Slnečné LEVIE NOVOLUNIE a oslava levej brány 2022

Ako sa počas týchto dní cítite, priatelia? Unavení, podráždení, smutní, netrpezliví, ospalí, zmätení alebo s bolesťami hlavy? Máte na to dôvod. Vo štvrtok 28. júna pár minút pred ôsmou večer nastáva novolunie v srdečnom, odvážnom, slnečnom a ohnivom astrologickom znamení Leva a od 26. júla do 12. augusta prežívame obdobie Levej brány. O čo ide? Levia brána je svetelný energetický posun, ktorý na Zemi nastáva vďaka slnečnému prechodu cez konšteláciu Leva v spojení s hviezdou Sirius, s veľkým centrálnym Slnkom, Slnkom našej slnečnej sústavy, zemskej svetelnej mriežky, Orionom a Veľkou pyramídou v egyptskej Gíze. Takzvaná Levia Brána sa aktivuje, keď sa Zem a Slnko spoja so Síriom, ktorý je mohutnejší a vysiela na Zem oveľa vyššie vibrácie než naše Slnko, čím je považovaný za tzv. spirituálne Slnko. V tomto období vďaka spomínanej konštelácii hviezd na oblohe vzniká portál medzi fyzickým a spirituálnym svetom. Kvantá svetelných vĺn so vzostúpenými kódmi zo Síria k nám prinášajú božskú múdrosť z vyšších sfér, podporujú nás do nového života, prebúdzajú nás do božského vedomia, prirodzene aktivujú našu DNA a urýchľujú náš osobný rozvoj a duchovný rast.

NOVÁ ZEM

Ako? Pobádajú jednotlivcov i ľudstvo: prevziať zodpovednosť za svoje rozhodnutia a činy, čeliť negativite, manipuláciám a nátlaku, vystúpiť z davu a stáť si za svojou pravdou, spájať sa do Jednoty a podporovať sa vzájomne pre spoločnú vec a dobro, postaviť sa za osobnú slobodu, uvedomele tvoriť, lepšie sa o seba starať, pozorovať a zaujímať sa, čo sa deje vo mne a okolo mňa. Ďalej nechať rozpustiť staré štruktúry a realitu, vnímať odkiaľ prichádzam, kto som a kam kráčam, prečo konám tak ako konám, dovoliť si odvážne riskovať, spojiť sa so svojou dušou, so svojou božskou iskrou a svojim srdcom. Spaľovať ego, staré strachy, prežité postoje a obavy. Lev nám dáva k tomu silu a odvahu, ako kráľ zvierat nás korunuje a pomáha nám v tvorivosti a spojení s našim srdcom, ktoré sú pre náš život v Novej Zemi kľúčové. Dovoľme si vykročiť majestátnym krokom leva do novej etapy nášho života a Zlatého veku ľudstva.

NOVÉ ĽUDSTVO

Stará paradigma konči a rozpadá sa. Stará zem 3 D – to je nevedomie, oddelenosť, boj, tma, ego a všetky jeho prejavy a aspekty. Konanie zo strachu a nízkej úrovne vedomia, nedôvera a nevedomosť, rola obete a vinníka, nerovnováha a disharmónia, vojny, utrpenie a bezcitnosť, vykorisťovanie a manipulácia, parazitovanie a obmedzovanie, neúcta a bolesť, peňažný systém a moderné otroctvo. Smerujeme viac a viac k šťastnej rovnováhe polarít a k životu v pravde. Taktiež k neustálej obnove kvality života, novým zážitkom a skúsenostiam. Bez pripútaností, závislostí a a hromadenia. Naším ľudským osudom je vytvoriť, zažiť si to a ísť ďalej. Tým sa naša duša obohacuje, rastie, zväčšuje sa a kvitne. Sme ruky najvyššieho stvoriteľa a deti božského tvorcu, máme jeho plný potenciál a v tom ho nasledujeme. Je umenie žiť svoj život a byť doň plne zapojený osobnostne, pocitovo, ľudsky – a súčasne dokázať vnímať udalosti v ňom z láskavého odstupu bez zbytočných emócií. Teda vnímať svoj život ako hru, kde sme hercom, režisérom, kulisárom, scenáristom… a ešte aj pozorovateľom toho, čo spolu-vytvárame. Vedomý tvorca dokáže rozlíšiť, čo môže zmeniť a čo nie – a je nevyhnutné to prijať. Každý máme svoj podiel na spoločnom božskom diele. Je dôležité naučiť sa rozlišovať, do akej miery toto ešte je moje a kedy to už ku mne nepatrí a nechať to byť.

AKO ĎALEJ

Takže čo máme robiť teraz? Byť pokojní a pevní v smerovaní, postojoch a presvedčeniach. Naladiť sa pozitívne – s istotou, že každý si tvorí svoj osud v zmysle: to, čo vysielam von, sa mi vracia. Dostatočne relaxovať a spať. Ukotviť sa vo svojom strede, udržiavať sa vo svete príjemných myšlienok a pocitov, nezapájať sa do konfliktov. Úplne vypnúť televíziu a všetky médiá, ktoré na vás chrlia negatívne správy. Namiesto toho počúvať harmonizačnú hudbu, predstavovať si vlny žiarivej energie, ktoré k vám prúdia z neba a prestupujú do vás cez korunnú čakru – vašu energetickú bránu na vrchole hlavy – a vstupujú do vášho srdečného centra. Srdce je vstupná brána do Novej Zeme. Keď sa cez srdcia zosieťujeme a ukotvíme kryštalickú mriežku s vysokými vibráciami, naše telá sa pretvoria na hmotu s kremíkovým základom, zatiaľ čo stará zem beží na báze uhlíka. V nej zostanú tí, ktorých duše sa rozhodli podporovať starý systém a starú zem za odrobinky istôt a vágne výhody. Rok 2022 je rokom zásadného prelomu a na každého rozhodnutí duše veľmi záleží… Keď spočítame 2+2+2 dostaneme číslo 6, ktoré nesie vibrácie harmónie, láskavosti, domova, čistej lásky a krásy. Takže sme v štádiu vývoja, keď je tu pre nás pripravený kvantový príliv duchovnej múdrosti s možnosťami a zdrojmi tvoriť si šťastný rozkvet na osobnej aj kolektívnej rovine.

