Transformácia na krídlach šťastia a rovnováhy

Silvia MARISI, PhD. – inšpirátorka, publicistka, konštelárka, terapeutka, transformačná koučka, médium, lektorka sebarozvojových seminárov, atlantská veľkňažka a sprievodkyňa vedomých putovaní po energeticky významných miestach Zeme. Zakladateľka programu Šťastná rovnováha a Školy posvätného ženstva, spoluzakladateľka medzinárodného Inštitútu konštelácií prosperity a centra duchovného a osobného rastu Shanti pri Prahe.

Vyrastala v katolíckom prostredí. Počas štúdií na univerzite začínala prácu na sebe jógou, tai-chi a holotropným dýchaním u PhDr. Patricie Anzari. Jej láskami boli hudba, psychológia, architektúra, literatúra, história a astronómia. Po tradičnom manželstve a šťastnom materstve ju cesta duše priviedla k meditačnej praxi, posvätnej geometrii, psychoterapii, bioenergetizačným, relaxačným, dychovým a detoxikačným technikám. V praxi odovzdáva to, čím sama prešla. Venuje sa celostnému rozvoju, koučingu šťastného bytia, ženskému uvedomeniu, archetypálnej typológii, numerológii, feng shui, kultivácii sexuálneho vedomia, ženskej tantra joge, Hoo ́ponopono, Motýlej terapii oslobodenia vnútorného dieťaťa, Esejským zrkadlám a systemickým konštelačným technikám. Jej učiteľmi boli a sú naše a zahraničné osobnosti. Pochádza zo Slovenska a pôsobí v SR, ČR, Anglicku, Španielsku a Francúzsku. Viac o nej na www.StastnaRovnovaha.sk a www.ProfitMedia.sk.

 • Po dlhej dobe sme sa so Silviou stretli na príjemnej káve na úpätí Karpát – a nedalo sa nevšimnúť
  zmenu, ktorou prešla. Cesta zapísaná v jej tvári žiarila do priestoru a veru otázky na seba nenechali
  dlho čakať… Ahoj Silvia, si novinárka, cestovateľka, lektorka, terapeutka…máš široký záber a veľké
  pole pôsobnosti. Ako vnímaš tvoj život v tejto silnej dobe?

