Motýlia terapia prináša radosť a ľahkosť do každodenného života

Motýlia terapia je súhrn metód na rozpustenie energetických blokov, starých nefunkčných programov a vzorcov myslenia a správania v tele človeka. Tie sú uložené na reflexnej dráhe chrbtice na končatinách a zátylku hlavy. Jej súčasťou sú súvisiace metódy na liečenie podosobnosti vnútorného dieťa, nakoľko čistí a hojí celé obdobie vývoja plodu a detstva od počatia cez pôrod až do dovŕšenia siedmeho roka. Je to príjemná relaxačná metóda s vysokou účinnosťou pre osobný rozvoj a spirituálny rast s rodovými a karmickými presahmi. Tak ako pri iných metódach je i tu kľúčová osobnosť terapeuta.         

„Láska? Človek sa mení z húsenice na motýľa. Ak miluje.“  Sigmund Freund

Ako to funguje? Princíp…

Počas deviatich mesiacov medzi počatím a narodením je naša duša napojená na matku. Všetky vnemy a pocity, ktoré matka prežíva, sa prenášajú na nenarodené dieťa. Do jeho bunečnej pamäti sa ukladajú emocionálne stavy matky a stávajú sa základom pre prežívanie budúceho života dieťatka. Radosti, traumy a telesné pocity poskytnú dieťaťu a neskôr dospelému človeku informačnú matricu pre vzorce myslenia a správania. Prenatálne zážitky totiž výrazne predurčujú, ako následné životné udalosti vnímame.

Čo to prináša? Účinky…

Z hľadiska ľudského rozvoja je oslobodenie od zbytočných bremien kľúčové. Metamorfná technika rozpúšťa psychické a citové bloky nahromadenej energie z prenatálneho obdobia a získané životné vzorce premiena jednoduchým, príjemným, účinným a relaxačným spôsobom. Aplikáciou veľmi jemnej masáže – akoby dotykom krídiel motýľa – na reflexných zónach chodidiel, dlaní a hlave človek dostáva možnosť zbaviť sa negatívnych programov a tráum a rozpustiť ich. Tak začať využívať svoj plný potenciál a žiť poslanie, pre ktoré na tento svet prišiel.

Kedy to vzniklo? Trochu histórie… 

Vedec Robert St. John pred približne 60 rokmi objavil takzvanú Metamorfózu. O 20 rokov neskôr ju rozvinul jeho nástupca – reflexológ Gaston San-Pierre. Mechanizmus účinku terapie potvrdzujú aj výskumy biológa novej éry Bruce Liptona. Metóda je často prirovnávaná k procesu premeny z húsenice na larvu, z ktorej po transformácii vyletí nádherný pestrofarebný motýľ.

Čo je za tým? Energetické bloky… 

Ľudská bytosť bez energetických blokov je jasná a vyžaruje priesvitné pulzujúce svetlo. Miesta, kde vznikli, sú zanesené negatívnymi skúsenosťami a pocitmi, a preto stmavnú. Bránia voľnému prúdeniu životnej energie a tým znížia celkovú vibráciu človeka a jeho vyžarovanie.

Ak matka v priebehu tehotenstva a pôrodu trpí nepriaznivými okolnosťami, komplikovanými vzťahmi, traumatizujúcimi situáciami, negatívnymi skúsenosťami či pocitmi, odzrkadlí sa to na elementárnom životnom pocite dieťaťa. Automaticky ich matka potlačí do podvedomia, a dieťa to bude prežívať nevedome a neustále, až pokým sa toho nezbaví.

Vedeli to už starí Egypťania, a tak metódami na rozšírenie vedomia vyťahovali z podvedomia neželané vzorce z čias vývoja v matkinom tele, aby mohli byť spracované. Čím skôr sa zranenia a traumy podarí rozpustiť, tým väčšia je šanca žiť v atmosfére bezpečia, sebaistoty a fyzického zdravia. Človek nadobudne životnú silu a radosť, získava možnosť využívať vnútornú inteligenciu, múdrosť a byť sám sebou.

