via harmonia

Sme jeden Život, jedna Cesta, jedno Vedomie

Vážení a milí spolu-tvorcovia Cesty Svetla a Múdrosti,
zdravíme Vás s úctou k Vám a Vášmu poslaniu násobiť dobro vo svete.

Oslovujeme Vás s výzvou zapojiť sa do celoplanetárneho prepojenia bytostí 
s podobným názorom a náhľadom na život, na našu planétu a vývojovú cestu ľudstva.

Žijeme v prelomovej etape. „Staré“ nastavenie sveta se borí a „nové“ závisí na našej voľbe.
Máme šancu i zodpovednosť byť vedomými spolutvorcami premeny ľudstva. Preto pripravujeme

CELOSVETOVÝ DEŇ T I C H A

stretnutie 25. – 26. mája 2019

„25 hodín TICHA pre svet v mieri“

so zámerom vytvoriť v rovnaký čas na celom svete zjednotenú silu,

schopnú ovplyvniť energeticko-informačné pole ľudstva tak,

aby sa kolektívne vedomie prenastavilo na mierové spolužitie a spoluprácu.  

IBA TICHO MÁ MOC ODPOJIŤ NÁS OD „STARÉHO“ A PRIVIESŤ K „NOVÉMU“.

V Slovenskej republike budeme v Centre Radosť v Bratislave v tichom súznení celých 25 hodín,

pokým Slnko obehne planétu a hodinu naviac pre ukotvenie zjednotenej sily. 

Motto: „Ak sa vraciame do Jednoty, treba ju stvoriť a prežiť“

POZÝVAME 

všetkých bez ohľadu na národnosť, vieru, politickú alebo náboženskou príslušnosť,

ktorým záleží na rozvoji života v mieri a spolupráci

PRIPOJTE SA, zorganizujte u Vás skupiny ľudí a registrujte sa na: viaharmonia.sk@gmail.com

Viac informácií nájdete na: www.StastnaRovnovaha.sk,  podstránke Via Harmonia.

LEN ZJEDNOTENÉ VEDOMIE MENÍ OSUDOVÉ PROSTREDIE

Každý z nás je dôležitý! Sme jeden úžasný Život!

S úctou

za iniciátorov a organizátorov celoplanetárnej akcie v Prahe Ernestína Velechovská a Ctirad Hemelík,
za koordináciu pre SR s centrom v Bratislave Silvia Marisi.

www.viaharmonia.com