OSLOBODZUJÚCA MOC osobných systemických KONŠTELÁCIÍ


V súčasnej prevratnej dobe veľkých zmien sa ľudom odkrývajú a ťažia ich rôzne osobné problémy a opakujúce sa záťažové situácie. Môžu sa týkať súčasne
niekoľkých úrovní ich života (detstva, rodiny, vzťahov, partnerstva, seba-vedomia, bývania, zdravia, vitality, práce, poslania, koníčkov, financií, podnikania,
vzdelávania, pracoviska, firmy, archetypov, ženských a mužských aspektov, a tak podobne). V tomto prípade je po ruke veľmi efektívna a overená metóda osobného rozvoja s trvalým účinkom s názvom KONŠTELÁCIE.

Systemická práca
Pracujeme v nich zážitkovým spôsobom priamo s dušou, čiže podvedomím/nevedomím človeka, ktoré ho fatálne ovplyvňuje a pôsobí práve v kľúčových chvíľach a rozhodnutiach jeho života. Preto, aj keď sa všemožne snaží napríklad o radostný pohľad na svet, o úspech, o zdravie či šťastné vzťahy, v jeho podvedomí uložené dôsledky ťažkých osudov a tráum, ako aj vytesnené či potlačené emócie nastúpia na scénu a bránia mu pohnúť sa z miesta.
Ultra rýchla terapia
Vystúpenie zo začarovaného kruhu, objavenie príčiny a precítenie oslobodzujúceho pocitu umožňuje metóda systemických konštelácií. Ide o ultra rýchlu psychoterapiu, pretože trvá približne 60 minút. Navyše človek získa množstvo nových užitočných vhľadov, pocitov a cenných vnemov. Avšak pri zvolení iných metód riešenia môže dosiahnutie podobného efektu trvať doslova dlhé roky úsilia a oveľa viac prostriedkov, ak sa vôbec výsledok a naplnenie zámeru dostaví.
Efektívna hra
Konštelácia v priebehu zopár sekúnd či minút ukáže akoby rontgenový snímok problematickej oblasti života, ktorú si klient prišiel riešiť. Vytvorením priestorovo-časového
obrazca zo zástupných symbolov danej situácie je dnes možné konštelácie stavať v skupinách ľudí, individuálne pre jednotlivcov, dokonca aj online. Metóda vďaka jej
efektivite za posledné štvrťstoročie pomohla, presvetlila a odľahčila život miliónom ľudí na viacerých kontinentoch.
Obľúbená metóda
Vďaka poctivej praxi a výskumu renomovaných terapeutov, filozofov, lektorov, sociológov, psychológov, koučov či šamanov bola zdokonalená a rozšírená na takmer všetky oblasti života. Preto je o ňu v súčasnosti na Slovensku veľmi veľký záujem a okrem jednotlivých osobných konštelácií je možné absolvovať aj výcviky, v priebehu ktorých sa človek stáva vedomejším, citlivejším a vnímavejším, zharmonizuje si život a súčasne sa pripraví na dráhu profesionálneho konštelačného sprievodcu.
Benefity osobnej konštelácie
Osobná konštelácia pracuje individuálne so systémom klienta a jeho prvkami. Poskytuje mu absolútne súkromie, bezpečný priestor, čistotu vhľadov i zásahov do konštelácie bez vplyvu iných ľudí a okolností. Je vhodná pre tých, ktorí z viacerých dôvodov nie sú ochotní či pripravení otvoriť sa s ich osobnými príbehmi a súkromím skupine, ďalej pre tehotné a mamičky malých detí, ľudí s vysokou citlivosťou či oslabených v dôsledku ochorenia,
starších ľudí a tínedžerov. Za deti stavia konšteláciu rodič, starý rodič či vychovávateľ.
Radostný záver
Sila osobnej konštelácie spočíva v poskytnutí iného pohľadu na situáciu – z odstupu alebo nadhľadu – kde hlavnú rolu hrá klient v roli pozorovateľa. Rušivé a nepodstatné vplyvy sú eliminované, napätie a nejasnosti sa postupne uvoľnia. V priebehu terapie sa postupne z hmly zablokovaných emócií, reakcií a neznámych faktov odhalí pravda, ktorá oslobodzuje.
Následne sa ukáže riešenie, ktoré človeku poskytne podstatne lepší životný pocit, s ktorým odchádza domov. Konštelácia teda končí zharmonizovaním východiskového stavu.
Osobnosť sprievodcu
Ak je systém klienta príliš komplikovaný a dosiahnutie jeho zámeru je na viac krokov, prácu je treba rozdeliť na niekoľko sedení. Celý proces vedie certifikovaný a trénovaný konštelačný sprievodca, ktorý vyberá typ a pomôcky na mieru a ide len tak ďaleko, ako klient určí v zámere konštelácie. Nielen pri skupinových, ale predovšetkým pri osobných konšteláciách sprievodca ( konštelár – lektor – kouč) pristupuje ku klientovi individuálne a ohľaduplne. Pracuje so systemickými zákonmi, ktoré vychádzajú z vyššieho božského (vesmírneho – univerzálneho) poriadku a s informáciami, ktoré sa ukážu v konštelačnom poli. Každá konštelácia je úplne jedinečná.
Typy osobných konštelácií
 individuálne
 figúrkové
 papierové
 stolové
 kruhové
 online
 a ďalšie