NECH SA DEJE SVETLO

Sírius vychádza každoročne na oblohu 26. júla a prináša na Zemi prelom – nové začiatky: kvalitu svetla, uvedomenia, spôsob myslenia a života, novú úroveň vnímania a vedomé prebúdzanie do pravdy a našej božskej podstaty. Energetický vrchol dosahuje 8. 8. V tomto období je ideálny čas na každodennú rannú a večernú meditáciu či vizualizáciu, príchod nových vhľadov, tvorbu nových projektov a spôsobu života. Na našu planétu dopadajú diamantovo-zlaté a adamantínové trblietavé hviezdne častice so vzostúpenými svetelnými kódmi. Je na každom z nás, či im povieme ÁNO. Dovoľme si nasávať ich do svojho tela, dovoľme, aby nami pretekali a cez nás sa ukotvovali do matky Zeme. Kúpme sa v ich svetelných vibráciách, nech spália všetko staré a zaťažujúce, energetické bloky a tiene, traumy a zranenia, čipy a parazity, deštruktívne vzorce a programy. Odpustime a prepustime všetky aspekty nášho bytia a života, ktoré si v našom žití už neprajeme. Pracujme s vedomým zámerom a nastavme sa na šťastie, radosť, vďačnosť, zdravie, hojnosť a všeobjímajúcu lásku – bez podmienok, posudzovaní a očakávaní. Integrujme sa denne so silou kryštálov, uzemňujme sa, prepojme sa s prírodou a so živlami Zeme.

NECH SA DEJE LÁSKA

8. 8. 2022 to sú dve osmičky a tri dvojky. Výsledné číslo je fyzická štvorka, ktorá nesie energie fyzickej aktivity v hrubej hmote, uzemnenia, praktickosti, organizačných schopností, práce cez telo a činorodosti. Pripomenutie o.i. toho, že človek je tu tvorca a prostredníctvom jemnohmotných energií, teda svojimi myšlienkami, pocitmi, vnemami, emóciami, slovami, spevom, úmyslami, zámermi a rozhodnutiami tvorí. Výsledok sa potom prejaví v hrubej hmote, ale musí byť prítomná aj naša fyzická prítomnosť a aktivita.

„Odvaha je polovica úspechu,“ povedal Tomáš Baťa. Odvážny a chrabrý lev tvorí cez srdce a akciu. Vedomý lev dokáže rozlíšiť, kedy ním máva ego a kedy rozhoduje srdce, ktoré nasleduje. Pretože ego nás oddeľuje a rozdeľuje, a srdce svet spája. Nás samotných ako dokonalú božskú bytosť a dieťa najvyššej inteligencie. Semienko božskej tvorby, súčasne tvorkyňu alebo tvorcu svojho sveta. Takže teraz je to správne obdobie naskočiť na najvyššie energie slnečného otca. A k tomu skvelá podporujúca konštelácia ďalších planét, aby ste sa pevnejšie spojili a navnímali si srdce. Pretože Nová zem je život v srdci, cez srdce a so srdcom. S ľahkosťou, slobodne a vedome s prijatím súvislostí a dôsledkov voľby.

SLOBODA A TVORBA

Navyše sila tohtoročného levieho obdobia je umocnená tým, že vo štvrtok 28.7. o 19,58 h nastáva novolunie v ohnivom astrologickom znamení Leva, ktoré pôsobí 3 dni pred a 3 dni po tomto okamihu. Slnko a Mesiac zaujímajú susedskú pozíciu a spolu štartujú do ďalšieho mesačného, vibračne mimoriadne silného cyklu. Patrónom Leva je samotné Slnko – šéf našej slnečnej sústavy, ktoré predstavuje seba-vedomie, seba-uvedomenie a našu identitu. Posolstvom augustového novolunia je pravé seba-poznanie a seba-prijatie osobnej sily, tvorivosti a jedinečnosti. Hlboké uvedomenie, že každý z nás má právo dané stvoriteľom vytvárať si životnú cestu podľa osobných potrieb Duše.

AFIRMÁCIA: V každej chvíli som vedomým tvorcom/vedomou tvorkyňou môjho života.

