Júlový spln prináša zhmotnenie kľúčových zámerov a túžob

Júlový spln pripadá na nedeľu 9. júla o 6. hodine a 6. minúte. Slnko v citlivom Rakovi a Luna v sústredenom Kozorožcovi nám pripomínajú, že s láskavou pozornosťou máme mať stále na zreteli naše vlastné zámery, ciele, túžby a priority.

Nie druhých, ale naše. Bez nátlakov alebo chaosu, bez pripútanosti a manipulácií. S úprimnosťou, pravdivosťou, vytrvalosťou, ľahkosťou a vierou, že všetko má svoj čas a to najlepšie pre nás nám do života prúdi v každej chvíli. Keď tomu vedome a systematicky krok po kroku dokážeme vytvárať priestor, tak tento spln je o naplnení kľúčových snov každého z nás.

Všetko začína u sebaúcty, sebadôvery a sebalásky a závisí od postoja a práce na sebe. Nedajte sa preto od načúvania intuícii, vašej vrodenej životnej navigácii a zdravému sedliackemu rozumu rozptýliť bežnými dennými ťažkosťami, požiadavkami matrixu, „krikom“ médií či manipuláciami alebo drámami iných ľudí. Radšej venujte svoju energiu udržiavaniu a kultivácii slobodných a nezávislých, ale čistých, prajných a podporujúcich vzťahov. Práve tie nás významne posúvajú ďalej.

V každej situácii, aj keď sa ešte tak trocha hľadáte, si zachovajte svoje sny, neprestávajte im veriť a pripravujte si ďalšie kroky, ktoré podniknete k ich zhmotneniu. Predstavujte si pokiaľ možno do detailov, že už ich máte. Majte na mysli, že je nutné a efektívne pravidelne a opakovane venovať vašu jasnú pozornosť a sústredenosť osobným prioritám a plánom, ktoré sú drahé vášmu srdcu.

Ženy bez závislosti na svojich mužoch, deťoch a rodinách. Muži bez preceňovania dôležitosti prestíže či majetku a bez ničivého diktátu ega. Doba velí – buďte rozhodní. Čas sa zrýchľuje, nie je možné otáľať. S láskou a vďačnosťou za svoju účasť na zázraku života sa starajte o svoje telo, dušu a myseľ, aby ste konali jasne a sústredene. S tým súvisí povedať s úsmevom na perách NIE akémukoľvek rozptýleniu a čoskoro sa dočkáte výsledkov.

Pravidlá tejto hry na slobodnú vôľu sú vlastne veľmi jednoduché – stačí si udržiavať motiváciu a zachovať si svoje osobné pozitívne životné smerovanie. Lebo len Vy Ste hrdinom a spasiteľom Vášho života.

Afirmácia: Postupne si plním moje životné sny. Žijem v citlivom svete vďačnosti a všeobjímajúcej lásky.

Článok vyšiel na blogu vydavateľstva Eugenika a portáli Cestačloveka.sk.