Prajeme Vám excelentný rok 2018 v šťastnej rovnováhe

Drahé priateľky a milí priatelia,
prajem Vám excelentný rok 2018 v šťastnej rovnováhe
aby Ste každý deň vyhľadávali a oceňovali krásy života a prírody
aby Ste každý deň vyžarovali zo srdca dobro, lásku a súcit
aby Sme každý deň spolu zámerne vytvárali lepší, citlivejší a láskavejší svet .

V roku 2018 sa svet okolo nás bude zásadne meniť a ohňom prejdú aj naše vzťahy, priateľstvá a partnerstvá. Preto je kľúčové byť vo svojom strede, v spojení samého so sebou, v poznaní, úcte, ocenení a uvedomení si samého seba v každej situácii. Vtedy vonkajšie okolnosti človekom neotrasú, ale naopak vďaka výzvam, zmenám a skúškam získa tesnejšie spojenie so svojou silou a uvoľní priestor pre vnútornú múdrosť a dôveru v život, ktorú po celé veky nosíme v sebe. Ľudská bytosť nie je len socializované zviera alebo živý automat, ktorý potrebuje prácu, konzum a zábavu, ale rozvíja sa a rastie po špirále spirituality a otvárania vedomia. Aj keď to občas okolo nás tak nevyzerá.

Napríklad v Európe v 14. storočí každý rok zomrel násilným spôsobom 1 človek z 1000, dnes je to 1 zo 100-tisíc. Ale hektolitre preliatej krvi a nákazlivé epidémie strachu v televíznych novinách a bulvárnych filmoch šíria opak. Preto neverte všetkému, čo vám servírujú komerčné médiá a spoločenské autority, aby na Vás dobre zarobili, aby Vás manipulovali, aby z Vás robili aj naďalej poslušné stádo oviec. Verte sebe, svojej intuícii, svojej citlivosti, svojej vnímavosti a tomu, že Vaša unikátna duša má obrovskú nezmernú hodnotu a Vy ako človek máte jedinečné, úžasné a skvelé vlastnosti a obdivuhodné schopnosti.

Práve nevedomosť a neskúsenosť, aj keď môže byť vzdelaná či úprimná, spôsobuje sebe a iným najviac utrpenia, bolesti, zranení, konfliktov, nepochopení, nedorozumení a nešťastia. Žijeme v požehnanej dobe, keď trpieť už nie je povinné ! V dobe, keď sa všetko prevratne mení, je umenie sa nepreceňovať, ani nepodceňovať. No stále platí, že ak klopete, bude Vám otvorené a kto hľadá, nájde.

Takže prajem Vám, aby Ste denne v novom roku 2018 aktívne pátrali a postupne pracovali na tom, ako prežívať svoj čas tu na Zemi radostnejšie a šťastnejšie. V láskavosti, v ohľaduplnosti k sebe a iným, bez porovnávaní, posudzovaní, podmienok a očakávaní, v prajnosti dobrého sebe a všetkým, v nádeji a pozitívnej mysli, v rovnováhe a harmónii so sebou, okolím a svetom. Lebo ak sa zadívate lepšie, a zrak Vám možno zastierajú akékoľvek starosti, skôr či neskôr uvidíte prenádherný, šťavnatý, voňavý, pestrofarebný život a svet, ktorý Vám leží pri nohách… čakajúc, čo s prítomnou chvíľou urobíte.

Prajem Vám, aby Ste v roku 2018 vedome zhlboka dýchali, vedome jedli zdravú živú stravu, vedome sa hýbali, vedome odpočívali, vedome šetrili a skrášľovali náš spoločný domov – planétu Zem a vedome pracovali iba na tom, čo zlepší život Váš a iných a čo vyjadruje Vašu kreativitu a tým, kým Ste.

Prajem Vám, aby Ste v novom roku 2018 robili slobodné a správne rozhodnutia s čistými úmyslami a jasnými zámermi. Vitajte na vlnách šťastnej rovnováhy.

S Láskou a Svetlom

za tím Šťastná Rovnováha
Silvia Marisi