Júlový SUPERSPLN na osi Rak – Kozorožec prináša ŠŤASTNÉ OBDOBIE

Júnový SPLN na osi Blíženci – Strelec prináša OHEŇ a VÝBUŠNOSŤ

V utorok 14. júna cca o 13,52 h počas Splnu znova po približne 29,5 dňoch vyvrcholí vplyv energií Luny na nás a odnesie so sebou ďalšie nánosy zážitkov, programov a spomienok, pripravených na prepustenie k posunu do vyššej úrovne vedomia. Ide o silne emocionálny spln, ktorý osvetlí posolstvá ostatného novolunia. Prepojením ohnivého živlu Strelca a vzdušného živlu Blížencov môžu nastať zaujímavé zvraty, posuny až výbuchy dlho potlačovaných emócií.
Čas sa zrýchľuje a pred vyvrcholením astronomickej jari smerom k letnému slnovratu 21. júna nám dni doslova letia, keď procesy, ktoré započali ešte v období zimného slnovratu, dozrejú a vyvrcholia. Dostaneme odpovede na otázky, kto sme a kam smerujeme. Dôležité bude pevné spojenie sa so svojou zdravou sebahodnotou, ocenením svojich talentov a darov. Aktuálne hviezdne konštelácie – predovšetkým retrográdny Merkúr v napäťovom aspekte na Saturn – podporujú prečistenie našich tráum, potlačených a vytesnených emócií. Až do slnovratu sa dramaticky navyšujú vibrácie energií a vďaka pôsobeniu Pluta sa naše myšlienky s ľahkosťou prakticky ihneď zhmotňujú do nášho života. Preto pozor, ako a na čo myslíme, akým myšlienkam venujeme pozornosť, tým pádom ich živíme svojou životnou energiou a manifestujeme do našej osobnej a kolektívnej reality. Čo vysielame, to sa nám vracia.
Čo s tým? Keď príde problém alebo záťažová situácia, zamerajte myslenie na riešenie e rozuzlenie. K tomu potrebujete STÁLE UKOTVENIE V POZITÍVNYCH POSTOJOCH. Napríklad vďačnosti, prijímaní, harmónii, vnútornom pokoji, uvoľnení… V tomto období je to výzva k naštartovaniu sebadisciplíny a pevnej vôle k dostatočnému vytvoreniu nových, pozitívnych a podporujúcich zvykov a programov. Napríklad cez vedomý tanec, vedomý dych, spojenie s telom, vedomý dotyk, masáž, cez pobyt v prírode.
Slnko – mužský princíp moci, nadvlády a kontroly je vo vzdušných Blížencoch a Luna – nesúca ženský princíp intuície, prírody a Zeme je v ohnivom živle Strelca. Strelec nesie živel oheň, jeho kvalita je pohyblivá a polarita mužská. Mars podporí mužský tvorivý božský princíp do prerodu bojovníka na budovateľa a ochrancu. Venuša a ženský princíp sa prejaví cez ženy v bezbrehosti, chaose a emóciách. Turbulencie sú potrebné preto, aby došlo k prenastaveniu a zmene hodnôt. Teraz je vhodný čas na tvorbu plánov do budúcna.
Spln zviditeľní kvality znamenia Strelca, ktorému vládne planéta šťasteny Jupiter. Preto majú narodení v tomto znamení väčšinou pokojnú povahu a sú naklonení k náboženským, vedeckým či teoretickým úvahám. Milujú nezávislosť a spravodlivosť, sú optimisti, konajú bezstarostne. Poslanie napĺňajú s vedomím budúceho úspechu. Majú radi dobré jedlo, pitie, prírodu a sú dobrými športovcami. Dokážu sa rýchlo rozhodovať a dať presné inštrukcie ostatným. Neboja sa nebezpečenstva, sú sebaistí, ctižiadostiví a majú zmysel pre telesný výkon. Spravidla sa rozhodujú skôr citom než rozumom, čo niekedy spôsobuje sklamanie. Vedia si pre svoje zámery získať okolie a priateľov. K ich slabým stránkam patrí, že v stave podráždenia alebo neúspechu dokážu veľmi zraniť, pretože vystihnú vaše najcitlivejšie miesto. Ich neúspech môže tiež zapríčiniť prílišnú impulzívnosť, ktorá vedie k prešľapom. Práca im prináša potešenie. Dokážu neúnavne pracovať, sú podnikaví a odvážni. Hodia sa pre všetky povolania, kde majú pohyb. Vo vzťahu nemajú veľké šťastie. Takže sa prevažne ženú hneď do niekoľkých manželstiev. Vernosť Strelcov závisí na partnerovi, lebo keď je s nimi správne zaobchádzané, je na nich spoľahnutie.
Kombinácia komunikatívnych Blížencov s dvomi tvárami a ohnivého bezstarostného Strelca spôsobí, že teraz je možné všetko, a preto je pomerne ťažké byť v úplnej rovnováhe – mysle, srdca, ducha a tela – so sebou i svojim okolím. Nová kvalita sa rodí z popola starého. To, čo sme doteraz pred sebou alebo inými tajili, vyjde bez servítky na povrch. Najviac sa pritom odhalí naše ego, o ktorom si viacerí – aj tí navonok erudovaní a osvietenejší – namýšľajú, že už ho poznajú, že ho nepotrebujú, že ho majú pod palcom a už vedomí :-). Rastieme a silnieme novými poznaniami – a občas i kotrmelcami. Takže výzva týchto dní je návrat do celostnej rovnováhy a harmónie vo svojom životnom priestore cez prerod do novej integrity.
Posolstvo a úloha splnu je nastaviť zrkadlo nášmu vnútornému svetu v tom vonkajšom. Zrkadlenie napomáha sebapoznaniu. Preto je dôležité všímať si udalosti, ľudí a vzťahy, ktoré sa nám opakujú, alebo ich dlhšiu dobu máme v našom živote. Takisto prijať ich a uvedomiť si, že to, čo som premietol/la na okolie, je najmä moja téma. A čím viac ma to rozčuľuje alebo zamestnáva, je to o to viac moje – to, čo mám teraz spracovať a integrovať. Zmeny sú nanajvýš potrebné a posun mimo našu zónu komfortu je nutný. Najdôležitejšie v tomto čase je teda uvedomovať si, čo cítim a kráčať krok po kroku vedome v jedno-duch-osti, pri-rod-zen-osti, ľahkosti, vtipe a radosti.
Zaobchádzajme teda počas splnu so svojimi slovami a energiami múdro a láskavo. Prajem nám všetkým šťastný a radostný vietor do plachiet :-).
AFIRMÁCIA: Moje myšlienky zameriavam na to, čo si prajem. Som k sebe a iným láskavý/á.