Uzavretie minulosti? S láskou…

Motýlia terapia má aj pridanú hodnotu – energeticky vygumuje nepriaznivé vzorce, ktoré sa prenášali z generácie na generáciu. Keďže myslenie a správanie nielen matky, ale aj otca, vplýva na rozvoj plodu v tele matky a tieto skúsenosti sa prenášajú v bunkovej pamäti naprieč generáciami.

Taktiež okolnosti pôrodu a prvých rokov detstva. Dieťa v tom čase nemá plne vyvinuté vedomie, a tak vníma dianie v živote, ktorého je súčasťou, ako v hypnóze. Všetky zážitky si nahráva do podvedomia. Potom podľa nich žije, myslí, správa sa a rieši ich po celý život.

Zjednodušene povedané, motýlia terapia poskytuje elegantné oslobodenie sa od všetkých týchto programov v podvedomí. Je to uvoľnenie sa od minulosti, ktorá už človeku neslúži, ani ho nechráni, ale ho brzdí a zaťažuje.

Komu sa odporúča? Všetkým…

Motýlia terapia premeny je určená pre deti i dospelých v každom veku, ideálna je pre tehotné mamičky a pre deti s rôznymi poruchami. Efektívne a natrvalo rieši i problémy takzvaných nechcených detí. Bloky sa prejavujú najčastejšie vo forme porúch správania, hyperaktivitou, agresivitou, depresiami, ADD, autizmom, a tak podobne. Taktiež zdravotnými problémami veľmi starého pôvodu – „dedičnými“ ochoreniami a tak ďalej.

Je veľmi účinná a pomáha aj pri akútnych životných a psychických krízach (rozvod, rozchod, smrť v rodine, odchod z práce, starostlivosť o ťažko chorého člena rodiny) a vážnych psychických a fyzických ochoreniach (depresia, hraničná porucha osobnosti, rakovina, stav po mozgovej príhode a infarkte, cukrovka…).

Treba terapiu opakovať? Áno…

Na vyčistenie a rozpustenie všetkých blokov z fyzického a jemnohmotných tiel človeka treba Motýliu terapiu aplikovať minimálne 3-krát. Autori pri ťažkých stavoch odporúčajú s prestávkami  minimálne 10-krát. Zanesené miesta sa postupne pôsobením svetla cez dotyky terapeuta uvoľnia. Človek sa môže rozplakať alebo pocítiť strach, uvidieť farby, byť zmätený či unavený. Zablokované skúsenosti z minulosti často vystúpia do jeho vedomia cez sny a vízie. Približne po týždni od terapie nastúpi oslobodzujúci výsledok pohody a životnej radosti.

V medziobdobiach sa bunkové štruktúry organizmu usporadúvajú po novom. Ak je transformácia danej témy uzatvorená, dôjde na mieste predtým stuhnutej energie znova k jej prúdeniu, rozvinie sa ľahkosť bytia a pozitívne vlastnosti človeka dostanú znova priestor. Nový, harmonický životný pocit sa prejaví ako vďačnosť, láska, sila, či uzemnenie.

To je všetko? Nie…  

V spomínaných medziobdobiach je veľmi efektívne pracovať s vnútorným dieťaťom človeka. Ak sa totiž v živote chce sám so sebou cítiť dobre, predovšetkým sa s ním musí dobre cítiť jeho vnútorné dieťa.

Tak, ako s ním zachádzali, keď bol malý, tak zachádza sám so sebou a inými, keď už dospel. Preto tak, ako by chcel, aby sa s ním zachádzalo v detstve, musí sám so sebou zachádzať v dospelosti. Jediný, kto je dnes schopný jeho vnútornému dieťaťu doplniť jeho chronický emocionálny dlh, je on sám. Motýlia terapia vnútorného dieťaťa spočíva predovšetkým v nácviku zručností, ako so sebou samým zachádzať vľúdne, nežne a láskavo. Ale o tom viac niekedy nabudúce.

Silvia Marisi Struhárová