 • Je to náročná a extatická cesta duše vo fyzickom svete na Zemi, po ktorej sa posúvame do Nového Veku so všetkým, čo k tomu patrí… Celý môj život smeroval k tomu, aby som sa stala tým, kým som dnes a robila to, čo robím. V detstve som rástla v súlade s rytmami prírody, slovanskou ajurvédou a miestnymi rituálmi, ktoré dnes nazývame Kolo roka. Bola som novinárkou, stretávala sa s rôznymi ľuďmi, postupne si čistila karmu, rodové línie, objavovala skryté dary a kompetencie z minulých životov, až ma to vrátilo do starodávnych civilizácií na našej planéte. Na prelome februára a marca som na ostrovoch Tenerife a La Gomera viedla skupinu vedomých pútnikov pod názvom „Aktuálne posolstvá Atlantídy“. Bola to úžasná
  cesta, kde sa im obnovili nečakané schopnosti a otvorili minulé životy z atlantského obdobia. Možno to znie vzdialene a ezotericky, no my tieto tisíce rokov staré energie a spomienky v bunkovej pamäti nosíme a dnes sa uvoľňujú. Sú to kódy, od ktorých sa treba odpichnúť, pretože hovoríme o civilizácii, ktorá bola pred 12-tisíc na vrchole. Taktiež sa po dvoch tisícročiach vrátilo na Zem Kristovské vedomie, ktoré kresťania očakávajú ako druhý príchod Krista. Ten sa podľa gnostickej tradície v súčasnosti manifestuje cez ženské posvätné energie, odkaz Márie Magdalény a kľúčovým spôsobom lieči kolektívne vedomie ľudstva. Sme v časovej slučke, keď staré vývojové cykly končia a nové začínajú. Buď štafetu prevezmeme – a ponesieme sa na vývojovej vlne ďalej, alebo zakrnieme na doterajšej úrovni vedomia a premeníme sa na vesmírny prach. Máme tu veľmi mnoho pomáhajúcich duchovných bytostí, mimozemšťanov a duše z budúcnosti. Nielen teraz vnímam, ako sú zázrak života a Univerzum úžasne
  formované a vedené najvyššou inteligenciou – v hlbokej láske, súcite a múdrosti. Často s úžasom hľadím na premeny tejto doby a som veľmi vďačná – za to veľké dobrodružstvo, ktoré tu môžeme zažívať. Čím som zrelšia, mám väčší nadhľad a širší rozhľad, je mi jasné, že skutočne každý krok, ku ktorému som bola doteraz vedená, mal zmysel a s pokorou hovorím, že v tejto dobe žijem môj sen. Napriek tomu, že aj v mojom živote a rodine sa dejú i vážne veci – ako človek som v tom pocitovo a osobne zainteresovaná – uvedomujem si, že ideme svižným tempom do úžasnej doby. Máme za sebou turbulentné mesiace a prelomové roky, pravdepodobne aj pred sebou. Žijeme požehnanú dobu prechodu z 3D do 5D.
 • Vzdelávaš ľudí a ako názov, ktorý zastrešuje všetky tvoje aktivity si zvolila pojem „Šťastná rovnováha“.
  Prečo?
 • Šťastie je cieľom i pohonom nášho úsilia, tvorby a žitia. Ako píše môj obľúbený švédsky autor Kay Pollak – šťastie je voľba. Zážitok radosti, ľahkosti a pokoja je záležitosťou výberu a osobného nastavenia, ktorý vieme ovplyvniť. Práve k tomu smerujú moje terapie, poradenstvo, semináre a celá moja práca. Šťastní a spokojní sme vtedy, keď fungujeme v rovnováhe polarít a v celostnej harmónii. Vtedy je krásne byť… Rovnováha je podľa môjho vnímania najšťastnejší stav. Je to dokonalá situácia, keď všetko prebieha harmonicky a plynie prirodzene. Vtip je v tom, že všetky živé bytosti okrem ľudí majú automatický vyrovnávací softvér, vďaka ktorému urobia v danej chvíli to, čo je pre zachovanie života nutné. U ľudí je to sofistikovanejšie. Do vienka sme dostali slobodnú vôľu, ktorú sa po špirále vývoja Vedomia učíme ustáť a zvládať pre najvyššie dobro seba a Jednoty. Zjednodušene povedané – myseľ chce ochraňovať, ale rozdeľuje. Srdce spája a bezpodmienečnou láskou presvetľuje svet. Rovnováha je mimoriadne cenná práve dnes, keď sa rýchle posúvame vpred a po každom kroku musíme objavovať a nastavovať sa na nový balans – ten najlepší pre nás osobne. Môj obľúbený citát z pera českého básnika Františka Hrubína znie:„Všechno je v naší moci. I to – vytrhnout se z osamělosti a být jasným a třpytícím
  se křemínkem ve velké vlně života.“

 • Hovorila si o skoku z 3D reality do 5D. V čom vnímaš 5D realitu pre teba funkčnejšiu, respektíve nejakým spôsobom prijateľnejšiu ako 3D? Čo to znamená 5D realita, aké v sebe nesie kvality?