NOVOLUNIE V BLÍŽENCOCH a retrográdny Merkúr

V sobotu 21. mája vstúpilo Slnko do Blížencov. Je to prvé z troch astrologických znamení zverokruhu živlu vzduch. Symbolizuje ľahkosť, dych, ducha, bytie, pohyb, plynutie, vývoj smerom k spojeniu a harmonizácii protikladov. Blíženec otvára taktiež témy komunikácie, cestovania, životného prostredia a priestoru – v živote, bývaní, práci a poslaní. Tieto kvality budú výzvou i pozvánkou (predovšetkým, no nielen pre ľudí narodených v Blížencoch) až do 21. júna. Preto pravdepodobne cítite osobné a kolektívne energetické a myšlienkové odľahčenie a nadhľad, zhodenie doterajších bremien z pliec, príchod svetlých a radostných chvíľ. Zelenú dostala nielen príroda, no i veselosť, radosť, detinskosť a humorné iskrenie. Máme chuť vzdať sa všetkých doterajších starých pohľadov, tráum, obyčajov a spomienok. Niečo v nás nás núti práve v tomto novolunovom čase začať naplno počúvať len hlas duše a vedenie srdca. Nech sa deje okolo nás čokoľvek, skúsme vypnúť všetky informačné kanály, rušiace náš osobný priestor a ticho, partnerský súlad a rodinný pokoj a ticho. Rozhodnite sa žiť jedno-duchý, pravdivý, čistý a úchvatný životný príbeh. Ako predpovedal duchovný učiteľ Ježiš: tichým a pokorným srdcom bude patriť Zem.

Novolunie v Blížencoch 30. mája tento trend posilní. Nov Mesiaca – Luny je časopriestorová brána k veľkému nádychu úplne nových inšpirácií, možností, projektov a výziev, ktoré si dobrovoľne vedome vyberáme alebo nevedome priťahujeme podľa toho, ako myslíme, cítime, konáme a ako sa rozhodujeme. Je to okamih, keď sa na božskej oblohe stretnú Slnko s Mesiacom, aby si navzájom odovzdali kvalitatívnu i kvantitatívnu vesmírnu štafetu. A vzápätí odštartujú každý po svojom na okružné púte na ďalších 29,5 dní nového lunárneho cyklu. Nov Luny v Blížencoch nastane na 9. stupni v pondelok 30. mája o 13:30 hodine. Pôsobí tri dni pred a tri dni po tomto okamihu.

Keďže tohtoročný blíženecký nov sprevádza retrográdny Merkúr v Býkovi, naša myseľ sa potrebuje vrátiť dozadu a zmeniť postoje, prehodnotiť starý spôsob uvažovania a následného konania. Keď sa človeku vyplavia staré bolesti a krivdy, je treba ísť do prírody či kúpeľov, a je dobré ich najskôr pozorovať, navnímať si súvislosti a meditovať. Nedorozumenia treba vhodným spôsobom komunikovať a vyjasniť, a nastaviť zdravé hranice. Ideálne je požiadať skúseného a overeného človeka alebo terapeuta o sedenie, či navštíviť seminár konštelácií. Alebo kvantovými opravami ošetriť staré a vyliečiť pokrivené. Do 16. júna máme vďaka tejto retrogradite možnosť uchopiť viac svoju osobnú silu. Býk nás podporuje zdravým sedliackym rozumom prejsť krok po kroku túto cestu očisty.

K tomu sa pridáva harmonická konštelácia Merkúra a Pluta, ako aj konjunkcia Jupitera a Marsu, ktorá spôsobuje expresne rýchle zhmotňovanie myšlienok a tvorbu zámerov. Takže buďte maximálne bdelý pri tom, keď si niečo prajete, pretože všetko, čo vysielame a robíme, to sa nám vráti. Práve stav prítomnosti TU a TERAZ nám pomôže uvoľniť sa od starých foriem, zapletení a väzieb.

Potešiteľné je, že sa stále viac posúvame do rovnováhy ženského a mužského princípu na Zemi, teda aj mužov a žien. Venuša v Býkovi v harmónii na Čiernu lunu podporuje tento trend – z patriarchátu, ktorý posledné tisícročia ženy a ženské kvality ničil, sa posunúť do spolupráce a rovnocennosti mužov a žien. Dajme teda ženám prirodzenú úctu a rešpekt, a podporme tak ich silu a schopnosť liečiť zranené a zdegenerované mužstvo, ktoré s touto vývojovou etapou života na Zemi súvisí.

Pri splne a novoluní sa nedoporučuje vykonávať ani podstupovať žiadne lekárske zákroky, lebo to prináša časté komplikácie. Blíženci ovplyvňujú fungovanie ramien, paží a rúk, dýchacích orgánov, priedušiek a pľúc, nervových dráh pre senzoriku a motoriku, ako aj krvné kapiláry. Tieto orgány budú najviac citlivé, preto sa treba v tomto čase o ne postarať a zbytočne ich nezaťažovať. S prácami v záhrade ešte počkajte, lebo pôda má v tomto čase len odpočívať. Je zbytočné presádzať či sadiť, semená by vám mohli zle vzísť. Ošetrite len nadzemné časti rastlín.

Blíženci sú vzduch, duch, dych, myslenie, nápady, komunikácia… Pozrime sa teda bližšie, čo nám v roku 2022 prinášajú? Výzvu pustiť zo života nezdravé mentálne zvyky, vzorce a programy mysle. Možnosť spojiť naše malé osobnostné JA s našim vyšším JA (nesmrteľnou dušou a našimi duchovnými sprievodcami). Šancu zlúčiť a zharmonizovať naše vnútorné rozpory a nájsť celistvé riešenia. K posunu v týchto oblastiach je podstatné stretnutie, komunikácia, kontakt, dialóg či diskusia. Prosto nezostať sám/sama s otázkami, plánmi a nejasnosťami. Výsledok snáh a akcií záleží na našom spôsobe spracovania, prístupu a uhle pohľadu. Uvedomení si aktuálnych parametrov, prijatí reality a uzavretí dohôd.

Ak túžime naskočiť na vibračnú vlnu šťastia, je teda práve v tomto čase nevyhnutné pracovať s hlavou a mysľou. Osedlať naše myšlienkové voľby a mentálne postoje. Uvedomovať si, čo podporujeme, aby rástlo a tým, že tomu dávame našu osobnú pozornosť.

