ASTRONÁHĽAD NA prvú polovicu ROKa 2024

Po roku 2023 pod nadvládou bojovného Marsu sme vstúpili do roku 2024, kde jeho udalostiam vládne Slnko, ktoré je šéfom našej domovskej Slnečnej sústavy. Slnko reprezentuje osobnú identitu, sebavedomie a jedinečnosť, preto ide o zásadný rok v našej osobnej aj kolektívnej evolúcii. Súčasne je symbolom osobnej sily, našich schopností tvoriť a žiariť. Takže je astrologickým predstaviteľom života ako takého, teda aj nášho srdca a ducha. Č

Čo je našimi úlohami v roku 2024
Každý teda dostane výzvy podľa jeho pripravenosti na veľký osobný vývojový pozitívny posun. Keď sa pozrieme na konci roka 2024 do zrkadla, mali by sme tam uvidieť dospelejšiu, zrelšiu, zdravo seba-vedomú a slobodnú bytosť, ktorá chápe, že si svoj život tvorí. A to podľa toho, aké myšlienky, slová a činy si vyberá, vrátane ľudí a miest, ktorými sa obklopuje, a ktoré ho tiež formujú. Do vienka sme dostali slobodnú vôľu a aj zodpovednosť za naše voľby. V tomto roku nám Slnko sprostredkuje ďalšie impulzy k tomu, aby sme v bezpečnom priestore žili s otvoreným srdcom a prijímali seba, iných a život takých, aké sú – bez podmienok a očakávaní. Takže naučili sa stále viac a viac oceňovať, byť vďační a milovať bezpodmienečne.

Najdôležitejšie dary a výzvy
Kľúčové planetárne aspekty v roku 2024 sú: vystúpenie Pluta zo znamenia Kozorožca a jeho vstup do Vodnára konštelácie Jupitera a Uránu vstup Jupitera do znamenia Blížencov. Vodnár aj Blíženci sú vzdušné znamenia, a preto rozvíjajú predovšetkým naše intelektuálne a duševné schopnosti. Vodnár je taktiež vysoko intuitívny vizionár a revolucionár. Blíženci sú zasa výrazní komunikátori a spojovatelia. Najdôležitejšími kvalitami tohto roka sú duševný rozvoj, vzdelávanie a komunikačné kompetencie. K tomu je dôležitá schopnosť rozlišovať a vyberať si informácie, ktorým venujeme pozornosť a uveríme… pretože podľa toho žijeme. Precízne pozorovať a triediť informácie, ktoré nás podporujú a sú pre náš užitočné – od tých, ktoré sú naopak škodlivé a deštruktívne. Pochopiť, že v súčasnej prechodovej ére je nutné sa neustále vzdelávať. Vzdušné znamenia nám prinášajú do života viac ľahkosti, radosti, zvedavosti, komunikatívnosti, vnímavosti, potreby meditácie, odpočinku a rozvíjania sa. Takže najväčšou výzvou a nutnosťou roka bude prestať myslieť a komunikovať starým spôsobom a vymeniť ho za spôsob žiaduci a novátorský.

Zásadné vplyvy do 30. júna
V prvom polroku 2024 vstúpi 21. januára Pluto do Vodnára a 2. mája sa Pluto otáča do retrográdneho chodu. Pluto sa v tomto roku pohybuje na prvých dvoch stupňoch Vodnára. Stará doba definitívne končí a nová sa nám postupne otvára. Pluto je mocným nositeľom hlbokej transformácie a vstupom do astrologického znamenia Vodnára cca po štvrť tisícročí je ohlasovateľom oslobodenia, rovnoprávnosti, bratstva-sesterstva, skupinovej spolupráce, rozkvetu individuality, originality, unikátnosti, tvorivosti, slobody a priateľských vzťahov medzi ľuďmi. Každý človek má v tomto období na výber. Ak si uvedomí a začne žiť ako slobodná, nezávislá, zodpovedná a svojprávna bytosť – vstúpi do Novej Zeme – zlatého veku ľudstva. Ak nie, stane sa potravou pre technokratickú totalitu. Ľudský duch má teraz šancu byť konečne oslobodený. Všetko je na každom z nás. K slovu sa dostanú nové technológie, nové typy energií (vrátane voľnej energie), nové typy liečenia a terapií, ktoré nám pomôžu prečistiť a transmutovať staré nánosy v osobnom a kolektívnom vedomí ľudstva. Všetko je o tom, pochopiť a žiť v súlade s prírodnými a univerzálnymi – duchovnými – vesmírnymi zákonmi. Držme si klobúky, osobná transformácia pod taktovkou Pluta je pripravená najmä pre ľudí narodených v znamení Vodnára, ďalej Levov, Býkov a Škorpiónov. Skrátka neprídu ani ďalšie vzdušné znamenia – Váhy a Blíženci, čiastočne tiež ohniví Barani a Strelci.