 • Ide o posun úrovne vedomia. Vo vedomí 3D vnímame energiu ako hmotu, život ako ťažký a snažíme sa o prežitie – v 5D vnímame energiu ako svetlo a našou motiváciou je tvorba Jednoty, žijeme s ľahkosťou a nadšením. V 3D čas preciťujeme lineárne – v 5D cyklicky a s tým, že prežívame stav Tu a Teraz. Vo vedomí 3D ide na poli práce o tvrdú lopotu – v 5D o zužitkovanie našich talentov a darov, o vykonávanie činností, ktoré nám robia radosť a nás aj uživia. Vo vedomí 3D prenechávame našu moc charizmatickým vodcom – v 5D si uvedomujeme vlastnú silu a preberáme za seba zodpovednosť. Dovolíme si slobodné rozhodnutia a nasledujeme vnútorné vedenie. V 3D vnímame dualitu, pričom ženský a mužský princíp
  spolu bojujú – v 5D sa vzájomne rešpektujú a spolupracujú pre vznik novej kvality bytia. V 3D je spojenie s dušou nevedomé, preto sa vidíme ako obeť vonkajšieho sveta, pociťujeme vinu a nedostatok – v 5D prijímame svet taký, aký je, so sledom prichádzajúcich udalostí, žijeme v prúde, radosti, vďačnosti a hojnosti. V 3D sme duchovnými otrokmi náboženských systémov – v 5D sme prirodzene osvietení, v priamom spojení s našou dušou a Stvoriteľom. Žijeme v atmosfére pokoja, rešpektu, jednoduchosti, podpory, kooperácie a jasného myslenia podľa našej vnútornej Pravdy. Je to postupný proces a hlboký prerod ľudstva. Predbežne do roku 2026 máme jedinečnú šancu posunúť sa do 5D – do života v srdci. Kalijuga končí a začína nový Zlatý vek. Musíme sa znova narodiť – na to, aby sme prešli cez vstupnú bránu, treba sa zbaviť starých zranení, pút, vzorcov, programov a presvedčení. Ako hlásal Kristus, že ľahšie prejde ťava uchom ihly, ako boháč od kráľovstva nebeského. To je zjednodušene povedané
  prechod z 3 D do 5 D – cez 4 D, keď už dokážeme pripustiť naše nedostatky a uvidieť manipulácie, rozlišujeme skutočné priority a našu správnu cestu. Prebúdzame sa z dlhého spánku, rozpomíname sa, kto naozaj sme a rodíme sa do úplne novej kvality. Vidíme to okolo nás, v tomto prelomovom zhmotňovacom roku 2020 už nefungujú doterajšie postupy a postoje, i keď sa starý systém snaží udržať pri moci zubami
  nechtami. Pre tých, ktorí sú otvorení duchovnému posunu a videniu srdcom, môže byť táto doba strastiplná. Celosvetovo medializovaná a organizovaná pandémia sa snaží ľudí vrátiť späť do strachu 3D, obmedziť predovšetkým slobodu dýchania, stretávanie sa a integráciu Jednoty. Z malého milého vírusu bol vytvorený svetový strašiak. Veď smrť je súčasťou života – a duša si vyberá, kedy telo – jej chrám odíde do inej dimenzie. Všetky tie opatrenia a ich dôsledky sú kulisy veľkého planetárneho divadla na odpútanie pozornosti od toho, čo je teraz absolútne podstatné a kľúčové pre všetkých – spájanie, spolupráca a transformácia. Zem a príroda sú na úroveň 5 D už previbrované, len človek chce ešte
  manipulovať a žiť v snových ilúziách namiesto jasného života vo vnútornej Pravde. Vo svojej pýche zabudol, kto o vývoji Vesmíru rozhoduje. Nič nového v dejinách, táto situácia sa na Zemi opakuje asi po piaty raz.
  Z čoho máš momentálne najväčší strach?
 • Nemám strach. Vždy som bola na ženu veľmi odvážna. Je to kvalita, ktorú si nesiem z minulých životov. Strach ale načítavam z kolektívneho vedomia ľudí. Je to pocit, ktorý ma informuje o okolnostiach a energiách. Pravdou je, že v rámci toho, čo sa deje, sa ladím na možnosť straty ďalšieho zdieľania zážitkov tohto života s mojimi blízkymi a rešpektujem ich slobodné rozhodnutie duší. Je to pre mňa bolestné, no nevyhnutné. Vnímam, že doterajšie rodinné zväzky postupne nahrádzajú nové harmonické duchovné rodiny – vedomé komunity a spoločenstvá.
  Keď som bola na ostrove Santorini, precítila som môj život v poslednom štádiu Atlantídy, keď nastal doteraz najväčší energetický pád ľudstva, ktorý priniesol mnoho utrpenia. Pred očami mi prebehol film, keď Atlanťania vyleteli vysoko, boli technologicky i spirituálne veľmi rozvinutí a správali sa ako neohroziteľní vládcovia Zeme – až tak, že vyvinuli antihmotu. V rámci cyklov vývoja Vesmíru musela prísť fatálna skúsenosť – strata vtedajšieho sveta zázrakov a príchod doby temna. Dúfam, že sa mi raz podarí navštíviť aj miesta lemurského raja Adama a Evy Eden na Zemi.

 • Rada by som sa opýtala na tvoje cesty, respektíve vedomé putovania. Čo ti priniesli do života?