Blíženci nás učia stať sa tou osobnosťou, ktorá naozaj riadi náš život. Keďže všetko začína v hlave, spôsobom myslenia si vyberáme alebo nevyberáme súvisiace emócie a reakcie na okolité dianie.

Novolunie v Blížencoch je ideálny okamih na výmenu negatívnych obmedzujúcich presvedčení za podporujúce a láskyplné. Na výrazný posun ku konkrétnej spolupráci, hlbokému porozumeniu a jasnej spoločnej vízii.

Afirmácia: Mám jasno v tom, s kým, ako a kam s radosťou a ľahkosťou kráčam životom.

Znovuzrodenie v čase marcového splnu a JARNEJ ROVNODENNOSTI

PREROD V ČASE MARCOVÉHO SPLNU A JARNEJ ROVNODENNOSTI
Piatkový spln a tohtoročné predjarné obdobie je veľmi náročné a hlboko transformačné. Môžu nás valcovať pocity veľkej únavy, vyčerpanosti a preťaženosti. Robme teda len to najnutnejšie a zamerajme sa radšej na štart generálneho detoxu, očistu fyzickú, psychickú i citovú, a tvorbu úplne nových postojov a pohľadov na život. Aj preto, že sme v období tradičného 40-dňového jarného pôstu, a aj preto, že spln Mesiaca nastáva v piatok 18. marca ráno o 8:15 h na osi Ryby – Panna v kvadratúre na Čiernu Lunu v Blížencoch. Dôležité je nájsť si čas na stíšenie, meditáciu a bytie v tichu. Dovoľujem si priniesť Vám v tomto jedinečnom prítomnom okamihu niekoľko uvedomení a vhľadov. Môžete, a nemusíte s nimi súznieť.
Skúste v týchto napätých dňoch prerodu Zeme len pokojne pozorovať a nehovoriť o udalostiach, ktoré sú mimo vás a tlačia sa vám do pozornosti, aby pútali vašu životnú energiu a vyprovokovali silné emócie. Doprajte mysleniu pauzu a hlavne neposudzujte, nehodnoťte, neodsudzujte, neútočte na druhých, pretože myseľ nevie, čo je za tým, čo vidíte, prečo sa určití ľudia správajú tak, ako sa správajú. Iba ak si chcete vyrobiť zlú karmu, ktorú potom budete musieť prežiť a odčiniť.. Minimalizujte sledovanie katastrofického spravodajstva a filmov – a to, pri čom nie ste fyzicky prítomní, berte radšej s rezervou. Napojte sa predovšetkým na Vašu intuíciu – hlas duše, to je zdroj Vašej životnej pravdy – a hovorte, komunikujte o Vašich pocitoch, ktoré majú teraz zelenú.
Slnko, symbol mužskej energie, moci, boja a nadvlády, je v Rybách, ktoré podporujú našu láskyplnú a súcitnú hlbokú premenu. Luna je práve v znamení Panny, ktorá vplýva na zdravie, liečenie, prácu, službu, pracovisko, projekty a praktický život. Dokonca aj na situácie, v ktorých ste sa ocitli mimo plánu duše -aj to sa stáva.
Energie Mesiaca vystúpili znova v rámci mesačného cyklu do maxima a sú silné. Pomôžu Vám osvetliť, uvidieť a ukončiť to, čo už nemá budúcnosť. S tým, že treba tomu dopriať čas a pozornosť, byť aktívny a veci riešiť. O čo ide? Sú to nepoznané – temné stránky z nášho osobného a kolektívneho nevedomia, ktoré spln vytiahol na svetlo, aby sme ich uvideli a korigovali. Môžu to byť staré traumy a nezvládnuté prejavy ega, napríklad vypočítavosť, lenivosť, manipulácie, pýcha, lakomstvo, strachy, obavy, sebectvo, atp., či potlačené bolesti a vytesnené emócie.
Urobte si radosť a načerpajte energiu pobytom alebo športom v prírode, napätie a tlak potom pominú. Ak nemáte odvahu alebo silu na osobný posun, ste zmätení, vyčerpaní či smutní, požiadajte o radu a podporu anjelské bytosti lásky a svetla. Sú ich tu v tejto prelomovej dobe celé chóry, sú všade a doslova čakajú s rukami založenými, kedy ich pozvete do svojho života a požiadate o pomoc. Ľudia majú slobodnú vôľu, takže duchovné bytosti svetla a lásky to bez Vášho impulzu nemôžu urobiť.
Využite konšteláciu hviezd na to, aby ste si doma urobili niečo praktické – dariť sa Vám bude pri detailnom upratovaní, ručných prácach, pečení koláčov či príprave zeminy na výsev kvetov.
Spln Luny je vyvrcholením mesačného cyklu, keď energie vystúpia do maxima, potrasú nami a osvetlia to, čo už nepotrebujeme, či sa nám to hodí alebo nehodí. V čase splnu je možné sa toho bezbolestne zbaviť meditáciou, vizualizáciou, modlitbou, tancom, bubnovaním, hudbou, fyzickým cvičením, športom, vedomým dychom, sebarozvojom, terapiou, turistikou… Otočenie ťažkých energií do príjemných je možné prakticky okamžite drobnými radosťami a prejavmi láskavosti k sebe a iným… Vľúdne slová, objatie, ocenenie, prejav úcty, vyznanie lásky či podpora boli a sú stále zdarma.
Alkohol, cigarety, drogy a dráždivé jedlá aspoň tieto 3 dni pre svoje dobro vynechajte, pretože majú schopnosť vašu pohodu, vedomie a telo teraz vážne poškodiť. Odvážnejší a vnímavejší už vedia, ako na to a pridajú k tomu aj pôst v intímnom živote, pretože úbytky energie sú teraz nadmerne vyčerpávajúce. Aj to je spôsob, ako život osláviť, pretože vibrácie energií Zeme sa stále navyšujú. Bio-potraviny, bio-kozmetika, bio-čistiace výrobky, ako aj oblečenie z prírodných materiálov sú preto stále cennejšie.
