NOV a zatmenie MESIACA v magickú noc SVIATKU LÁSKY

NOVOLUNIE A ZATMENIE MESIACA V BÝKOVI V MAGICKÚ NOC OSLAVY MÁJKY A SVIATKU LÁSKY
Slnko vstúpilo do astrologického znamenia Býka pod supervíziou Venuše 20. apríla 2022. Po dynamickom a intenzívnom štarte jari prichádza mierne upokojenie. Býčie témy sú totiž kľud, spoľahlivosť, vyrovnanosť, istoty, zakorenenosť, spokojný domov, hojnosť, Zem, pôda, hmota, zodpovednosť, vytrvalosť, sebaocenenie, sebahodnota, užívanie si života, ale aj pomalosť a pohodlnosť, majetníckosť a tvrdohlavosť.
NOVOLUNIE počas magickej filipojakubskej / valpurdžinej/ beltainovskej noci z 30. apríla na 1. mája, Slnko a Luna v Býkovi prinášajú na stôl – na jednej strane témy hodnoty, ceny, hojnosti, prosperi-ty, bohatstva a peňazí – a ak ich nemáte pevne v živote uchopené a integrované, teraz je na to správny čas. Na strane druhej sú to témy lásky, vášne, milost-ných citov a zmyselnosti – ak ich nemáte v živote dostatočne zažité, zužitkujte na vyrovnanie restu extatický čas lásky a jarné májové opojenie, ktoré prírode i ľuďom vlieva do žíl novú krv.
Dianie tohto týždňa ovplyvňuje silná a významná pozitívna konštelácia troch planét – Venuše, Neptúna a Jupitera. Svedčí o tom, že rozhodujúcou tvorivou silou božského Univerza je láska ako najvyššia vibrácia vesmíru. Hovorí o tom, že je čas na ďalšiu očistu našich vzťahov, myšlienok, zámerov a ega. Kladie dôraz na silu odpustenia a prijatie života so všetkým, čo nám ponúka a prináša.Je to požehnaný čas plný milostí, osobných a kolektívnych posunov, zmierení, súcitu, odpustení, darov, vyslyšaných prosieb a modlitieb – proste zázrakov. Signalizuje pevné spojenie ľudskej lásky s božskou.
Témou novolunia v Býkovi je preto vedomá tvorba novej kvality lásky a novej kvality prioritných hodnôt do nastávajúceho života. Je ideálny čas na posilnenie sebauvedomenia a ozdravenie sebavedomia cez meditácie v spojení so srdcom. Na prežitie prijatia, odpustenia a pochopenia. Na integráciu milujúcej láskavosti ako základného životného postoja.
Keďže Nov Luny je súčasne spojený s čiastočným zatmením, pozor na riziko premárnenia tejto unikátnej možnosti danej chvíle. Ako na to? Vedome treba dať miesto vo svojom srdci zámerom, ľuďom, situáciám, nadšeniu, radosti, oceneniu a vďačnosti za všetko, čo práve teraz máte – lebo o chvíľu to už nemusí byť pravda. Zamerajte vašu pozornosť, čas a energiu na ľudí a záležitosti, ktoré sú pozitívne. Im sa venujte čo najviac, nie tomu mimo nich. Skutočné dobro sa deje v tichu, všetko ostatné je divadelné predstavenie.
Ďalšie aktuálne rozhodujúce hviezdne konštelácie sú podporujúce v tom, aby čo najviac ľudí vystúpilo z roly obete, vinníka a záchrancu iných. Aby si uvedomili svoje osobné talenty, dary, možnosti, schopnosti, kompetencie a prakticky uchopili svoju osobnú zodpovednosť, moc a silu do vlastných rúk. Jedno-ducho povedali ÁNO ich božskej iskre, stali sa ľudsky dospelými, aktívnymi spolu-tvorcami vlastného života a kolektívneho diania. V každom okamihu je len na jednotlivcovi, ako zareaguje a aký postoj zaujme na udalosti, ktoré sú väčšie ako on, čím postupne svojim dielom mení vývoj situácie a realitu. Každý z nás spoluurčuje, čo si praje a čo si nepraje prežívať v živote.
Nie je to úplne ľahké, ale je to možné. Čo k tomu, treba? Ako učil Ježis Kristus – byť bdelý. Pozorovať v prítomnej chvíli, vnímať nekonečné pole možností vývoja a tým aspektom života, ktoré sú podporujúce a zveľaďujúce, povedať « áno » a ostatným povedať « nie, ďakujem ». Aj pri tvorbe novolunového sna – zámeru je nanajvýš vhodná presná a jasná formulácia, pretože on sa skutočne splní – zhmotní. A ak si zámer nedáte, dostanete a zožnete to, čo chcú a zasiali do kolektívneho vedomia iní…. Ako tvoriť a manifestovať zámery, sa môžete naučiť a zažiť napríklad na mojich vedomých putovaniach alebo na online webinári SI TVORCA – SI TVORKYŇA.
