy, obrazu do človeka.
Ako to prakticky funguje?
– Vytvorí sa v nás vnútorný obraz, ktorý sa chce prejaviť v realite. To isté ako inšpirácia. Keď sme inšpirovaní, tak nás to láka konať, robiť veci tam vonku v hmote. Nenecháme si to len v hlave. A to je princíp artspiration = premeny myšlienky na hmotu.
Máš výtvarné vzdelanie?
– Nie a za umelkyňu sa nepovažujem. Nemám to vyštudované, začala som tvoriť inak :-). Celé ma to nenápadne „prepadlo“ pred ôsmimi rokmi. Dala som výpoveď v práci, zostala doma a mala
som práve minimálny sexuálny život. Z kníh od Osha som sa dozvedela, že keď nemá človek možnosť sexuálne sa prejaviť, tak pretlak tejto energie v tele sa pretaví do umenia. Veľmi jednoduché: málo sexu = veľa tvorivosti. Sexuálna energia je vlastne synonymom tvorivej a životnej sily. Je to naša koreňová alebo sakrálna podstata. Miesto, kde vzniká a tvorí sa život, kde všetko začína a aktivuje sa, kolíska sexuálnej energie.

Ako prebieha lekcia ArtSpiration?
– Hodiny ArtSpiration smerujú k poznávaniu samých seba z iného uhla pohľadu a to cez hlas svojej duše, svoj vnútorný obraz a cez farby. Otváram ich mentálnou prácou – vyplnením aplikácie
založenej na slovno-farebnej asociačnej metóde CA (colourmind association) od Carla Junga. Výsledky ukážu hlas podvedomia. Ľuďom to odhalí napríklad, či idú proti svojej duši, alebo sú v jej súlade, koľko majú aktuálne energie, spokojnosti, motivácie sebavedomia, stresu, či sú viac v mužských alebo ženských energiách a mnoho iných zaujímavých parametrov o ich aktuálnom
nastavení.
Každý si potom nájde kľúčovú tému, ktorú spolu rozoberieme. Sedenie končí zobrazením uvedomenia do maľby. Kto maľovať nechce, tak použije papier, ceruzky či pero. Dôležité je znázornenie vnútorného obrazu alebo vízie. Každý na čo sa cíti, pričom obraz či obrázok je výstupom informácií z jeho podvedomia. A ďalej – veľký zmysel má, keď si človek svoje dielko zavesí na
stenu doma alebo v práci. Obrázok pôsobí ako spomínaná nástenka vízií, ktorá urýchľuje manifestáciu prianí a riešenie tém v bežnom živote.
Na sociálnych sieťach píšeš, že ArtSpiration je oslobodenie farbami…
– Pre mňa je maľba vyslobodením od vonkajšieho sveta, jeho nátlaku a hektiky. Zatvorím sa na celý víkend doma so štetcami, terpentínom a tvorím… Pri maľbe sa dostanem vždy do iného sveta, je to ako rozprávka. Keď začínam maľovať, neviem, do čoho sa pustím. Nechám sa viesť a na konci vidím, kam ma to priviedlo. Často krát si v hotovej maľbe nájdem odpovede na moje
zásadné otázky. To je presne to, čo túžim prinášať ľuďom. Započuť hlas svojej duše. Je to veľmi silná a cenná vec. Biblia zdôrazňuje, že talenty je dôležité kultivovať, o dary sa treba deliť a investovať ich ďalej.

Aké kvality otvára tvorivá hĺbková práca?

1. kairos – stav kedy úplne zabudnete na to, ako beží čas a zažijete bezčasovosť
2. prítomný okamih, stav úplnej bdelosti – ak ešte neviete, ako sa do neho prirodzene dostať
3. nájdenie vlastného štýlu maľby bez použitia naučených techník
4. prepojenie s duchom – In Spire a s vlastnou inšpiráciou
5. dotyk so svojou jedinečnosťou – zistíte, že je zbytočné sa porovnávať, hodnotiť seba a iných, posudzovať (tento postoj sa po opakovanom praktikovaní prenesie do dennej reality)
6. stretnutie s vlastnými bariérami, limitmi a dôvodmi, prečo sa nevieme pohnúť ďalej a uvoľnenie stagnujúcej tvorivej energie, prípadne nájdenie svojej témy rozvoja
7. tvorivú možnosť sebavyjadrenia a sebarealizácie
8. posilnenie sebahodnoty a sebaprezentácie
9. vedomé tvorenie – tréning, ako si v živote priať a tvoriť vlastný život, ako chceme
10. hlboký stav relaxácie, uvoľnenia a aktívnej meditácie, keď myseľ odpočíva
11. spoznanie a pomenovanie vlastných emócií počas tvorby – dôležité je uvedomiť si, čo cítime a potom si vybrať, či to chceme zažívať aj naďalej (pretože emócie môžeme vedome meniť)
12. rozvoj citu pre farby – výber farby, ktorá človeka podporí, a ktorú práve jeho vnútro potrebuje, aby ho to podporilo
13. vnímanie zvukových vibrácií – zážitok zmeny tvorby pod vplyvom rôzneho typu hudby (zvukové vlnenie a hudobné vibrácie silne ovplyvňujú naše prežívanie a životné diela. Nie je jedno, čo a koho v živote počúvame. Treba si citlivo vyberať, čo na seba necháme pôsobiť)
14. posilnenie imaginácie – lepšej predstavivosti, čo chceme v našom živote vytvoriť

15. naučenie sa rozpoznávať krásu, súlad, harmóniu cez maľbu – od chaosu, zmätku alebo nepokoja
16. otvorenie sa láske a kráse (lásku môžete začať prijímať, až keď sa otvoríte kráse, nechávate ju čo najviac na seba pôsobiť a obdivujete ju)
17. pritiahnutie životnej radosti (začnete byť magnetizujúci a pritiahnete si do života všetko, čo budete potrebovať)

Jana Švarná je jednou z prvých na poli komplexnej práce s talentmi v Čechách a na Slovensku. Dlhodobo ju zaujíma skúmanie najhlbšieho ľudského potenciálu. Po dlhoročných skúsenostiach s rozvojom ľudských schopností a ich kvalít v korporátnom prostredí založila v roku 2014 Talent Centrum. Spája odborníkov a aktivity smerujúce k rozvoju ľudskej sily a ich potenciálu. K jednotlivcom a skupinám pristupuje celostne na úrovni mentálnej, duševnej a telesnej. Osobne má okrem talent koučingu najväčšiu radosť pri práci s farbami, vnútorným obrazom človeka a ich prepojeniami na jeho vnútorný svet – dušu. Vytvorila vlastný koncept „Artspiration“, ktorý poskytuje bezpečný priestor na oslobodenie a sebarozvoj cez slovno – obrazovo – farebné asociácie. V Prahe, na Slovensku a čoskoro v mexickom Cancune organizuje sedenia na „sebavypočutie a sebapoznanie“ formou obrazu a farieb.

Text: Silvia Marisi, Foto: archív J.Š.
www.StastnaRovnovaha.sk, www.TalentCenter.cz

Článok vyšiel v časopise Vitalita 07/2018.