Končí vláda znamenia Rýb, prevaha tmy nad svetlom a spod našej vnútornej hladiny sa vynárame a nadychujeme čistý vzduch (nového ducha) s odvahou, silou a novou energiou do ďalšieho cyklu zodiakálneho a prírodného roka.
Prvý jarný deň nám vychádza už na nedeľu 20. marca, keď tesne po pol piatej popoludní vstupuje Slnko do znamenia Barana. Rovnako dlhá deň i noc odštartujú optimistické obdobie s predlžujúcimi sa dňami a skracujúcimi nocami. Každoročný príchod jari, jasu a svetla je vlastne zázrakom a víťazstvom života nad smrťou s mottom: Staré skončilo, nové začína…
Rovnodennosť nás skúša z nášho nastavenia súladu a harmónie v nás. Z rovnocennosti a rýdzosti mužského a ženského tvorivého princípu v našom živote, z kvality našich vzťahov, z umenia života v šťastnej rovnováhe polarít. Súčasné hviezdne konštelácie prinášajú zmätok a chaos, aby mohla vzniknúť nová kvalita a šťastnejšia paradigma na Zemi.
Podobne ako aspekty piatkového splnu, aj aspekty nedeľnej jarnej rovnodennosti nás nabádajú priebežne čeliť a zbavovať sa obáv a strachu z tejto doby a budúcnosti – a vedome posilnení vstúpili do rieky posvätnej každodennosti, istoty, pokoja, mieru, sily a harmónie. Keď ma občas pod tlakom zvonka prepadne starosť o život môj a osudy mojich blízkych, spomeniem si na výrok môjho starého otca, ktorý sa dožil vysokého veku a bol pozitívnej mysle, aj keď prežil dve svetové vojny a vravel: Ako človek žije, tak aj zomiera. Alebo ako hovorí môj partner a manžel: Je isté, že všetci v tomto storočí umrieme.
Napriek sťaženej sústredenosti a roztržitosti mysle sa skúste oprieť o prítomný okamih, o bdelosť a zakorenenie na Zemi v prítomnej chvíli – vedomej prítomnosti TU a TERAZ, ktorá je jedinou istotou v živote a súčasne potenciálom nekonečných možností ďalšieho vývoja situácie.
Baran nás v tom šťavnato a ohnivo podporuje, už 20. marca nám prináša esenciu nadšenia, odvahu, sebavedomie, radosť, akcieschopnosť, chuť do života, cieľavedomosť, silu, rozhodnosť, uvedomovanie si svojich darov, sebadôveru a sebarealizáciu. Proste ďalší nový štart..
Počas splnu sa určite vyhnite operáciám a okovaniu, pretože rany 3 dni pred a po splne oveľa dlhšie a silnejšie krvácajú a priebeh liečby je bolestivý a komplikovaný. Vedome si chráňte zdravie a vážte všetko, čo máte. Len tak môžete dostávať viac a to, čo si prajete. Ako je písané vo svätých textoch – tomu, kto má veľa, je za to vďačný a vie sa o to dobre starať, Stvoriteľ ešte pridá a tomu, kto má málo, lebo sa bráni (zodpovednosti), vezme aj to posledné…
Rýchlosť času a aktuálne udalosti intenzívne vyťahujú a rozpúšťajú staré programy, traumy a spomienky v nás. Má to zmysel – po rozpustení karmy prichádza dharma.
Spln Luny a koniec zimy je ideálnym časom na vedomé prepustenie a ukončenie všetkého nefunkčného z nášho doterajšieho spôsobu života. Ideálny je na to malý rituál v kruhu podobne naladených ľudí. Keď budete chvíľu hľadať, iste ich nájdete.
Ak sa však rozhodnete pre zmysluplnú samotu, tichá meditácia pri sviečke Vám iste prinesie tie správne symboly toho, čoho sa chcete zbaviť. Potom ich napíšte alebo nakreslite na papier, poďakujte sa za tieto skúsenosti, a tak ako naši predkovia Morenu, ho spáľte alebo hoďte v prírode do vody. A potom sa rozbehnite do prebúdzajúceho sa voňavého lesa či parku a poproste najvyššiu inteligenciu a duchovnú múdrosť (Vesmír, Stvoriteľa) o šťastný štart do nového životného cyklu.
Môžete si dať súčasne aj praktický cieľ, že sa v rámci svojej osobnej očisty budete vyhýbať hrubým ľuďom, deštruktívnemu prostrediu, toxickým látkam, zraňujúcim vzťahom, konfliktným situáciám, negatívnym posolstvám a slová budete bdelo vyslovovať s vedomím, že si nimi skutočne tvoríte Váš život a spoluvytvárate náš Vesmír. Všetci sme prepojení do Jednoty a povolaní podporiť súčasné očistné, dlhoočakávané, oslobodzujúce zmeny smerom k Zlatému veku ľudstva na Novej Zemi.
Afirmácia: Všetko, čo robím, robím s láskou. Láska bez očakávaní a podmienok ma lieči a vyživuje.

Predjarné Novolunie v Rybách UZATVÁRA STARÉ ČASY

PREDJARNÝ NOV V RYBÁCH UZATVÁRA STARÉ ČASY

Dnešný hlboký nov kráčajúci k prerodu duchovnej úrovne živých tvorov na planéte Zem v Rybách vrcholí krátko po pol siedmou podvečer. Cez osobné pocity, konania a vnemy nám ukazuje, že už nikdy nebude život ako pred 24.2.2022 a vždy záleží na našom osobnom postoji k aktuálnej situácii, ktorá nás presahuje. Prostredníctvom tých menej i viac citlivých sa očisťuje kolektívne ľudské podvedomie a nevedomie – od doterajšej karmy, nadvlády a odovzdania moci, pýche, mysli, temnu, egu, vlastnej dôležitosti, odpojenosti, porovnávaniu, súpereniu, konfliktom, odporu, strachom a boju….