Život je dar a potešenie
Planéta šťastia a expanzie – Jupiter zotrvá do 26. mája v zemskom znamení Býka. Je to znamenie, ktoré má rado materiálne zabezpečenie, pohodlie a vychutnávanie si života so všetkým, čo nám môže poskytnúť. Súvisí teda so zázemím, istotami, fyzickým telom, prírodou, materiálnym zabezpečením a financiami. Jupiter nám bude našťastie v týchto sférach nášho života výrazne nápomocný a zmierni revolučný vplyv Uránu v Býkovi. Pokiaľ budeme pripravení a ochotní opustiť staré zvyky (konjunkcia vyvrcholí 21. apríla) a spôsob života, zachytíme nové inšpirácie a integrujeme inovácie, naša situácia sa v uvedených sférach výrazne zlepší. Budeme mať veľa šťastia a objavíme sladkosť života.

Konjunkcia Uránu a Jupitera v Býkovi
Od 1.januára začne Jupiter po otočke Urán v znamení Býka dobiehať, čo znamená, že do začiatku februára sa budú spoločenské zmeny štartovať a pripravovať na podvedomej úrovni. Od 20. do 30. apríla vyvrcholí konjunkcia Jupitera s Uránom naplno. Môžeme očakávať bojovný a revolučný 1. máj. Presný aspekt nastane v tom čase na 22 stupni Býka v sextile s Marsom v Rybách a v konjunkcii s Neptúnom. Preto to veľké ideové zafarbenie, impulz k pohybom más ľudí a nových ideí do pozemskej reality. Účinky konjunkcie budú doznievať počas prvej polovice mája a v druhej polovici mája dostanú konkrétnu podobu a rozbehnú sa naplno. Na osobnej úrovni sa začnú prvé náznaky prichádzajúcich prevratných zmien prejavovať už od prvých dní roka. Dovtedy sa treba napojiť na dostupné osobné zdroje stability a rovnováhy, vytvoriť si výživné vzťahy a pevné zázemie. Budeme môcť pozorovať, ako prichádzajú určité cunami, ktoré zmetú všetko staré a vďaka tomu naskočíme na novú vlnu. Každý ako si ustelie, tak bude spať.

Avšak nie všetci si polepšia – len tí, ktorí sa budú dobre starať o fyzické telo v súlade s úctou k prírode a láske k našej domovskej planéte Zemi. Cez intuíciu a jazyk nášho fyzického tela dostaneme všetky potrebné pokyny, ako sa o seba čo najlepšie starať, čo, kedy a ako jesť, odpočívať či robiť. Veď naše telo je chrámom našej duše. Tak ako narodení v znamení Býka, alebo tí, čo majú v ňom ascendent, si budeme mať možnosť užívať a vychutnávať život cez naše zmysly, zamilovať sa do života, nášho tela, prírody a matky Zeme, budeme sa z nich znova tešiť a oslavovať ich.

Zmeny, posuny a evolučný vývoj
Jupiter v Býkovi nám prihrá príležitosti k vylepšeniu doterajšej materiálnej situácie a ozdraveniu hmotného zabezpečenia. Jupiter je multiplikátor, takže tým, čo si niečo poctivo nadobudli, sa to znásobí – a tým, čo majú málo, alebo to získali podvodom či na úkor iných, sa vezme aj to posledné. Pozor na zmysluplné vydávanie svojej životnej energie v súlade s univerzálnym zákonom rovnováhy dávania a prijímania, na nastavenie zdravých hraníc a na hrozbu plytvania financiami. Urán v Býkovi nám prinesie zmeny a nové správy najmä z finančného sveta a naučí nás rázne vystúpiť zo starých koľají v rovine hmoty. Konkrétne sa v roku 2024 nachádza medzi 20°až 27° znamenia Býka.
Jupiter sa s Neptúnom ocitnú 23. mája v harmonickom aspekte v Rybách, ktorý praje duchovnému vývoju a rozvoju našich tvorivých schopností vrátane hlbšieho pochopenia vplyvov, súvislostí a dôsledkov toho, čo a prečo sa deje. Jupiter vstupuje do znamenia Blížencov 26. mája. Prinesie expanziu a rozkvet komunikácie a duševnej činnosti. Dôležité sú vzťahy s ľuďmi a cestovanie. Ak im nezabuchneme dvere, získame veľa užitočných kontaktov. V roku 2024 majú zelenú: duchovný rozvoj, štúdium a vzdelávanie, zhromažďovanie zmysluplných informácií, duševná pružnosť, komunikácia s inými, spoločenské kontakty a cestovanie.