Zopár príbehov mojich klientov
Jozef z Trnavy (55 r.) ma vyhľadal, pretože jeho synovia s ním po rozvode úplne prestali komunikovať. V konštelácii sa ukázalo, že vytvorili koalíciu proti nemu s bývalou
manželkou – ich matkou, ktorá ich manipulovala. Hneď na prvom sedení klient pochopil a navnímal, že pokiaľ bude so synmi automaticky hovoriť rečou jeho disfunkčného otca, ich nezáujem o kontakt pretrvá.
Ružena z Viedne (46 r.) bola v detstve zneužívaná, ale doterajšie rozhovory v poradniach jej nepomohli. Na sedenie prišla smutná, lebo trpela samotou a neschopnosťou dôverovať ľuďom. Situáciu sme na podvedomej úrovni vyliečili a ona začala žiariť a užívať si život.
Helenu z Brna (64 r.) trápilo, že jej mladší manžel – umelec sa od nej nechal finančne vydržiavať a živiť. Počas konštelácie sa ukázali možnosti, ako dať situáciu do energetickej rovnováhy.
Martin zo Zvolena (30 r.) si nedokázal nájsť prácu, ktorá by ho napĺňala a slušne uživila. Dva dni po konštelácii objavil možnosť zamestnať sa v Nemecku, ktorej povedal áno a doteraz je tam spokojný.
Anne z Barcelony (42 r.) našli na maternici myóm o veľkosti 15 cm. Lekári jej odporučili radikálne odstránenie ženských orgánov, no ona si ešte priala dieťa. Po opakovaných konšteláciách sa veľkosť myómu zmenšila na 3 cm a ona si dokonca našla vysnívaného partnera a vhodného otca pre dieťa.
Dana z Levíc (29 r.) sa po rozchode nedokázala odpojiť od bývalého partnera z Nemecka. Stále na neho musela myslieť, nedokázala normálne fungovať a veľmi tým trpela celé mesiace. Jej závislosť na ňom sme rozpustili hneď na prvom sedení a do života jej doslova v priebehu týždňa prišiel oveľa vhodnejší partner.
Lukáš z Zürichu (33 r.) trpel strachmi z budúcnosti. Pracoval tam niekoľko rokov s priateľkou, tiež zo Slovenska, a ona si už veľmi priala založenie rodiny. Počas konštelácie sa v ňom uvoľnili staré zranenia, on sa postavil do svojej sily, dôvery v seba a život.
Nikoletu zo Žiliny (25 r.) a jej snúbenca v ich prvom vysnívanom byte trápila slovnými útokmi a neustálymi sťažnosťami povyšujúca sa suseda. Prostredníctvom osobnej
konštelácie sme sa pozreli na dôvody daného stavu a Nikoleta si navnímala, že zmenou správania si susedu môžu nakloniť a žiť spolu v mieri.
Pierre z Marseille (32 r.) mal vyhrotený vzťah s otcom. Pri konštelácii sme vyčistili zapletenie v rodine a on konečne prestal rodičov zachraňovať. Z nadhľadu uvidel rolu obete u matky a rolu tyrana u otca, zastavil ich finančné a emocionálne vydieranie a dnes stojí na vlastných nohách.
Katka z Košíc (29 r.) si veľmi priala bábätko, no aj po 10-ročnom vzťahu s jej vysnívaným mužom sa jej nedarilo otehotnieť. Počas osobnej konštelácie sme objavili blok v ženskej rodovej línii, ktorý bránil počatiu.
Pavol z Ružomberka (38 r.) prišiel na sedenie rozbitý. Premýšľal nad rozvodom, bol bláznivo zaľúbený do ženy zo zoznamky, ktorá mu bola úplne vzdialená, využívala ho na radovánky a nebola ochotná sa rozviesť. Doma mal manželku s troma deťmi, ktorá sa mu odcudzila. Prácu sme rozložili na niekoľko sedení, počas ktorých sa okolnosti ukázali v plnom svetle a obe rodiny zostali pohromade.
Jasmina z Bratislavy (18 r.) je jedináčik, vzorne ju vychovávala matka a nikdy nepoznala svojho otca. Na sedenie prišla, lebo nemala priateľov ani kamarátov. Aj keď kvôli tomu menila školy, oni sa jej oblúkom vyhýbali. Prijatím otca do systému dieťaťa sa všetko razom pohlo výrazne vpred.
Viktória z Luxemburgu (42 r.) mala problém so šéfkou. Ako jediná zamestnankyňa s vysokou školou vzorne vykonávala všetky úlohy, no vždy od nej potrebovala kontrolu, či to urobila dobre. Konštelácia ukázala, že na šéfku prenášala pocity nedostatočnosti z detstva od matky. O niekoľkých minút sa rozpustili a klientka z odstupu uvidela, ako detinsky a ponižujúco konala. Tri dni po konštelácii jej šéfka zdvihla plat o tretinu.
Ako to začalo
Zakladateľom systemických konštelácií je nemecký psychoterapeut Bert Hellinger, ktorý ich pôvodne vyvinul ako rodinne terapeutickú metódu. Výhodou je, že nie je nutná
prítomnosť rodiny či prvkov ďalších systémov, ktorých je klient súčasťou. Konštelár pracuje s jeho vnútorným obrazom – i keď ďalšie postavy nechcú spolupracovať, delí ich veľká vzdialenosť, alebo už nežijú. Veľa bolestí korení v rodine, kde človek rástol, ktorá utvárala jeho pohľad na seba a svet okolo. Tieto programy a zážitky automaticky vnáša do súčasného konania a vzťahov, až pokým to prostredníctvom vedomej práce na sebe nezmení.

Medailón autorky:
Silvia MARISI MONNOT Shanti sa intenzívne a dlhodobo venuje systemickým konšteláciám skupinovým a osobným, ako aj systemickému koučingu a systemickej práci online. S manželom a spolupracovníkom Patrickom Monnotom založili medzinárodný Inštitút konštelácií prosperity a viedli konštelácie vo viacerých štátoch Európy. Najviac ju obohatili výcviky u Bhagata J. Zeilhofera a Čeňka Roseckého. Momentálne pôsobí v Bratislave a Prahe: „Milujem moju prácu – keď vidím, ako sa klienti, ktorí prichádzajú s problémami, v priebehu nášho sedenia rozžiaria a odchádzajú so šťastnejším nastavením a novým životným pocitom.“ Viac o nej nájdete na www.StastnaRovnovaha.sk

Článok vyšiel v časopise Balans 2/2022

NOVOLUNIE ĽUDSKÉHO PRERODU VO VODNÁROVI

NOVOLUNIE PRERODU VO VODNÁROVI

Druhý tohtoročný Nov Mesiaca roku 2022 s ohromne silnými vlnami energií zmien, prerodu jednotlivcov i kolektívneho vedomia je tu! Jeho témami sú sloboda, zrelosť, zodpovednosť, tvorba, citlivosť, intuícia a nové životné priority. V utorok 1. februára o 6:48 h sa Slnko a Mesiac ocitnú na nebi vedľa seba v znamení Vodnára a otvoria nový lunárny cyklus. Je to priaznivý čas na upevnenie osobnej vízie. Posun a vývoj cez meditácie a vizualizácie, intuitívne vhľady a nadhľad, spojenie samého/samej so sebou a súznenie s rytmom prírody.

Autentické a vedomé pokračovanie v raste a premene poznajúc a rešpektujúc osobné potreby, hranice a pocity. Pretlak prichádzajúcich vysokých vibrácií z vesmíru je dobré harmonizovať výdatným odpočinkom, ukotvovať a spracúvať pohybom v prírode a pri fyzickej činnosti. Vplyv kozmickým telies a planét na človeka je oveľa väčší, než sme si donedávna mysleli. Okrem vonkajších znakov preberáme od nich aj určité sklony, ktoré prirodzene ovplyvňujú naše schopnosti.

Frekvencie tohto náročného obdobia prúdia z mocných konštelácií Slnka, Uránu a Saturna. Spôsobujú a podporujú to, že človek ako ľudská bytosť dozrieva a dospieva. Uvedomuje si viac a viac, že svojimi myšlienkami a pocitmi, každým slovom a skutkom si tvorí svoju osobnú realitu a spolu-vytvára tú kolektívnu i celosvetové dianie. Taktiež všetky predmety, ktoré si drží vo svojom osobnom a pracovnom priestore mu na základe univerzálneho zákona priťahovania rovnorodého ako symboly prinášajú do jeho životného príbehu súrodé okolnosti a ľudí.

Po silnom januári môžeme byť zo všetkých nových podnetov, aha momentov a zmien vo vzduchu unavení, nesústredení, vyčerpaní či podráždení. V sebe cítime a okolo seba vnímame ďalšie významné posuny a uvedomenia – u jednotlivcov a celých skupín ľudí pokračuje proces zbavovania sa a rozpúšťania starých programov, strachov, ilúzií a projekcií, závislostí, pripútaností až posadnutostí v prospech bližšieho spojenia s fyzickým telom, srdcom a zdravým sedliackym rozumom. Rozpúšťanie moci a nadvlády pudov a ega – nižšieho Ja v ľuďoch v prospech vyššieho Ja a spojenia s dušou napreduje.

Mohutný transformačný proces a nov vo Vodnárovi 2022 podporuje predkresťanský sviatok Imbolc 31.1.-2.2. a kresťanské Hromnice 2.2. V spojení s dvojkami v mesiaci a roku sa manifestuje ako znovunapojenie jednotlivcov na božské vedomie a silné energie ľudského a duchovného prebudenia. Mnoho ďalších ľudí sa v tomto období vďaka tomu rozhodne vziať si svoju osobnú moc a slobodu späť a už ju neodovzdá iným… Dovolia si tento odvážny krok a prejdú cez bránu slobody a zodpovednosti tvorby vlastného života do ich rúk. Nastáva rozmach a prejavenie sily ľudského ducha.

Energetické impulzy Hromníc umožnia ďalšie presvetlenie našich životov a planéty Zem, ukotvenie novej kvality Svetla a vedomia, uvedomenia a prenastavenia životných hodnôt a priorít. Pozitívny vývoj a posun kolektívneho vedomia je niekoľkoročný proces, je to lekcia vytrvalosti a zvládnutia výziev doby a udržania si svojho smeru. Prejavenie sily ľudského ducha je zhora podporované silami svetla. Nebeské bytosti svetla a lásky sú stále s nami. K tomu, aby sa v živote človeka prejavili, ich treba osloviť, požiadať o oporu, vedenie a zostať s nimi v spojení.