 • Cestovanie považujem za most a za diaľnicu k urýchleniu osobných premien a rozvoja. Keď cestuješ, si automaticky vyhodená z komfortnej zóny – nie si doma, nemáš okolo seba známych a musíš byť vedomá a prítomná každú sekundu, pretože si v inom prostredí, s inými ľuďmi a zažívaš iné situácie. Si hodená do vody a musíš plávať. Preto som sa rozhodla, že budem sprevádzať ľudí na cestách, sprostredkujem im možnosť tejto obohacujúcej trvalej zmeny cez spojenie sa s energiami a informáciami inej krajiny. Putujeme vedome, sprevádzam skupiny ľudí po posvätných a energeticky významných miestach. A tam, aj keď by sme nemeditovali, nezdieľali, nepracovali s vedomým dychom, s históriou lokality, netancovali
  a nespievali tance univerzálneho mieru, alebo proste nerobili obrady, tak s nami energie týchto miest pracujú. Načítame si tam dôležité kódy, ktoré potom prinášame späť na Slovensko.
  Podľa čoho vyberáš jednotlivé miesta a čas, kedy ich so skupinou ľudí navštíviš?
 • Nechávam to plynúť prirodzeným spôsobom. Keď cítim, že mám vypísať termín na konkrétne miesto, tak sa naladím na kvalitu času, ktorý tam strávime a na skupinu ľudí, ktorých tam budem sprevádzať. Keďže aktívne pracujem s numerológiou, konzultujem termín s mojou astrologičkou v Čechách, zároveň intuitívne navnímavam, či je daná cesta vhodná iba pre ženy alebo aj pre zmiešané skupiny, snažím sa to čo najviac optimalizovať a kvalitne nastaviť. Výsledkom je, že ľudí to nie náhodou volá, pritiahne a prídu si pre svoje ovocie.
  Ako vnímaš aktivity typu „rituál“?
 • Rituál vnímam ako akt, ktorý vedie k zhmotneniu našich túžob, vedomé zameranie pozornosti na aspekt, ktorý si prajeme pritiahnuť do života. Ide o integráciu posvätnosti do každodenného života. Obrady nám umožňujú zlepšovať kvalitu nášho života a jeho prežívania. Keď putujeme, ako skupina spolupracujeme, aby sme naplnili naše zámery a vykonali konkrétnu prácu pre seba, pre iných a pre svet. Každý si tam chodí pre to, na čo je pripravený, a čo slúži najvyššiemu dobru jeho a skupiny. Prostredníctvom zážitkov si energiu miest nielen ukotvíme a integrujeme do energetického systému, ale zoberieme si naspäť i časť duše, ktorá zostala kdesi hlboko uviaznutá na onom mieste v minulých životoch. Tým pádom sa stále viac
  integruje a dostáva do prapôvodnej sily. Je to mimoriadne liečivé, blahodárne a zmysluplné pre každého účastníka. Získa nové zážitky, skúsenosti, previbruje sa a s novou úrovňou vedomia a uvedomeniami získanými počas cesty sa vracia domov, aby tam svietil ako žiarovka – jeho rodine i okoliu. Organizácia takýchto ciest nie je jednoduchá, nevraciam sa oddýchnutá, pracujem v plnom nasadení. Musím sa naladiť na človeka, uvedomiť si koľko znesie, zároveň tvorím energetickú platformu pre skupinu tak, aby sa ľudia pri prebiehajúcich procesoch počas cesty cítili v bezpečí.
  Ktorá cesta bola pre teba osobne zásadná?
 • Pre mňa boli zásadné približne dvojtýždňové opakované cesty od deväťdesiatych rokov do Egypta, na Sinajský polostrov, do Izraela a Palestíny. Keď som vystúpila na letisku v hlavnom meste, povedala som si: „Vitaj doma.“ Tu sa mi začali otvárať prvé veľké príbehy mojej duše. Veľmi silné déja vu zážitky som mala napríklad aj na gréckom ostrove Rodos, vo veštiarni Delfy, potom na Kanárskych ostrovoch, vo francúzskom Vézelay a celom Provensálsku, v tureckom Efeze, v púšti, kde žili Esejci… tých miest je pomerne veľa. Postupne mi docvaklo, že som tam musela v minulých životoch žiť. Zvedomenia, vnútorné obrazy a živé pocity z týchto častí sveta boli veľmi intenzívne. Práve v Provensalsku som sa rozhodla, že
  budem pripravovať vedomé cesty pre ľudí, aby som im odovzdávala pravdu o miestach, ktorými putujeme. Vyvstalo to zo situácie a bolo to nevyhnutné. Zaujímavé, že v čase môjho rozhodnutia mi prišiel do života partner a potom spolupracujúci lektor – Francúz. Pred piatimi rokmi sme začali pripravovať a viesť vedomé cesty do Francúzska – k romantickému levanduľovému raju na Zemi – Provensalsku sme pridali ružami obsypaný mystický Landuedoc, magické Bretónsko a Normandiu, kde môže človek zažiť prepojenie pozemského a vesmírneho vedomia. V Provensalsku objavujeme a kultivujeme posvätné ženské energie a v Bretónsku mužské božské. V Languedocu ide o posvätné alchymické spojenie ženského a mužského princípu. Už dlhšiu dobu chystáme cestu Klenoty ženskej spirituality v centrálnom Francúzsku – kde oživíme čaro predkresťanských chrámov bohyne. Na cestách prechádzame úžasnými, neopísateľne krásnymi miestami, ktoré spájajú a zvedomujú archetypálne aspekty
  duše. Je ich veľmi veľa, len ich vymenovanie by zabralo celý rozhovor. Prečo sú dôležité? Nosí ich v bunkovej pamäti každý z nás, preto otvárajú, liečia a uzatvárajú naše osobné príbehy a odpovedajú nám na intímne otázky. Každé putovanie je o návrate k sebe, o sebapoznaní a možnosti darovať si, čo duša v tejto dobe najviac potrebuje.