Cez ľudí sa vyplavuje mnoho starých nespracovaných, potlačených a vytesnených tráum z čias svetových vojen v Európe, ktoré prežili naši rodičia, starí rodičia a ich predkovia. Pokiaľ si neprajeme, aby sa história opakovala, treba konečne vystúpiť zo starých scenárov a reakcií – myslieť, cítiť a konať proste inak – láskavejšie, mierumilovnejšie, ústretovejšie, tolerantnejšie, citlivejšie, viac rešpektujúco k sebe a ostatným, s ktorými zdieľame tento časopriestor na Zemi…

Novolunie v Rybách sprevádzajú tri veľmi silné konjunkcie planét:

I. trojkonjunkcia Slnko, Neptún a Jupiter v Rybách (až do jarnej rovnodennosti)

II. Slnko a Mesiac v intenzívnej konjunkcii s Jupiterom v Rybách

III. Konjunkcia Venuše, Marsu a Pluta v Kozorožcovi….

Aby sme nekonali v týchto náročných transformačných a očistných časoch pod tlakom, v strese a panike, je dobré vedieť, že kľúče k psychickej sile, vnútornej rovnováhe a oslobodzujúcemu mieru v nás a okolo nás máme na dosah. Ide len o maličkosť – zamerať na ne našu pozornosť. Pretože len tam, kam ide naša pozornosť, tam ide naša životná energia a to zákonite rastie a kvitne v našom živote a vo svete.

Nech sa páči pre Vašu inšpiráciu, tu sú základné – verejne známe a v literatúre dostupné – pravidlá osobnej sily a vnútorného mieru:

1. Nastavenie sa na základný optimistický postoj a riešenie situácie, nech sa deje, čo sa deje. Nevzdávanie sa, s plnou sebadôverou a uvedomením, že všetko, čoho sme súčasťou, je tu pre naše osobné aj kolektívne najvyššie dobro a osobný rast. To človeku umožní uvoľniť sa, vyhýbať sa stresom a dostať sa do sily, pohody a svojho stredu. Poznáte to príslovie: „Všetko raz dobre skončí. Ak to nie je dobré, tak to ešte neskončilo.“

2. Viera v to, že napokon všetko dobre dopadne – ako v rozprávke, kde sa zlo navzájom vykántri a čisté srdcia, súcit a láska zvíťazia. Prosto, že sa zmysluplné dielo vydarí, výsledok nášho úsilia dostaví, aj napriek čiastočným či dočasným ťažkostiam, komplikáciám a okolnostiam, ktorým nemusíme rozumieť alebo ich chápať. Spomeňte si na všetko, čo ste v živote už dokázali. Nevyhnutná je aj trvalá vďačnosť za všetko, čo máme a víťazný postoj „Viera – Nádej – Láska“. Teda i dôvera, pokora a súcit. Keď všetkých bez nutnosti nejakého dôvodu prijímate, takých akí sú, špeciálne vašich „nepriateľov“, a ešte ich aj milujete, ste spokojní, uvoľnení, radostní a vyžarujete lásku. To je stav bezpodmienečnej lásky, ktorú nám ukázal Ježiš Kristus a ďalší duchovní učitelia.

3. Schopnosť prijímania, teda dokázať brať veci také, aké sú. Je to kompetencia integrovať do života všetko, čo mi poskytuje a prináša – prijímať aktuálnu životnú realitu: zmeny, straty, sklamania i nové dary. Vďaka tomu sa vyvíjame, meníme a zrejeme. S predpokladom, že už dokážeme rozpoznať, čo môžeme a čo nemôžeme ovplyvniť, a pokojne prijímame, keď sme schopní niečo zmeniť, a iné nie. Pomáha tréning bez domýšľavosti a interpretácií nášho ega vidieť aj za zrakom a počuť aj za slovami. Teda byť dobrý pozorovateľ, bdelý a plne všímavý. Každý z nás je prijímač aj vysielač energií. Naučme sa to robiť automaticky zodpovedne a efektívne. Sledovať viaceré zdravé a podporujúce informačné zdroje, vnímať súvislosti a dôsledky. Zároveň sa spoľahnúť na vyššie vedenie, že všetky potrebné informácie a pokyny ku mne a ku nám včas prídu. „Bez pýchy prijímaj, čo dostávaš. Bez smútku sa vzdávaj toho, čo strácaš.“ Marcus Aurelius

4. Tu a teraz vedome tvoriť budúcnosť. Svoju osobnú – podľa toho, aké myšlienky, pocity, situácie a emócie si vedome vyberám a nevedome priťahujem. A taktiež kolektívnu, prípadne spoločenskú – podľa toho, k akým hodnotám sa prikláňam, a ktoré mojou energiou a pozornosťou podporujem a dotujem. Z našich osobných svetov sa v každom okamihu tvorí a skladá ten nový veľký svet. Vkladať do novej reality jasné zámery a lásku. Zvedomiť si svoje zdroje, bloky, potreby, hodnoty a naskočiť na aktuálnu energetickú vlnu. Keď si utvorím svoj správny smer postupu, nasledujem hlas duše a už vidím otvoreným citlivým horiacim srdcom, treba sa tohto kurzu držať. Dostávame sa tým k osobnej integrite, sile a spájame sa s hlbokou múdrosťou v nás.