Vďaka podpore Jupitera, ktorý vládne roku 2022, k nám prichádzajú energie šťastia, rozkvetu, požehnania, naplnenia, pre niektorých pripravených zasvätenia až osvietenia. Prebieha nové nastavovanie života, veľké otváranie vedomia a rozuzlenia osobných tém. Preto je žiaduce nereagovať na to, čo sa vás netýka. Dovoľte si dovoliť, nech sa veci dejú pre vaše a naše najvyššie dobro a to Vašou pozornosťou podporujte a energeticky živte. Konjunkcia Slnka a Saturna podporujú rast pokoja, súcitu, harmónie, mieru, pravdy a lásky vo svete. Vyzývajú nás k miernosti, triezvosti, pokore, úprimnosti, celistvosti a zodpovednosti.

Nadväzujúc na tradície a posolstvá významných sviatkov Imbolc a Hromníc sa preklápame do druhej polovice zimného obdobia a prípravy na jar. Naša transformácia je v plnom prúde. Nečudo, že február bude plný zmien – tých pripravovaných, i nečakaných.

Energetický portál 2. 2. 2022 (a potom aj 20.2.2022, prípadne 22.2.2022) nám prináša požehnané dary – veľkú silu lásky a súcitu, návrat k nevinnosti a rýdzosti, očistenie citov a pocitov, zosilnenie intuície a mimozmyslových schopností – jemnocítenia, jemnovidenia, jemnopočutia, predvídavosti, telepatie, atp.

Podporuje rast kvality partnerstiev, spolupráce, vzťahov, bytie a plynutie s otvoreným srdcom. Aktivuje jednu z hlavných tém tohto roka – rovnováhu a rovnocennosť mužského a ženského tvorivého princípu na Zemi, ako aj nové, podstatne šťastnejšie nastavenia partnerských vzťahov v rovnováhe mužských a ženských kvalít. Na tejto vlne sa ponesieme 2.2.2022 a taktiež 22.2.2022 od 17,00 do 21,00 h v našom webinári TVORBA ŠŤASTNÉHO PARTNERSTVA (pre zadaných i voľných, prihlášky do správy alebo mailom).

Luna vo Vodnárovi v spojení s Čiernou lunou a Karmickými uzlami nám vyčaria z 2. februára magický deň prekvapení a zázrakov. A aby toho nebolo málo, na nov 1. februára štartuje aj rok čínskeho vodného tygra, ktorý je podobne ako Vodnár odvážny, spravodlivý, cieľavedomý a osobnostne silný objaviteľ nových ideí a žitia.

Patrónom Vodnára je Urán a ako spoločenská planéta zdôrazňuje pokrok, nádej, vynaliezavosť, priestor, originalitu, revolúciu a rýchlejší spád udalostí. A tak vidíme, že ľudia dnes ich potreby, skúsenosti a uvedomenia verejne tlmočia, postupne sa uvoľňujú zo zovretia obmedzovaní ich slobodnej vôle a starých, vyčerpaných a prežitých spoločenských štruktúr a vzorcov. Doterajší spôsob života im už nestačí. Už nechcú len prežívať, ale prajú si naplno žiť.

Vek Vodnára – zlatý vek ľudstva – Nová Zem prináša návrat pravdy a slobody na našu planétu. Všetko sú to náročné energetické pohyby a vnútorné procesy, preto môžu nastať technické výpadky, extrémne počasie, úrazy a nehody. Trénuje sa tým naša bdelosť a schopnosť byť prítomný a vedomý v prítomnej chvíli tu a teraz.

Dramatické okolnosti týchto pohnutých časov zjemňujú harmonické konštelácie Venuše, Marsu a Jupitera. Súlad Venuše a Marsu ako archetypálnych reprezentantov mužských a ženských energií a kolektívneho vedomia na oblohe prináša harmóniu a úctu, uvidenie, rešpekt a pochopenie, podporu a spoluprácu, prijatie, súcit a lásku. Jupiter veľmi podporuje rozpustenie napätia v partnerských vzťahoch, súvisiacich okolností a dôsledkov a prináša šťastie, radosť, rozkvet, rozmach, hojnosť, spokojnosť v bežnom dennom živote. Kompatibilne k tomu prúdia zmeny cez nás nielen do našich vzťahov, ale aj spôsobu lásky a tvorby, prežívania a preciťovania života.

Kvality ľudí narodených vo Vodnárovi – predposlednom a teda duševne vyspelom a skúsenom astrologickom znamení zverokruhu – sú tolerancia, samostatnosť, originalita, idealizmus, vynaliezavosť, všestrannosť, ľudskosť, sympatickosť, šľachetnosť, priateľskosť, pokoj, intuícia, kreativita, súcit, veľkorysosť, štedrosť a nepredvídavosť.Vodnár je obdarený silným intelektom (vládne mu živel vzduchu a planéta Urán), a preto jedno-ducho vie… Je individualista, zástanca veľkých ideálov a predskokan doby, pokrokovosť jeho názorov a presvedčení môže byť pre iných nepochopiteľná. To sú aj frekvencie tohto obdobia a kvality Novej Zeme – očakávaného zlatého veku ľudstva – veku Vodnára, do ktorého stále viac a viac vstupujeme.

Pod patronátom Uránu sú nositelia vodnárskych frekvencií netradiční, lákajú ich neobyčajné veci, ľudia a krajiny. Priateľstvo má podľa nich byť zmysluplné a bezpodmienečné, ich priatelia sú preto rozmanití, z rôznych krajín a oblastí pôsobenia. V práci – bez ohľadu na oblasť – často vynikajú. Spoločenské kontakty bez strnulosti, účelovosti a malosti ich tešia. Navonok pôsobia väčšinou pokojne až chladne, svoje pocity a city prejavujú predovšetkým v súkromí.

Na novolunie je ideálny pôst alebo aspoň odľahčená strava, o to viac treba telu dodať čistú vodu. Keďže Vodnár ovplyvňuje nohy a žily, pri únave nôh sú dobré striedavé sprchy teplou a studenou vodou, na kŕčové žily pomáha nechtíková masť. Ak to nerobíte, aspoň teraz oceňte a poďakujte vašim nohám a ich častiam, že vás nesú životom 🙂.

AFIRMÁCIA: Vyberám si radostné myšlienky, ktoré ma s ľahkosťou posúvajú vpred. Verím v pozitívny vývoj a víťazstvo svetla.

ROZPUSTENIE TRAUMY metódou systemické konštelácie

ROZPUSTENIE TRAUMY

METÓDOU SYSTEMICKÉ KONŠTELÁCIE

S traumou a jej prežívaním sa stretáva veľmi veľa ľudí. Vzniká najčastejšie v detstve, počas vojny, v situácii alebo v období života, keď sú bolesť, strata či strach a ich kombinácie, oveľa väčšie než je aktuálna kapacita človeka ich spracovať. Trauma sa taktiež tvorí, keď jednotlivec zažije príliš intenzívne, opakujúce sa či dlhotrvajúce ohrozenie, bezmoc alebo rôzne formy týrania. Keďže je pre neho nadmerne zaťažujúce zostať v spojení so zraňujúcimi zážitkami, a „život beží“, zaženie neprijaté pocity spojené s traumatizujúcou udalosťou do odľahlého kúta podvedomia.

Dôsledkom toho je odštiepenie časti duše, ktorá ich nesie, a preto zostáva izolovaná, zúfalá a skrytá. Teda bez podpory, odrezaná od sebaliečivej schopnosti človeka. Pokiaľ si človek traumu nevyrieši, je veľmi ťažké pohnúť sa v živote ďalej. Jedinou možnosťou, ako sa oslobodiť od jej deštrukčných dôsledkov na ďalší život človeka a jeho potomkov, je uvidieť, dať rešpekt a úctu svojej traumatizovanej časti a umožniť tak sebaintegráciu do celku. Napríklad uznať realitu smrti ako súčasť života, neodsudzovať ju ako niečo zlé, čo sa nemalo stať. Veľmi efektívne dokážu traumu človeka rozpustiť a zahojiť systemické konštelácie.

Rozštiepenie duše

Izolácia traumatizovanej časti duše je teda prvým následkom traumatizujúcej a paralyzujúcej situácie alebo obdobia v životnom príbehu človeka. Ďalšou odpoveďou na spúšťač traumy je odčlenenie sa takzvanej prežívajúcej časti. Je reakciou na hrozbu, že by človek zostal úplne nefunkčný a paralyzovaný.

