Motýlia terapia prináša radosť a ľahkosť bytia

Motýlia terapia je súhrn metód na rozpustenie energetických blokov, starých nefunkčných programov a vzorcov myslenia a správania v tele človeka. Tie sú uložené na reflexnej dráhe chrbtice na končatinách a zátylku hlavy. Jej súčasťou sú súvisiace metódy na liečenie podosobnosti vnútorného dieťa, nakoľko čistí a hojí celé obdobie vývoja plodu a detstva od počatia cez pôrod až do dovŕšenia siedmeho roka. Je to príjemná relaxačná metóda s vysokou účinnosťou pre osobný rozvoj a spirituálny rast s rodovými a karmickými presahmi. Tak ako pri iných metódach je i tu kľúčová osobnosť terapeuta.         

„Láska? Človek sa mení z húsenice na motýľa. Ak miluje.“  Sigmund Freund

Ako to funguje? Princíp…

Počas deviatich mesiacov medzi počatím a narodením je naša duša napojená na matku. Všetky vnemy a pocity, ktoré matka prežíva, sa prenášajú na nenarodené dieťa. Do jeho bunečnej pamäti sa ukladajú emocionálne stavy matky a stávajú sa základom pre prežívanie budúceho života dieťatka. Radosti, traumy a telesné pocity poskytnú dieťaťu a neskôr dospelému človeku informačnú matricu pre vzorce myslenia a správania. Prenatálne zážitky totiž výrazne predurčujú, ako následné životné udalosti vnímame.

Čo to prináša? Účinky…

Z hľadiska ľudského rozvoja je oslobodenie od zbytočných bremien kľúčové. Metamorfná technika rozpúšťa psychické a citové bloky nahromadenej energie z prenatálneho obdobia a získané životné vzorce premiena jednoduchým, príjemným, účinným a relaxačným spôsobom. Aplikáciou veľmi jemnej masáže – akoby dotykom krídiel motýľa – na reflexných zónach chodidiel, dlaní a hlave človek dostáva možnosť zbaviť sa negatívnych programov a tráum a rozpustiť ich. Tak začať využívať svoj plný potenciál a žiť poslanie, pre ktoré na tento svet prišiel.

Kedy to vzniklo? Trochu histórie… 

Vedec Robert St. John pred približne 60 rokmi objavil takzvanú Metamorfózu. O 20 rokov neskôr ju rozvinul jeho nástupca – reflexológ Gaston San-Pierre. Mechanizmus účinku terapie potvrdzujú aj výskumy biológa novej éry Bruce Liptona. Metóda je často prirovnávaná k procesu premeny z húsenice na larvu, z ktorej po transformácii vyletí nádherný pestrofarebný motýľ.

Čo je za tým? Energetické bloky… 

Ľudská bytosť bez energetických blokov je jasná a vyžaruje priesvitné pulzujúce svetlo. Miesta, kde vznikli, sú zanesené negatívnymi skúsenosťami a pocitmi, a preto stmavnú. Bránia voľnému prúdeniu životnej energie a tým znížia celkovú vibráciu človeka a jeho vyžarovanie.

Ak matka v priebehu tehotenstva trpí nepriaznivými okolnosťami, komplikovanými vzťahmi, negatívnymi skúsenosťami či pocitmi, odzrkadlí sa to na elementárnom životnom pocite dieťaťa. Aj keď ich matka potlačila do podvedomia, dieťa to bude prežívať nevedome a neustále, až pokým sa toho nezbaví.

Vedeli to už starí Egypťania, a tak metódami na rozšírenie vedomia vyťahovali z podvedomia neželané vzorce z čias vývoja v matkinom tele, aby mohli byť spracované. Čím skôr sa zranenia a traumy podarí rozpustiť, tým väčšia je šanca žiť v atmosfére bezpečia, sebaistoty a fyzického zdravia. Človek nadobudne životnú silu a radosť, získava možnosť využívať vnútornú inteligenciu, múdrosť a byť sám sebou.

