SPLN na osi Škorpión – Býk A ZATMENIE MESIACA

Drahí priatelia,
iste sa máte v týchto dňoch inak a dejú sa vám nezvyčajné veci. Dôvodom je, že sa nachádzame v hlboko transformačnom období prechodu z Váh do Škorpióna a uzatvárame koridor zatmení Slnka (14.10. nov Luny) a Mesiaca(28.10.spln Luny) . Dnešné zatmenie Mesiaca 28.10. je pri čistej nočnej oblohe viditeľné na Slovensku a ďalších európskych krajinách a spolu so splnom v Býkovi vrcholia večer o 22. hodine a 23. minúte.

Obdobie astrologického znamenia tajomného, hlboko transformačného, veľmi citlivého až vášnivého Škorpióna a zatmenia Luny pri splne Mesiaca na osi Škorpión – Býk spôsobuje veľké obraty a posuny udalostí v nás aj mimo nás. Žneme poznanie zo skúseností a naplnenie udalostí, ktoré sme v našich životoch odštartovali pred dvoma rokmi. Keďže všetko sa deje v súvislostiach a má svoje príčiny a dôsledky, účinky aj tohto zatmenia a s ním spojených osobných i spoločenských posunov začali už pred niekoľkými dňami a budú pôsobiť ešte pol roka.

Slnko je v znamení Škorpióna od 23.10. do 22.11. Toto obdobie je ideálne na spojenie so samým sebou, na hlboký ponor do svojho vnútra a spojenie sa s osobnou esenciou. Vnútorne silný, vášnivý až precitlivelý Škorpión nám pod záštitou Pluta dodáva veľkú transformačnú silu na úrovni vedomia sa posunúť ďalej – nabáda nás vystúpiť z doterajšej komfortnej zóny, prepustiť spomienky a nepotrebné záťaže, odpustiť doteraz neodpustené, poďakovať sa za tieto skúsenosti a potom nechať už prežité zomrieť, aby do uvoľneného priestoru mohli nastúpiť nové impulzy, inšpirácie, nové energie, zámery a zážitky.

Škorpión je mocne nekompromisný – dôrazne nás podporuje vymaniť sa z toho, čo nás najviac tlačí, kvári a bolí cez rôzne ťaživé situácie. Upozorní nás tým na staré formy, zovretia a obmedzenia, ktoré už v našom bytí splnili funkciu a doslúžili. Je to proces a určite nie prechádzka ružovou záhradou… Ak prijmeme túto skvelú možnosť nášho rastu, posunu kvality života a pozrieme sa na seba, iných a okolnosti z nadhľadu, bez mätúcich emócií, ale so súcitom a pravdivými očami, dôjde k hlbokému a zásadnému liečeniu našich zranení a mylných presvedčení. Nasleduje osobná a kolektívna regenerácia, obnova a rozkvet, renesancia a revitalizácia, návrat samých k sebe, k pôvodným zámerom a napĺňaniu svojho poslania. Prvým krokom je, že treba opustiť a rozpustiť všetko, čo nás zaťažuje, prípadne všetkých toxických ľudí a bytostí, ktoré nás nadmieru zaťažujú. Na uvoľnené miesto v nás a okolo nás až potom môže prísť nová kvalita toho, čo si skutočne prajeme v živote žiť, tvoriť, vychutnávať a užívať, nielen nevedome pre-žívať zo dňa na deň ako obete, bioroboti či živé mŕtvoly.

Býk je pevné zemské znamenie pod taktovkou Venuše a učí nás zdravým spôsobom si vážiť a ceniť seba, nastaviť si našu pravú SEBA-HODNOTU – v rodine, vo vzťahoch, práci, zdraví, materiálnom zabezpečení i vo svete. Ďalej nás vedie naplno a s nadšením si PO-MA-LY užívať a vychutnávať krásy života a sveta, plniť si svoje potreby a túžby, pretože si je vedomý premenlivosti a pominuteľnosti života.
Celkovú situáciu a dianie v období tohto zatmenia dotvárajú ešte konštelácie Jupitera, Merkúru, Marsu, Lilit,… Sú katalyzátormi toho, že máme sklony preháňať, citovo sa vyčerpávať, bojovať, hádať sa, súperiť, byť v strese, chaose a pod tlakom…

Ide o posledné v rade aktuálnych zatmení na osi Býk-Škorpión. Ak si dovolíme v tomto búrlivom a zároveň požehnanom období meditovať, relaxovať, kontemplovať, vyjsť do prírody, alebo sa (rôznymi spôsobmi) spojiť sami so sebou, so svojim vnútorným hlasom, Vyšším Ja, srdcom a dušou, uvidíme a navnímame si absolútnu pravdu o sebe a o našom pravom poslaní, životnom nastavení a správnom smerovaní.

Afirmácia: V KAŽDEJ CHVÍLI ŽIJEM ŠŤASTNE A ZMYSLUPLNE.