Prežívajúca časť na prvý pohľad skvele funguje a podáva výkony – kvôli prežitiu jednotlivca – až tak, že často nedokáže odpočívať a doslova preberá vedenie a kontrolu nad jeho životom, aby sa mu už nič ohrozujúce nemohlo stať. No občas sa traumatizovaná časť prihlási o slovo kolapsom, ktorý vyplaví na svetlo to, čo človek nosí skryté hlboko v duši. Vtedy prežívajúca časť stratí kontrolu a nastáva vnútorná kríza – buď si dôsledky situácie odventiluje na okolí, často na slabších a najbližších, alebo si uvedomí vážnosť vnútorných zranení a vyhľadá odbornú pomoc.

Pokiaľ to neurobí, po určitom čase sa postaví na nohy a prežívajúci vnútorný kontrolór znova silno prevezme kormidlo bežného fungovania. Roztočí sa cyklus explózií neprimeraného správania, ktorý sa môže opakovať s menšími či väčšími intervalmi a intenzitou, pričom ho sprevádzajú pocity veľkej únavy a vyčerpanosti. Všetko závisí od toho, čo v človeku spustí traumatickú reakciu.

Paradoxné je, že niekde v ňom napriek procesu rozštiepenia existuje aj jeho zdravá – nepoškodená časť, nezasiahnutá zranením, no je tiež izolovaná, osamotená a nemôže prispievať svojim dielom k životu, vyliečeniu a návratu do sily človeka.

Terapia rozštiepenia

Traumatizácia človeka akoby zavalí a vytvorí jeho vnútorný rozpad. Udeje sa to preto, aby človek mohol ďalej fyzicky fungovať, prosto aby prežil. Lebo život je pre evolučnú silu, ktorá nás presahuje, najväčšia hodnota zo všetkých. Jednotlivec sa tak odstrihne od sveta pocitov a zamrznuté bloky energie v ňom sú často príčinou jeho následného emocionálneho odpojenia a neprítomnosti vo vzťahoch partnerských či rodičovských. Prežívajúca ani traumatizovaná časť človeka totiž neveria, že v ňom zostalo ešte niečo zdravé.

Konštelácie traumy liečia vnútorný rozkol a rozpad po traumatizácii tým, že izolované časti opäť prepoja a spoločne znovu vytvoria funkčný celok. Je dôležité pripomenúť, že tento druh systemickej konštelácie je možné praktikovať len s pokročilými klientmi. S tými, ktorí už konštelačnú metódu poznajú. V tom prípade sa systemická práca, ktorú v konštelačnom poli vedie skúsený a erudovaný konštelár, stáva liečivou, hlboko účinnou psychoterapiou.

Liečivé spojenie

Najskôr zamrznutá, zrútená a bezradná časť klienta – traumatizovaná – aktivuje oddelenie sa od časti zostávajúcej na prežitie. I keď naokolo je priestor a dostatok toho, čo je zdravé, alebo len zranené. Tieto disociované časti samy osebe nie sú schopné spolupracovať a ťahať za jeden povraz. Zmena nastáva, keď sa navzájom uvidia, spoznajú a prepoja pomocou liečivých konštelačných rituálov.

Úskalím práce s traumou je to, že pôsobí vo vnútri. A jej prejavy a stupeň paralýzy človeka v jeho bytí dokáže navnímať len on sám.

Problém s časťou alebo viacerými časťami pre prežitie súvisí s tým, že funguje/ú predovšetkým pre to, aby sa nezopakovalo, čo im spôsobilo traumu. Bystro pozorujú a vnímajú všetko, čo sa deje okolo. Keď sa objaví agresivita alebo ich ohrozenie, pokiaľ ich nositeľ nie je vedomý, začnú utekať, alebo útočiť. Chcú sa za každú cenu vyhnúť traume. Keď je trauma silná, nepustí človeka ani na konšteláciu, alebo sa pokúsi terapiu zmanipulovať. Je to skrytý boj o „istotu a identitu“ – „toto je moja trauma, a keď to stratím, bojím sa, či mi niečo zostane“. To je ešte horšie, než trauma samotná. Tento hraničný stav nastáva, keď sa udalosť „trauma“ stala merítkom života. I keď to nie je v súlade s celkom duše, teda zostávajúcimi časťami.

Prežívajúca časť

Prežívajúca časť to niesla sama a veľmi dlhý čas. Časť pre prežitie sa preto len veľmi ťažko dokáže uvoľniť, je stále na pozore, hliadkuje a bojuje. Je to veľmi vyčerpávajúce. Ostatné časti preto nevidí. Je ako program stíhačky s pilotom na bojovom poli, keď bitka už dávno skončila, ale pilot stále strieľa na všetko, čo sa mu zdá nebezpečné a pritom kričí, že je napadnutý.

Občas sa stane, že klient trvá na role obete. Je to prejav jeho skrytej pýchy a strachu zo straty výhod, ktoré mu to poskytuje. Osobný posun si tým sám zablokuje, no treba jeho voľbu rešpektovať.

Trauma je ako vnútorný vred a príčina problémov človeka, ktorý v konštelácii zručne a rýchlo rozrežeme a hnis dôkladne vyčistíme. Dôležité je bdelé napojenie konštelára na pole, klienta, zástupné role a voľba správnej intervencie, ktorá bolesť nezväčší, ale ju zhojí.

Klientovi vtedy poskytnem rešpekt, súcit a podporím ho v tom, aby prijal realitu a pravdu – bez presviedčania. Spojením s jeho pozitívnymi primárnymi pocitmi ho naladím na integráciu a vyliečenie vnútorného roztrieštenia.

Nie je to o ignorovaní traumy. Je treba uznať, že to bolo strašné – ale už je to minulosť. Jeden zážitok nezatieni celý život. Zajtra znova vyjde slnko.

Trauma a partnerstvo

Trauma nie je zlá, ani dobrá. Je súčasťou doterajšieho spôsobu života, je to osobná skúsenosť. Prijatie a uvoľnenie do nej prináša pochopenie ostatných ľudí. Často sa stáva, že partnerov spojí veľká bolesť alebo veľká radosť. Keď sa stretnú dvaja, ktorí si nesú traumu, a nevedia to, najskôr vyhodnocujú, či nie je niekde problém. Sú preto veľmi citliví a majú pocit, že si rozumejú – určité obdobie vnímajú súznenie a porozumenie. Vytvoria spolu koalíciu pre prežitie.

Problém je, že ostatné ich časti bývajú veľmi necitlivé – egoistické. A tak raz toho druhého zrania a je koniec medových týždňov. Prežívajúce časti potom vystúpia do popredia, začnú bojovať a príde sklamanie. Je to oveľa horšie, ako keby sa jeden druhému neotvorili.

Keď sa vyskytne aj násilie, prehovoria ich zúfalé prežívajúce časti, ktoré nevedia, čo ďalej. Je to pár, v ktorom ani jeden ani druhý nedokáže žiť ani spolu, ani bez seba. Všetka ich energia je vkladaná do rôznych foriem boja, súperenia či roly agresora-vinníka a obete . Je ale ťažké sa rozdeliť, keď sú obaja rozdelení vnútorne. Dôležitejšie je, že sú s niekým spojení, že nie sú úplne sami. Vnútorný pocit rozdelenia nad nimi vládne.

Až keď toto uvidia a uznajú, môžu pokračovať spolu, a nie proti sebe. V prvom kroku ide o to, aby každý z nich dokázal byť sám. Zaujať svoj osobný priestor a prestal toho druhého obviňovať z bolesti, ktorú v sebe nosí a cíti – pretože tá tam bola už dávno pred tým.

Prenos na deti

Ak majú partneri deti alebo vnúčatá, trauma sa odovzdáva ďalej. Týka sa to tráum z vojny, zo straty a z násilia. Keď dieťa vyrastá s traumatizovanými rodičmi, je vidno, že aj keď sú otec a matka prítomní fyzicky, kvôli ich traume nie sú prítomní emocionálne. Sú disociovaní – nie sú spojení so svojimi pocitmi, s telom a s prostredím. Zásadná potreba detí je blízke puto a bezpečné prostredie, aby sa mohli uvoľniť a dôverovať sami sebe a svetu. Disociovaní rodičia mu to ale nedokážu poskytnúť.