Uzavretie minulosti? S láskou…

Motýlia terapia má aj pridanú hodnotu – energeticky vygumuje nepriaznivé vzorce, ktoré sa prenášali z generácie na generáciu. Keďže myslenie a správanie nielen matky, ale aj otca, vplýva na rozvoj plodu v tele matky a tieto skúsenosti sa prenášajú v bunkovej pamäti naprieč generáciami.

Taktiež okolnosti pôrodu a prvých rokov detstva. Dieťa v tom čase nemá plne vyvinuté vedomie, a tak vníma dianie v živote, ktorého je súčasťou, ako v hypnóze. Všetky zážitky si nahráva do podvedomia. Potom podľa nich žije, myslí, správa sa a rieši ich po celý život.

Zjednodušene povedané, motýlia terapia poskytuje elegantné oslobodenie sa od všetkých týchto programov v podvedomí. Je to uvoľnenie sa od minulosti, ktorá už človeku neslúži, ani ho nechráni, ale ho brzdí a zaťažuje.

Komu sa odporúča? Všetkým…

Motýlia terapia premeny je určená pre deti i dospelých v každom veku, ideálna je pre tehotné mamičky a pre deti s rôznymi poruchami. Efektívne a natrvalo rieši i problémy takzvaných nechcených detí. Bloky sa prejavujú najčastejšie vo forme porúch správania, hyperaktivitou, agresivitou, depresiami, ADD, autizmom, a tak podobne. Taktiež zdravotnými problémami veľmi starého pôvodu – „dedičnými“ ochoreniami a tak ďalej.

Je veľmi účinná a pomáha aj pri akútnych životných a psychických krízach (rozvod, rozchod, smrť v rodine, odchod z práce, starostlivosť o ťažko chorého člena rodiny) a vážnych psychických a fyzických ochoreniach (depresia, hraničná porucha osobnosti, rakovina, stav po mozgovej príhode a infarkte, cukrovka…).

Treba terapiu opakovať? Áno…

Na vyčistenie a rozpustenie všetkých blokov z fyzického a jemnohmotných tiel človeka treba Motýliu terapiu aplikovať minimálne 3-krát. Autori pri ťažkých stavoch odporúčajú s prestávkami 10  až 30 krát. Zanesené miesta sa postupne pôsobením svetla cez dotyky terapeuta uvoľnia. Človek sa môže rozplakať alebo pocítiť strach, uvidieť farby, byť zmätený či unavený. Zablokované skúsenosti z minulosti často vystúpia do jeho vedomia cez sny a vízie. Približne po týždni od terapie nastúpi oslobodzujúci výsledok pohody a životnej radosti.

V medziobdobiach sa bunkové štruktúry organizmu usporadúvajú po novom. Ak je transformácia danej témy uzatvorená, dôjde na mieste predtým stuhnutej energie znova k jej prúdeniu, rozvinie sa ľahkosť bytia a pozitívne vlastnosti človeka dostanú znova priestor. Nový, harmonický životný pocit sa prejaví ako vďačnosť, láska, sila, či uzemnenie.

To je všetko? Nie…  

V spomínaných medziobdobiach je veľmi efektívne pracovať s vnútorným dieťaťom človeka. Ak sa totiž v živote chce sám so sebou cítiť dobre, predovšetkým sa s ním musí dobre cítiť jeho vnútorné dieťa.

Tak, ako s ním zachádzali, keď bol malý, tak zachádza sám so sebou a inými, keď už dospel. Preto tak, ako by chcel, aby sa s ním zachádzalo v detstve, musí sám so sebou zachádzať v dospelosti. Jediný, kto je dnes schopný jeho vnútornému dieťaťu doplniť jeho chronický emocionálny dlh, je on sám. Motýlia terapia vnútorného dieťaťa spočíva predovšetkým v nácviku zručností, ako so sebou samým zachádzať vľúdne, nežne a láskavo. Ale o tom viac niekedy nabudúce.

Silvia Marisi Struhárová