 • Ďalšia cesta, ktorú vedieš, smeruje do Avalonu, prečo?
 • Je to srdcová čakra Európy, bájny ostrov posvätných jabĺk, druidov a kňažiek, ktorí tu po stáročia žili v jednote, úcte a starostlivosti o Zem. Centrom avalonskej komunity je mestečko Glastonbury, kde sa stretáva viditeľný a neviditeľný svet, posvätné línie svätej Márie Magdalény a archanjela Michaela, pamiatky na Ježišovo detstvo, mimoriadne blahodarné silové miesta, posvätné pramene a energetické portály. V Avalone a okolitých energetických míľnikoch mám mnohých priateľov – od šamana a jogína, cez liečiteľku a terapeutku, až po predavačku v bio obchode. Toto zázemie nám umožňuje navštíviť miesta, kam sa bežne človek nemá šancu dostať. Glastonbury nie je iba o prekrásnom oblečení a unikátnych artefaktoch, ktoré sa tu dajú nakúpiť, sú tu sústredené bytosti z celého vesmíru. Nie je možné na priestore tohto rozhovoru vymenovať všetky dary, ktoré človek cestovaním dostane a a miesta, ktoré navštívi. Všetko podstatné je na mojej webovej stránke, bližšie informácie aj blogy o putovaní.
  Ako vnímaš cestovanie po odmlke, ktorá nastala v dôsledku karantény?
 • Keď navštevujem energeticky významné miesta a kľúčové lokality s 4D až 6D vibráciami – v sladkom Francúzsku, vznešenom Anglicku a naturálnom Španielsku, stále cítim túžbu a zmysel umožniť to aj Slovákom. Všetko nasvedčuje tomu, že cestovať na tieto miesta budeme aj po jarnom korona
  “šialenstve“, ale príprava a proces je komplikovanejší a iný. Na druhej strane, ako vedomie ľudí u nás stúpa a Zem otvára vibračné poklady, je povznášajúce navštíviť aj domáce keltské, slovanské a kresťanské zdroje vysokých energií v bývalom Česko-Slovensku. Zo známych dôvodov sú Česi a Moraváci na tom v tomto smere oveľa lepšie. Na Slovensku sú zatiaľ významné zdroje osvietenia a duchovného pokroku výrazne blokované patriarchálnymi reliktami, programom nízkej úcty k ženstvu, programovaním strachu, viny, utrpenia a poslušnosti. Mnohé energetické klenoty boli u nás zničené, alebo prekryté stavbami s iným poslaním, takže sú nám ich dary nedostupné. Od jesene pripravujem vedomé prechádzky a výlety na posvätné miesta, kde budeme krok po kroku objavovať duchovné a prírodné krásy Slovenska, Moravy a Čiech.

 • Rozhovor Kataríny Koledzai so Silviou Marisi vyšiel v časopise Vitalita číslo 7/2020