5. Prijať za seba a svoje osobné rozhodnutia plnú zodpovednosť. To znamená prestať hľadať vinníkov a alibi, opustiť rolu obete, ktorá odovzdáva svoju moc rozhodovať o sebe iným, ale aj páchateľa či spasiteľa. Namiesto toho sa stať duchaprítomným, ľudsky dospelým a konštruktívnym v akejkoľvek situácii. Eliminovať vlastné a cudzie očakávania a potrebu ich naplniť. Každý človek dostáva do vienka súčasne s jeho úlohami aj všetky potrebné pomôcky, aby lekcie zvládol – a úplne po svojom. Takže je zásadné naučiť sa rozoznávať, čo je moje a čo už nie je moje. Sme zodpovední: za vlastné myšlienky a pocity, za naše konanie i nečinnosť, za našu angažovanosť i jej medze. Ideálny stav je v každej chvíli prijímať zodpovednosť za seba, nepreberať ju za iných, ani ju na nich nepresúvať. „Nesieme rovnakú zodpovednosť za to, čo robíme, aj čo nerobíme.“ J.B. Moliére

6. Udržiavať rovnováhu v živote. V mužských a ženských aspektoch. V dávaní a prijímaní energie a jej rôznych foriem z viacerých zdrojov. V práci a odpočinku. V súkromnom a spoločenskom pôsobení. Poznať a strážiť si zdravé hranice. Nepreťažovať sa v práci a výkonoch, ale preventívne sa starať o napĺňanie vlastných potrieb, o fyzické telo, energetiku biopoľa (aury) a celkové zdravie. Ak majú byť telo, duša a duch v rovnováhe, potrebujú nielen obdobia štruktúrovaných pracovných činností smerujúcim k žiadaným výsledkom, ale aj dostatok času na uvoľnenie, pohodu a príležitosti na užívanie života.

7. Vytvoriť si kvalitné ľudské zázemie a pracovať na vzťahoch. Pri tom je treba rozvíjať a pestovať: vlastnú emočnú inteligenciu a vitalitu, ďalej komunikačnú inteligenciu a schopnosti, a do tretice systemickú inteligenciu, t.j. povedomie vyššieho poriadku a usporiadania systémov, ktorých sme všetci súčasťou. Spriaznenosť s druhými ľuďmi nám poskytuje silu a dôveru, aby sme vydržali a zvládli aj zlé časy. Pri prekonávaní kríz a náročných období hrá veľkú úlohu to, či máme v našom osobnom svete a živote ľudí, ktorí nám rozumejú, stoja pri nás a dokážu nás efektívne podporiť. Takéto vzťahy je treba budovať a starať sa o ne. To od nás vyžaduje prekonať osamelosť, rozvinúť empatiu a schopnosť nadväzovať kontakty a vzťahy s druhými ľuďmi a uzatvárať s nimi priateľstvá. Úprimné vzťahy, ktoré stoja na vzájomnom rešpekte, uznaní a rovnocennosti, tvoria synergické účinky a posilňujú našu psychiku, spokojnosť a pohodu. Vzťahy delíme na rodinné, priateľské a profesijné. Ak v nich máte zmätok, treba si ujasniť vzájomné roly, hranice a neočakávať od nich príliš. Udržiavať rovnocenné vzťahy znamená ukazovať sa taký/á, aký/á som a tým poskytovať druhým šancu, aby ma takého/ú vnímali a mali radi. Prvým krokom je pestovať dobrý vzťah sami so sebou. Buďte k sebe vnímaví a pozorní. Hovorte o sebe len v dobrom. Naučte sa mať seba úprimne radi.

8. Pravidelne sa spájať a prepájať s ľuďmi podobných hodnôt, naladenia a spôsobu života. Cítiť spolupatričnosť. Kvôli vzájomnej podpore, výmene podnetov, vhľadov, rád, skúseností,… i domácich produktov. Vedome zakladať a spolu-vytvárať väčšie i menšie spoločenstvá a komunity Novej Zeme, ktoré nie sú zaťažené interakciou so starými formami, ktoré už doslúžili. K vzostupu novej éry je možné dospieť až vtedy, keď už to staré zomrelo.

9. Postupne citlivo opustite minulosť a vysporiadajte sa s ňou. Zabudnite na doterajší životný štandard, ktorý sme vymenili za vnútorný pokoj a a spokojnosť. Buďte otvorení úplne novým rozmerom a nepoznaným prejavom citlivosti a bytia. Tešte sa z objavnej a dobrodružnej cesty a žitia iného života, aký ste doteraz nezažili, v novom svete, ktorý tu doteraz nikdy nebol. Aké vzrušujúce. Aktívne a pravidelne si vizualizujte pocity, obrazy, udalosti, osoby, situácie, okolnosti a žiadanú kvalitu prežívania vášho nového života v Novom veku. Ak to zatiaľ neviete definovať jasne, začnite tým, čo vo vašom živote už nechcete a od toho si odvoďte, čo si prajete. Predtým sa rozlúčte a poďakujte tomu, čo nechávate za sebou – za skúsenosť a posilnenie vašej duše na jej ceste.

10. Navnímajte si život akoby bez času, keď sa všetko stane teraz a tu. Krok po kroku sa skúste naladiť do stavu prirodzeného osvietenia, posvätnosti každej chvíle a jedinečnosti každého z nás. Osvietené a nanebovstúpené bytosti, ktoré sú nám stále bližšie a bližšie, tak život na Zemi vnímajú. Všetko, čo tu máme a je, je pre nás priaznivé. Postoj k tomuto aspektu života na Zemi je ten záverečný kľúč. Našou úlohou na tomto svete je uvidieť, prežiť to a ísť ďalej. Život je plynutie. Vedie nás najvyššia nezávislá inteligencia, ktorá naše životné udalosti riadi aj bez našich zásahov. A na to, aby sme si do našich životných scenárov vložili to, čo si tu prajeme zažiť, sme dostali do vienka slobodnú vôľu. Je čas to manifestovať a zažiť plnohodnotné bytie vo svetle Novej Zeme.

AFIRMÁCIA: Vnímam moju zraniteľnosť i silu. JA SOM LÁSKA, JA SOM SÚCIT, JA SOM SVETLO.