Následne začne disociovať aj dieťa, jeho nevedomie totiž načítava bolesti a strach jeho rodičov/vychovávateľov. Začína preberať a cítiť pocity strachu, lebo mu chýba potrebné puto k uzemneniu v živote. Pokiaľ rodič nerozpustí svoju traumu a žije vo svete, ktorý vníma ako nebezpečný, kde je kvôli prežitiu treba byť silný a bojovať – dieťa nedokáže vidieť a cítiť. A táto štafeta sa odovzdáva, až pokým to v rode niekto vedomý zastaví.

Je to skúsenosť

Traumy majú rôznu intenzitu, z rovnakej situácie si každý odnáša iný prežitok. Silné traumy spôsobujú fyzické symptómy – úplné prebúdzanie v noci, poruchy nervového systému, trvalé problémy trávenia, hyperaktivitu alebo naopak otupenosť. Veľmi záleží na tom, čo konkrétne trauma aktivuje a aké sú jej sprievodné reakcie – útok, útek či zamrznutie. Traumatizovaní ľudia necítia traumu, ale šok. Žijú vďaka prežívajúcej časti, ktorá nemá čas na emócie alebo nejaké sú, ale neprimerané situácii.

Trauma ide ruku v ruke s disociáciou (stavom rozloženia, rozštiepenia, rozpadu). Je to obranný mechanizmus človeka, aby necítil bolesť či ťažké pocity a nebol prítomný v situácii, ktorá je pre neho príliš ťažká a náročná. Problémy nastupujú, keď v nej človek nevedome zotrváva, alebo keď mu vonkajšie okolie pripomína traumatizujúcu udalosť. Je to začarovaný kruh, ktorý efektívne a super rýchlo dokáže preťať postavenie systemickej konštelácie. V dlhodobnejšom horizonte sa dá z neho vystúpiť aj trénovaním vedomej prítomnosti a praktikovaním meditácie – vtedy, keď človek začne vnímať, vidieť, počuť, cítiť a byť v prítomný TERAZ a TU.

Článok vyšiel v časopise VITALITA 1/2022

Prihláste sa:

Komplexný certifikovaný výcvik

skupinových systemických konštelácií

Lektori: Silvia Marisi Monnot a Patrick Michel Monnot

Termín a miesto: 10. marec – 4. december 2022, Bratislava

www.StastnaRovnovaha.sk

.

TRANSFORMAČNÝ SPLN OČISTí PRECIŤOVANIE ŽIVOTA

SILNÝ TRANSFORMAČNÝ SPLN VYPLAVÍ DISHARMÓNIE A OČISTÍ PRECIŤOVANIE ŽIVOTA

Vďaka aktuálnemu astrologickému znameniu Kozorožca by sme mali byť v období praktických činov a koncentrácie na ciele. Avšak v utorok 18.1. o 00,46 h vyvrcholí a karty prežívania v tomto období nám zamieša významný spln Mesiaca v znamení citlivého vodného Raka. Je to čas osvetlenia nedoriešených a nesúladných tém a aspektov, ktoré sa týkajú rodiny, domova, matky, rodičovstva, lásky, rodinných a partnerských vzťahov. Ide súčasne o dozrievanie a zhmotnenie nových nápadov, aktivít, krásnych projektov či splnených snov v ďalších račích témach – ženskosti, pocitov, citlivosti, emočnej výživy a starostlivosti o blízkych. Rakovi vládne Luna…

Tento spln nám prináša šancu na ľudskú zrelosť, tvorbu nového poriadku v sebe i vonku a skúšku našej životnej múdrosti a nadobudnutých skúseností v každodennosti. Pretože len láska, súcit, vďačnosť a múdrosť žitá v bežnom živote manifestuje vedomé bytie v Láske. Tento spln sprevádza obdobie nedorozumení, nejasností a nesúladných vplyvov, myšlienkových prúdov či problémov. Dovoľte si maximálny vnútorný pokoj vo svojom srdci a strede bez strachu a negatívnych postojov do 20. januára, keď nastúpia spolupracujúce, spájajúce, odvážne vibrácie Vodnára, prinášajúce dostatočný nadhľad, odhalenie súvislostí a pochopenie pravdy. Taktiež odpovede na otázky: Ako to teda celé je? Aké mám v tom miesto a možnosti? Prečo sa to deje?

Ak ste verní sami sebe, svojim citom a pocitom, cca od 24. januára za odmenu dostanete elán, nový vietor do plachiet a nadšenie zvládnuť aj tie najväčšie prekážky, ktorých ste sa doteraz obávali. Dovoľte si byť úprimní, slabí a zraniteľní, teraz máte šancu otvorene sa pozhovárať a urovnať napríklad partnerské rozpory, rodinné, susedské alebo akékoľvek medziľudské problémy. Využite vašu emočnú inteligenciu, empatiu a súcit. Pretože ako ste si iste všimli, od 7.1. následkom retrogradity Merkúra vo Vodnárovi je naše myslenie preťažené, paralyzované a rozbité. Ale vďaka konjunkcii Slnka a Merkúra sa od 20. januára naše myslenie prepojí s vedomím a príde k veľkým uvedomeniam a aha momentom.

Osudovosť tejto doby zrkadlia aj ďalšie hviezdne konštelácie splnu Luny 18. januára na osi Kozorožec – Rak, ktorý je spojený s karmickými uzlami. Okolo seba vidíme stále viac absurdít, nepokoja, nesúladu a chaosu. Je to preto, že stará realita a svetský poriadok sa definitívne rozpadá a borí. Účelové lži, šírenie strachu a manipulácie mocných sú odhaľované a viditeľné zo dňa na deň viac a viac. Väčšina ľudí už médiá nesleduje – alebo len cez filter vlastných úsudkov – a prestáva veriť doterajším spoločenským autoritám, neomylnosti vedeckých poznatkov a dobrým úmyslom propagovaných tvárí, pretože vidí, že ich vedú do „pekla“.

Známy univerzálny zákon hovorí – Ako hore, tak dolu: Urán je nekompromisný, odvážny a priamy revolucionár, prináša zmeny, mnoho uvedomení a právd o živote, rozpad starých foriem a vytvorenie priestoru na novú paradigmu – úplne novú kvalitu prežívania – Novú Zem, zlatý vek ľudstva. Ako sopka otriasa človekom a jeho vedomím, aby sa prebudil do čistej božskej lásky a nedával pozornosť a teda svoju životnú energiu silám zla, ktoré ho teraz účelovo obmedzujú, ale aby sa zameral na zdroj Lásky a Svetlo v ňom. Aby sa zbavil pripútanosti a závislosti ako Lótova žena, aby si ponechal len to najdôležitejšie pre život ako Noe…keď sa zbaví nadvlády ega a rozumu, všetko pre jeho nový ďalší život vo svetle mu príde.

Mocenské divadlo okolo nás spojené s K.O. vírusom je tu na to, aby človek nemal kapacitu zamerať sa na starostlivosť o seba a blízkych v čase zásadných zmien a prelomových energií v jeho živote a vo svete. Aby si neuvedomil, že teraz ide o všetko – je to boj o dušu a osud človeka a Zeme na ďalších 26,5-tisíc rokov. Mimochodom, akú cenu má pre vás vaša nesmrteľná duša – vaša božská iskra a spojnica so Stvoriteľom – Matkou a Otcom v jednom? „Buďte bdelí a majte sviece zapálené, keď sa Pán pre vás vráti.“ Venuša v Kozorožcovi prejavuje city vážne a zodpovedne, najmä činmi bez veľkých rečí. Mnohí sa teraz rozhodnú svoje súkromie posunúť vpred a urobiť v ňom jasno oficiálnym krokom – zásnubami, sobášom, počatím dieťaťa, alebo odchodom či rozchodom. Ak totiž láske chýba spoločný základ, môže vás prekvapiť uvedomenie, že jej vo vašom vzťahu už niet.

