Decembrové sviatočné magické okamihy

novPo prenádhernej slnečnej adventnej nedeli nám na pondelok 18. 12. hneď ráno o pol ôsmej Vesmír naplánoval decembrové novolunie. Keďže Slnko i Luna si tentoraz dali stretko v znamení Strelca, tieto dni sú skvelé na ladenie sa do nášho stredu a vnútornej rovnováhy. Súčasne sú ideálne na upevnenie integrity a pozitívnych zámerov a vízií do blízkej i ďalekej budúcnosti. Naše slová by mali byť teda v súlade s našimi činmi. Strelec je aj o hľadaní a nachádzaní základného pocitu spolupatričnosti s celkom.
Keď Mesiac stojí medzi Zemou a Slnkom, prichádza novolunie. Nov je najvhod-nejší deň pre očistu tela i mysle a pôst. Taktiež na začiatky projektov a odvy-kanie od škodlivých návykov. Doprajte si očistnú kúru, detoxikačnDSC_0046é a relaxačné masáže predovšetkým stehien a chrbta. Strelec podporuje aj naše ego expan-dujúce do priestoru. So Strelcom sú spojené zmyslové orgány, najmä zrak. Začnú nás zamestnávať pozitívne názory, hodnoty a uhly pohľadu na náš svet a jeho udalosti. A aby sme vytvorili priestor novému, s ľahkosťou teraz pustíme a veľkoryso odpustíme staré boľačky. Ak sa zameriame na zvýšenie dôvery a úcty k sebe, iným, Zemi a životu, na našu sebahodnotu, sebaprijatie, seba-vedomie a sebalásku, získame nadhľad nad svetom…
Keď si uvedomíme kvality každého času, uľahčí nám to život na vlne – v súlade s prírodou a Vesmírom. Pretože na tejto planéte vplýva na náš život predovšet-kým príťažlivosť Zeme, Slnka i Mesiaca. Mesiac na svojej ceste okolo Zeme prechádza znameniami zverokruhu, ktoré majú na 2 až 3 dni kľúčový vpVianocelyv na ľudí, zvieratá a rastliny. Každé znamenie zverokruhu nesie určité témy. Slnko raz ročne prejde počas 30 dní každým znamením a zintenzívni ho pre všetkých. Keď na nás svieti z tejto konštelácie, dostaneme možnosť hlbšie sa ponoriť do jeho posolstva a posunúť v sebe dané témy.
Strelec od 21. 11. do 21.12. v nás teda zapaľuje pochodeň pozitívneho život-ného prístupu. Nie náhodou je jeho súčasťou požehnaný adventný čas. Výzvou je vniesť do nášho života a sveta vnútorný pokoj, tichú radosť a radostné nadšenie do každodennej reality. Cez tieto okuliare objaviť múdrosť a hĺbku v každej situácii, ktorá nám do života prichádza.
Vyvrcholením tohto obdobia je zimný slnovrat s krásnym radom čísel 21. 12. 2017 o 17:27 h. V čase najhlbšej tmy sa rodí do nášho sveta nová nádej a nové svetlo. Spomalíme sa a na tri dni sa zastavíme v čase. Aby sme s plným vedomím oslávili Vianoce. Symbolicky sme to práve my, kto má v sebe nájsť a šíriť svoje vnútorné svetlo – našu božskú iskru – Krista v nás. Vítaniu Slnovratu u našich slovanských predkov predchádzala noc pred Kračúňom – najkratším dňom v roku, ktorú ľudia „merali“ – teda v túto noc nespali a stretávali sa na duchovné obrady.
Od tohto magického okamihu sa dni zasa začnú predlžovať a práve 21. 12. je bodom obratu a začiatkom vlády Kozorožca. Výzvou do 20. 1. bude uvedomiť si svoju osobnú zodpovednosť, životné poslanie, povolanie k práci a vernosť samému sebe.

Foto: slávnosť zimného slnovratu kňažiek Živeny a Kola roka na Červenom kameni

Text: Silvia Marisi

Foto: archív a  Silvia Marisi