Keď sa deje veľa zmien, určité situácie a ľudia môžu spôsobiť vyčerpanosť, preťaženosť, napätie až stres. Preto je dobré dostatočným odpočinkom a pobytom v prírode, záhrade a na čerstvom vzduchu čeliť týmto nástrahám, dovoliť si a dopriať si čas na premyslenie a navnímanie situácie, pevne sa ukotviť v bruchu (hare) a srdci – a uvedomiť si, čo mi prospieva a čo si prajem ja osobne pre mňa, a nie to, čo chcú iní. Pritom byť aktívna/y a vykonávať činnosti, s ktorými som vnútorne v súlade. Nebojovať, ani neprovokovať, strážiť hranice svoje, aj iných a dávať svoju energiu len tomu, čo mi dáva zmysel a úžitok.
Takže pozor na to, čo v čase zatmenia a novolunia až do 9. mája zasejeme. Postupujme krok po kroku, aby sme sa kvôli obavám alebo strachu z nastávajúcich zmien nezablokovali na jednom mieste, alebo aby sme nevyliali s vaničkou aj dieťa. Je to súčasne duchovné cvičenie a osobný tréning – napriek vonkajšiemu chaosu a pokusom o vyvolávanie strachu, neistoty, ohrozenia či obáv – provokácie ignorovať. Byť pevne ukotvený vo svojom strede a počúvajúc svoj vnútorný hlas byť spojený sám so sebou, pretože zatmenie odhalí naše osobné a kolektívne tienisté a nevedomé stránky, ktorých uvedomením, prijatím a spracovaním získame dar integrácie a návrat k sebe samým.
Za odmenu sa potom s – o to väčšou – radosťou, vnímavosťou a citlivosťou v magickú noc Beltainu alebo Májky, nazývanej aj Valpurdžina alebo filipojakubská noc prehupneme do mesiaca máj – času lásky, extázy, radosti a intezívneho, voňavého a šťavnatého spojenia s prírodou a Zemou. Končí temná časť roka a začína svetlá. Magická noc z 30. apríla na 1. mája bola tradične oslavou lásky a plodnosti, keď sa najprv v ohni spálilo všetko staré, čo už doslúžilo, aby mali nové kvality, udalosti a zážitky v živote ľudí priestor na život a rozvoj. Cez ohne sa skákalo, okolo nich sa tancovalo a spievalo. Oslavoval sa život. V túto magickú noc sa prepájalo nebo a zem, mužský a ženský božský tvorivý princíp, ktorý práve Májka, väčšinou z brezy, symbolizuje. Ráno si dievčatá umývali tvár alebo aj celé telo v rannej rose, čím získali krásu. Potom si spolu za podpory a zdieľania v ženskom kruhu uplietli venček z jarných kvetov a vhodili ho do potoka, aby požehnali vode. Spomínané energie a posolstvá hviezd pôsobia najsilnejšie tri dni pred a tri dni po novoluní a zatmení počas noci ohňov z 30. apríla na 1. mája. Ak vás to volá, pridajte sa k nám na vedomé putovanie do Marianky a Borinky od piatka podvečera, prípadne soboty do nedele. Hlásiť sa môžete do správy – a verte, že sa máte na čo tešiť.
A čo nás čaká potom? Hneď 2. mája vstupuje planéta lásky a krásy do ohnivého znamenia Barana. Venuša symbolizuje esenciu ženstva, jeho vnímanie, zmysly i erotiku. Partnerské vzťahy budú okorenené živelnosťou, spontánnosťou, priamosťou, vášnivosťou a úprimnosťou so sklonom k naivite. Od 10.mája do 3. júna bude Merkúr v Blížencoch retrográdny a nastane obdobie obrátenia pozornosti a komunikácie do vnútra, k svojim pocitom a myšlienkam.
Vďaka Jupiterovi v Baranovi od 11. mája až do 28. októbra sa spontánne spoľahneme na to, že Život sa o tých, ktorí ho žijú vedome, proste postará.
Veľmi silný transformačný spln na osi Býk – Škorpión nastane 16. mája, ale o ňom zase nabudúce.
Afirmácia na novolunie v Býkovi: Mám sa rada, otváram sa hojnosti a láske.