Významne v týchto dňoch nastúpia na scénu aj témy sebalásky, sebahodnoty a sebaúcty. Tento spln najviac transformuje a premení život ľudí narodených v znamení alebo v ascendente Raka. Tri dni pred a tri dni po splne sú vždy náročné na zdravie a pozornosť. Vyhnite sa operáciám, alkoholu, fajčeniu, ťažkým jedlám a mäsu. Lepšie vám urobí bylinkový čaj a prechádzka v prírode. Oslobodenie od napätia, chaosu a frustrácie tohto obdobia vám poskytne predovšetkým fyzický pohyb, športové aktivity a návšteva prírody. Doprajte si čas na meditácie a modlitby – rýchlo sa naladíte na pokoj a rovnováhu, predídete poruchám spánku a bolestiam hlavy. Doprajte si aj očistnú návštevu kúpeľov alebo domácu voňavú vaňu s relaxačnou soľou. Výdatne polejte bytové rastliny a kvety, prospeje im to.

Roku 2022 vládne Jupiter a jeho vplyv zviditeľňuje aj tento spln. Celoročnou témou je naša schopnosť naskočiť na vlnu šťasteny, rozkvetu, hojnosti, duchovného rozvoja. Priaznivé energie nás sprevádzajú pri neľahkej očiste Zeme a tohto sveta, aby vyššie vedomie v nás rástlo a viedlo nás po našej ceste správnym smerom. Každý z nás tu má nejaké úlohy a dohody, ktoré sme si pred príchodom na Zem vybrali. Keďže rok 2022 prináša nové hodnoty a ďalšie veľké zmeny vo svete, januárový spln nás cez empatiu, súcit a lásku doladí a posilní zvnútra, aby sme doň vstúpili vnútorne pevní, sebaistí, ľudsky zrelší a láskavejší.

Pre stanovenie jasnosti zámerov je nutné byť k sebe a iným úprimný a nové ciele vám budú na dosah. Stále viac záleží na energiách čistoty mysle, pokojného vnútorného stredu aj v čase vonkajšieho chaosu a správneho rozhodovania v dobe prechodu a premeny. Urobte si novoročnú splnovú revíziu: čo podporujete a na čom sa spolupodieľate vaším myslení a konaním – v súkromí, v práci, v prostredí, v ktorom žijete a tým celkove vo svete? Pracujete vo firme, ktorá vyrába zbrane, alebo chlieb? Ktorá zdravie a život ľudí ničí alebo podporuje. Jete mäso alebo zeleninu? Kupujete plastové obaly alebo ekologické? Podporujete manipulácie, konflikty a lož, alebo pravdivosť, úprimnosť, čistotu a jasnosť?

Sme vysielače a prijímače. Na základe daru našej slobodnej vôle si vyberáme to, čo vysielame – a podľa toho sa nám rovnaká kvalita situácií a frekvencií do života vracia. Úroveň a hĺbka vernosti samému sebe, zdravej sebalásky, sebarešpektu, sebadôvery a sebaúcty nás posúva ďalej. Zastavte sa a uvedomujte si preto každý deň, ako sa cítite a čo práve prežívate. Nasledujte svoj jazyk a navigáciu vašej duše – svoje pocity – ona vie, čo je správne. Ak si to nedovolíte, nečudujte sa, keď vás iní ľudia alebo celý systém budú považovať za nehodných ich úcty, lásky, obdivu, dôvery, atp. Veď aby sme uvideli, akí naozaj sme, potrebujeme iných. Vďačíme im za to, že nám denne nastavujú zrkadlo a zviditeľňujú to, čo my sami v sebe vidieť nemôžeme.

Spln nás preto vyzýva vážiť si každého človeka v našom živote, ktorý nám túto službu prišiel slobodne poskytnúť. A práve blízke vzťahy sú najrýchlejšou a najefektívnejšou cestou osobného rastu k vyššej kvalite. Využite teda múdro tento krásny a vzácny čas, ktorý je ideálny na harmonizáciu vzťahov. Všetci sme zrodení a utkaní z lásky. Každý človek koná v každej chvíli najlepšie ako dokáže podľa jeho úrovne vedomia. Ak to pochopíte, dokážete sa pozrieť aj na toho najodpornejšieho človeka s láskou a súcitom, a vaše trápenie postupne pominie.

Láska je najmocnejšou tvorivou silou Vesmíru. Nielen spln Mesiaca, ale aj konštelácie ostatných kľúčových planét teraz podporujú objavenie a uvedomenie si rozmerov Lásky. Ten, kto veľa miluje, veľa dostane a poslaním pokročilých duší je milovať všetkých bez podmienok a očakávaní, pri stanovení si zdravých hraníc… Aby sme prešli do éry Zlatého veku, prechádzame v tomto období náročnou lekciou lásky, skutočných hodnôt a harmónie. Ak dokážete odpustiť, vaše staré zranenia vyliečiť a karmické záťaže rozpustiť, nájdete odvahu pozrieť sa na svoje tiene, čaká vás nová energia, elán, chuť tvoriť a počať nový vedomý šťastný život. Budú vás sprevádzať vaši duchovní sprievodcovia a anjelské bytosti, podporovať vaše vyššie Ja a duchovná rodina – prosto to, čo vás presahuje. Dôverujte každý sám za seba, predovšetkým sami sebe a tomuto vesmírnemu procesu prerodu a transformácie.

Afirmácia: S láskou a vďakou prepúšťam všetko, čo mi bráni v raste a rozvoji. Som v spojení so silou môjho ľudského ducha.

S Láskou a Svetlom Silvia Marisi Monnot

NOV 2. januára 2022 ako podpora VYTRVALOSTI A BDELOSTI

Na vlastné oči vidíme, že staré štruktúry a realita sú procese hlbokého rozpadu a na ich troskách pomaly, ale isto, klíči nový, krajší život v Novej Zemi. Potvrdzuje to aj prvé tohtoročné novolunie, ktoré pripadlo na nedeľu – deň Slnka, stvoriteľa, jasnosti, požehnania a božského vedomia. Slnko prebýva od 21.12.2021 v znamení Kozorožca a teraz je v ňom navyše aj Mesiac – Luna, ktorá symbolizuje našu dušu, podvedomie, matku, atp..

Príchod prvého Novu Mesiaca v novom roku 2022 hneď 2.1. o 19:36 h v nedeľu nám na základe dôrazných kozorožích vlastností pripomína a seriózne zdôrazňuje, že si svoj osobný život aj náš spoločný svet tvoríme my sami. Jeho posolstvo je konanie, vytrvalosť, bdelosť a držanie sa svojho smeru v živote. Tieto kvality práve teraz potrebujeme ako soľ. Tri dni pred a tri dni po 2. januári nás pozýva naskočiť na mega vlnu obnovy, inovácie a regenerácie, nových, prekvapivých až zázračných riešení a iných zásadných príležitosti.

Nositelia silného ženského zemského znamenia Kozorožca sú húževnatí, praktickí, spoľahliví, organizačne zdatní, cieľavedomí a tvrdohlaví. Postavenie a rešpekt sú pre nich veľmi dôležité, vládnuca planéta Saturn im dodáva serióznosť, sebadisciplínu a pocit zodpovednosti. Preto tento nov slávnostným a vážnym spôsobom nastoľuje a ponúka chopiť sa týchto aspektov a posilniť sa nimi do nového roka, aby sme ďalej pevne kráčali po ceste svojej duše a pravdy, krok po kroku slobodne, pokojne a vytrvalo. Hviezdy a nebo nás sledujú a sú nám plne naklonené.

Pred niekoľkými hodinami sme odštartovali rok 2022 pod záštitou planéty Jupiter, ktorý je nositeľom rozvoja, expanzie, šťastia, úspechu, zdravia, prosperity a hojnosti. Kombinácia týchto vplyvov nám dáva istotu, že naše nové plány a zhmotnené zámery budú stáť na kvalitných a pevných základoch. Je dobré oprieť sa pritom aj o naše silné stránky a hlbokú múdrosť predkov. Príchod ďalšieho roka je úplne nový začiatok v spojení so silou prítomnej chvíle a čistým bytím TU a TERAZ. Minulosť je mŕtva a budúcnosť si tvoríme teraz spolu s prítomnosťou. Preto môžete vždy vystúpiť zo starých vzorcov, programov, vzťahov, bydliska, pracoviska,… Iba Vy osobne zodpovedáte za to, koho a čo máte, alebo nemáte, práve teraz vo Vašom živote.