V krízach sa rodí nový život
Jupiter v Blížencoch vytvorí 3. júna harmonický aspekt s Plutom vo Vodnárovi, ktorý nám pripomenie, že práve v období krízy sa dejú zmeny a rodí nová kvalita života. A že pozitívny prístup k životu nám dáva obrovskú silu a schopnosť ho meniť vo svoj prospech. S posolstvom Chiróna (nášho vnútorného liečiteľa) v Baranovi súvisí aj os lunárnych uzlov.
Severný uzol je v Baranovi a Južný vo Váhach. Vieme, že Južný uzol symbolizuje minulosť, teda to, čo už máme za sebou, čo poznáme, a od čoho by sme sa mali odpútať. Severný uzol symbolizuje našu budúcnosť – to, čomu sa máme venovať, aby sme sa posúvali ďalej. Takže máme sa zbaviť nerozhodnosti a závislosti na názoroch iných. Cesta nášho vývoja vedie cez samostatné premýšľanie a nezávislé konanie, cez naše vlastné stanoviská, spoliehanie sa na seba, cez vývoj našej fyzickej, duševnej a duchovnej stránky.
Saturn v Rybách upozorňuje na to, že našimi základnými potrebami sú sebarozvoj, zmysel života a duchovný život vo viere, nádeji a láske. Saturn bude v Rybách až do roku 2026, keď uzatvorí 30-ročný cyklus a vyskúša nás ako náš Veľký učiteľ duchovného rozvoja a našej schopnosti splynutia s Jednotou. Teraz je rozhodujúce obdobie, keď máme pracovať s našim podvedomím a vytiahnuť na svetlo a prepustiť všetky strachy a traumy, vytesnené či potlačené negatívne emócie a bloky.
Neptún je v znamení Rýb veľmi silný, preto výrazne podporuje náš duchovný vývoj a pomáha nám dočisťovať staré a karmické záležitosti. Teraz je čas odpustiť všetko, čo nás zaťažuje – zranenia, poníženia, krivdy, zrady, atď. – sebe, aj iným. To odštartuje hlboký liečivý proces, podporí náš súcit ako formu lásky a našu intuíciu, ktorá nás vedie po správnej ceste vpred.
Lilit, tzv. Čierna Luna symbolizuje našu prirodzenú divokosť a potrebu rovnoprávnosti. Do 15. júna bude v Panne. Pozor na prepracovanosť a preťaženie, lebo ich budú nasledovať zdravotné problémy. Treba sa naučiť kvalitne relaxovať a dopriať si to, čo potrebujeme. Čierna Luna v Panne prináša aj tému nastavenia zdravých osobných hraníc v oblasti slušnosti a poslušnosti. Tým, že budeme pomáhať a slúžiť iným, si totiž ich rešpekt a lásku nezaistíme. Lekciou je prestať brať ohľady na hodnotenia zvonka, vystúpiť z podriadenej pozície slúžky a vďaka uvedomeniu si svojej unikátnej sebahodnoty začať žiť v rovnováhe.
Selena, tzv. Biela Luna, nám prináša podporu a vyjadruje potrebu mať jasno v tom, čo nás rozvíja, a čo ničí. Symbolizuje plody (odmeny) našich minulých dobrých skutkov. Ukazuje nám, čo nám pomáha a čo nás podporuje. Do 15. júna sa nachádza v zemskom znamení Býka. Prináša nám stabilitu, istotu, materiálne zabezpečenie, pocit bezpečia a pokoj. Práca so Zemou, zemou a prírodou nás liečia. Ak si budeme počínať v oblasti hmoty, materiálneho zabezpečenia a financií čestne, spadne nám do lona bohatá odmena.
Veľa síl, priatelia!

Žijeme v dobe, keď je možné sa oslobodiť od všetkého temného, skrytého a utajeného, čo nás doteraz oslabovalo, ničilo, manipulovalo a ovládalo. Prajme si vospolok spojenie s hlbokou múdrosťou a správne rozhodnutia, veľa odvahy, lásky, zdravia, nádeje, dôvery, sily a pokoj v duši.