Na vplyvy novu výrazne spolupôsobí retrográdna Venuša (od 19.12.2021 do 28.1.2022). Prináša nám nutnú inventúru a prehodnotenie našich vzťahov a životných hodnôt. Prejavuje sa to tým, že nás prirodzene zamestnávajú naše pocity a vyplavujú sa nám rôzne emócie, v kontexte spomienok na minulosť, keď sme určité situácie nezvládli a vtedy ešte nepochopili, keď sme pocítili zranenia, zrady, krivdy a obmedzenia v raste. Prináša nám to veľa uvedomení a podporu v procese oddeľovaní zrna od pliev.

Karty mieša aj harmonická konštelácia Slnka a Uránu (do 9.1.), ktorá napomáha a podporuje v tom, aby sme ako jednotlivci i ľudstvo dokázali vyššie vedomie nielen dosiahnuť, ale si ho i udržať. Nov v Kozorožcovi je bohatý aj na impulzy k odvahe, pracovitosti a trpezlivosti. Zacieľte tieto vlastnosti správnym smerom, keďže tento čas nám otvára bránu k novému začiatku a šanci vylepšenia života a sveta. Ak sa následkom prechodu zo starého do nového roka a naladenia na potrebný zimný spánok prírody, ktorej sme súčasťou, cítite unavení a zahĺbení viac do seba, potrebujete detoxikáciu a očistu tela i duše. Tento čas je na to ideálny, pomáha dovoliť si vedome odpočívať, meditovať, kontemplovať, veľa spať a byť v tichej, radostnej samote. Nechoďte teraz do spoločnosti či nákupných centier.

Ak máte veľa energie, vrhnite sa na rutinné a servisné práce, ktoré môžu byť tiež dynamickou meditáciou. Predovšetkým sa s ľahkosťou a nadhľadom vyhnite konfliktným situáciám, problémovým vzťahom a ľuďom. Aktuálny Mars so Vodnárovi podporuje vyššie ideály, nové ušľachtilé vízie pre jednotlivcov i Zem. Napriek vonkajším okolnostiam tohto obdobia vnímame odvahu a ľahkosť bytia. Je ideálny čas na nové prevratné vízie, plány a projekty. Tvorbu nových aspektov a atmosféry, fungovanie spoločnosti podľa nových zákonov a pravidiel.

Treba sa pritom držať zodpovednosti, pravdy, úprimnosti, poctivosti, lásky a svetla. A šíriť ich našimi myšlienkami, zámermi, slovami a skutkami. S ohľadom na kozoroží aspekt nezabúdajte, že iba cez nás a našu aktivitu je možné ich zhmotniť. Zamerajme sa teda predovšetkým na to, čo nám prináša radosť, presahuje nás a napĺňa naše srdce. Teraz máme príležitosť úspešne priložiť ďalšie základné kamene nášho vysnívaného života… Vesmír a obloha nás plne podporujú. Tak do toho, priatelia!!

Afirmácia: Vedome si vyberám a tvorím krajší a šťastnejší život na šťastnej planéte.

OSUDOVÝ novembrový SPLN A ZATMENIE Mesiaca

Energia hlbokej transformácie tohtoročného splnu na osi Škorpión – Býk v kombinácii s takmer úplným zatmením Mesiaca je prelomová. V piatok 19. novembra o 10:00 h sa Slnko na oblohe v astrologickom znamení Škorpión ocitne oproti Mesiacu v uzemnenom a praktickom Býkovi a vytvorí silný spln. Aby toho nebolo málo v tomto päťkovom roku 2021 plnom zmien, hlbokú transformáciu spoločnosti aj jednotlivcov v tomto čase posilní aj silné zatmenie Mesiaca. Iste cítite, že druhá polovica novembra je v mnohých ohľadoch náročná, akonáhle prestanú Zem osvetľovať slnečné lúče, ovzdušie je ťažké a treba vynakladať viac energie na bežné úkony. Je nanajvýš vhodné dávať si na seba pozor a dobre sa o seba starať. Podporovať svoj vlastný imunitný systém – kvalitnými teplými čajmi a polievkami, čerstvým bio ovocím a zeleninou, uprednostňovaním pozitívnych, láskavých ľudí, pocitov, emócií a aktivít, dostatkom čerstvého vzduchu a intenzívneho kontaktu s prírodou, ako aj oddychu a spánku.

Vstupujeme do obdobia sumarizácie roka 2021. Škorpión každoročne prináša obdobie veľkej vnútornej transformácie, odumierania starých foriem, rozpad doterajšej reality, prevratnej regenerácie, a tým pádom liečenia. Do 21. decembra bude narastať presila tmy, aby sme sa mohli obrátiť a ponoriť hlboko do seba a nájsť božskú iskru v nás – večné svetlo, ktoré nosíme stále v sebe.

K tomu, aby sme počuli a videli skutočnú pravdu o nás a o živote, je treba sa v pokoji a rozvahe spojiť so sebou a svojou dušou. Pre to je nevyhnutné úplne ignorovať všetky televízne, rozhlasové a novinové lživé a manipulatívne hry. A tak zabrániť ich lepkavým a jedovatým obsahom vstúpiť do nás, lebo ich účelom je šíriť strach, bezmoc, obavy, boj, úzkosť a agresivitu. Keď budeme sami sebou, dokážeme sa spojiť s hlbokou múdrosťou nás a našich predkov a postaviť sa sami za seba.

Témy, ktoré v dni okolo splnu prichádzajú, môžu byť dramatické a môžu aj bolieť. Je to preto, že city a emócie prežívame v tomto čase veľmi intenzívne. Škorpión je silný, vo vnútri precitlivelý, ale navonok tvrdý. Je nekompromisný, dokáže sa veľmi ovládať a svoje pocity a zranenia skrývať, aj keď ním lomcujú túžba, vášeň a ego. Podobne ako zviera-škorpióna chráni pancier, ktorý rastie s ním, keď prejde do ďalšej etapy vývoja, starého sa zbaví a vytvorí si nový. Tieto prechody sú vždy chúlostivé. Vtedy je najzraniteľnejší, a preto má v zásobe jed a zákerné ťahy. Len čo nový pancier stvrdne, zviera-škorpión sa opäť stane silným, neskrotným a nezlomným. Ukazuje nám, že vďaka prijatiu straty starej kvality je schopný premeniť ju na silu v novej kvalite.

Táto vnútorná i vonkajšia premena sa nedá kontrolovať, vlastniť ani uchopiť, je ju možné iba prežiť, precítiť – a uvedomiť si, že staré musí odísť, aby vznikol priestor na nové, zdravšie, lepšie a krajšie. Tak je to aj v spoločnosti. Žijeme v hektických časoch, keď sa deje v nás i okolo nás veľa hlbokých a rýchlych zmien. Vnímame s tým spojený nepokoj a stres zvonka. Tlak na nás sa neustále zvyšuje a my sme nútení sa rozhodovať, čoho sa z toho, čo sme mali doteraz v živote, dobrovoľne vzdáme, čo vyhodíme a čo pustíme.

Ide to ťažko, lebo spoločnosť sa zmieta vo víre nových energií, aby sa oddelilo zrno od pliev. Z chaosu vždy povstane nová spoločnosť, plevy odveje vietor času a zrno pri dotyku s pôdou vzklíči. Aspekty a zameranie novej spoločnosti závisí od každého jednotlivca bez rozdielu. Od jeho každodenných rozhodnutí, či si volí v danej chvíli dobro, pozitívne hodnoty a svetlo, alebo zlo, negatívne stránky života a tmu. Taktiež od toho, čo jednotlivec svojou osobnou pozornosťou a energiou živí. Pretože základný univerzálny zákon hovorí, že tam, kam zameriame našu osobnú pozornosť, tam tečie naša životná energia a TO potom zákonite RASTIE, bujnie, kvitne a prináša plody v našom živote i vo svete. To je kľúč k vedomého spôsobu života: v každej chvíli sa zastaviť a bez ovplyvňovania zvonka sa slobodne, zodpovedne a uvedomele rozhodnúť, čo si vyberám pre seba a pre tento svet. Aké to má súvislosti a dôsledky.

Po sametovej revolúcii 17. novembri 1989 na území dnešnej Českej republiky a Slovenskej republiky, ktorá nám mala priniesť slobodu a svojprávnosť, vstupujeme do kristovského veku 33 rokov – veku duchovnej dospelosti jednotlivca, štátu, národa. Je na nás, či si čisté energie a svetlo Krista v sebe ukotvíme a budeme ich žiť aj na kolektívnej úrovni.

V čase apokalypsy je nutné otvoriť svoje osobné témy a rozhodnúť sa, ako ďalej. Je jasné, že už nemôžeme mať ani osobne, ani na planéte to všetko, čo doteraz. Zem je vyčerpaná, aj keď kompetentní to zatajujú. Končí doba výkonných spotrebiteľov a závislých zberateľov vecí. Našťastie budúcnosť nám prinesie iné zdroje energie. Vstupujeme do éry mierumilovných tvorcov, pre ktorých sú dôležité zážitky, radosť a láska. K tomu je treba poďakovať a prepustiť všetky staré formy a obmedzujúce presvedčenia, rozlúčiť sa s negatívnymi ľuďmi a zbytočnými predmetmi, ktoré už len zaťažujú – a vzdať sa aj zbytočnej obavy, že sa môžeme pri rozhodovaní zmýliť. Strach je možné prekonať a prekročiť len dôverou a vierou. Odvážne dôverujme a zdravo verme, že keď budeme počúvať svoju intuíciu a srdce – nie okolie, alebo myseľ – všetko sa bude vyvíjať pre naše najvyššie dobro.

Zatmenie Mesiaca sa udeje súčasne so splnom 19. novembra 2021 v Býkovi, pevnom a silne uzemnenom znamení. Energia Býka je o istote, bezpečí a hodnotách – praktických, materiálnych, finančných aj ľudských. Preto sa počas zatmenia Mesiaca v Býkovi môžeme pozrieť do očí neistoty a nestability, a to v rôznych oblastiach. Ide o to, ako sa k tomu postavíme – posilní nás to, alebo oslabí? Do zimného slnovratu spracovávame a rozpúšťame vnútorné strachy, takže práve vďaka zatmeniu Luny sa konečne môžeme postaviť a dospieť do svojej osobnej sily. Pretože strach je ilúzia nepoznaného.

Transformácia sa vlastne deje stále, pokiaľ my sami seba neblokujeme a náš vlastný vývoj nesabotujeme. Napokon neustála zmena je zákonom a prirodzeným prejavom života a sveta, ktorého sme súčasťou. Ak cítime občas záťaž na hrudi a náročné dni, je to úplne v poriadku, otvára sa nám srdečné centrum a vstupujeme do Novej Zeme, ktorej stredom je srdce. Je preto liečivé a posilňujúce obklopiť sa ružovými a zelenými kryštálmi, ktoré majú pevnú štruktúru a nesú silu, harmóniu a stabilitu: ruženín, ružový beryl, achát a turmalín, jahodový kryštál, rodochrozit či kunzit, ďalej jadeit, aragonit, avanturín, zelený kalcit a achát, avanturín, olivín, vltavín, smaragd, malachit, atp. Ak nemáte spoľahlivý zdroj, môžete sa na mňa obrátiť.

Z hľadiska vývoja kolektívneho vedomia sme dospeli do štádia, keď je nutné, aby sa muži stali znova mužmi – prebudili sa do svojej prirodzenej vnútornej múdrosti, zodpovednosti, sily, statočnosti, rytierskosti a odvahy. Množstvo žien na sebe v ostatných rokoch významne zapracovalo – aby sa stali znova láskyplnými a vyživujúcimi partnerkami a citlivými ženami – a teraz je nutné, aby sa ruka v ruke v rovnocennosti a spolupráci s mužmi posunuli do novej úrovne partnerských vzťahov. Pretože muž a žena sú zárodkom jednoty ľudstva. A keď sa skutočne bez-podmienečne milujú, doplňujú a podporujú, tvoria pevný a neprekonateľný celok. Čo myslíte, prečo mocnári za pomoci masmédií a filmového priemyslu vymývajú ľuďom mozgy, vytvárajú falošné informácie a ideály, pahodnoty, nereálne túžby a umelé vzory? Prečo je toľko útokov na ľudské cnosti, na zdravú rodovú identitu mladých ľudí, na partnerstvá a manželstvá? Prečo sú podceňovaní ľudia, ktorí žijú v súlade so Zemou, skromne, nezávisle, bez hypoték, pokojným a prirodzeným spôsobom?

Počas dlhých vekov tí, ktorí tu chceli a ešte chcú vládnuť, si vytvárali stratégiu, ako ovládať a zotročovať iných pre ich osobný prospech. Za odrobinky z koláča a za pomyselný podiel na moci si kupovali zradcov, ktorí im zapredali svoje duše a ich plány pretláčali a vnášali do spoločnosti. Pochopiteľne, každý má právo rozhodnúť sa slobodne v každej chvíli, čím si tvorí svoj ďalší osud. O to sa stará univerzálny božský zákon príčiny a následku – zákon karmy, ktorá sa nedá podliezť ani preskočiť. Božie mlyny melú a všetko sa každému raz vráti – každá myšlienka, emócia, slovo, čin.

Pýtate sa, čo je teraz dôležité?

1. Riadiť sa jazykom duše – našimi pocitmi.

2. Ukotviť sa vo svojom strede, v srdci a tvoriť si vedome svoj vlastný život pre svoje najvyššie dobro v súlade s najvyšším dobrom iných.

3. Dávať svoju životnú energiu, pozornosť a čas len tomu, čo/koho chcem ňou podporiť, teda čo si prajem, aby rástlo. Naša pozornosť a energia je naša moc. Náš najväčší kapitál a dar. Zaobchádzajme s ňou vedome a múdro.

4. Uvedomiť si, že o tom, čo tvoríme / spolutvoríme, rozhoduje čistota a jasnosť nášho zámeru – úmyslu a sprievodné emócie.

5. Napriek pocitom preťaženosti a neistoty oprieť sa o bdelosť, vytrvalosť, odhodlanie, vnútorný pokoj a ľudskú dospelosť s prijatím zodpovednosti za všetky svoje rozhodnutia.

6. Keď pôjde každý sám za seba a so sebou – postupne krok po kroku – ten ďalší krok nám medzitým príde. V spojení s pokorou, vďačnosťou, súcitom, láskou a našim vyšším JA to zvládneme.

7. Naša sila je v jednote, stále viac a viac je dôležité spojiť sily a prepájať vedomie ľudí, prestať sa venovať tým a tomu, čo ľudí rozdeľuje a konečne žiť pravdu. Až potom môže prísť ku skutočnému posunu v kolektívnom vedomí a ukončeniu celosvetovo riadeného účelového divadla na blokovanie vývoja ľudstva.

8. Začína to uvedomením si, kto som, prečo som tu, čo sa deje, čoho som súčasťou, kam kráčam a ako si prajem ďalej žiť.

9. Pokračuje to spojením sa s inými ľuďmi – bez rozdeľovania na takých a onakých – do väčšieho celku a vytvorením zárodkov jednoty ľudstva – pri plnom rešpekte a úcte k nim a ich názorom.

10. Neochvejná viera a vnútorné presvedčenie, že môj vnútorný kompas je zdravý, že žijem spravodlivý život v súlade so skutočným univerzálnym poriadkom a najvyššími božími zákonmi.

Afirmácia: Beriem si svoju silu späť. Kráčam vpred s čistým zámerom. Spoluvytváram ľudskú jednotu. Boh nám žehná.