Prechodový RITUÁL a vedomý novoročný VINŠ na prahu roku 2021

MILÍ PRIATELIA,

prajem nám, aby si čo najviac ĺudí uvedomilo, že konflikty, vojny a násilie – so všetkým strašným, čo prinášajú – začínajú v ĺuďoch! V ich mysliach, negatívnych emóciách, pohĺadoch na svet, pocitoch a predstavách! V ilúzii oddelenosti ega, ktoré si myslí, že je mimo tohto deštrukčného diania. Prajem ĺuďom, aby nečakali a trpezlivo a neúnavne čistili nánosy odporu, nespracovanej bolesti, zloby, tráum, hnevu, neprijatia života a manipulácií na ovládanie iných vo VÁS.

VY STE TVORCOVIA. KAM IDE VAŠA POZORNOSŤ, TAM IDE VAŠA ENERGIA. UVEDOMTE SI, KOMU A ČOMU JU POSIELATE. S akými ĺudmi žijete, stretávate sa, spolu-pracujete a komunikujete? Podporujete tým rast alebo pády, pokoj alebo boj, zmatok alebo mier vo Vás a na Zemi? Je treba si to upratať… Každý deň je v súčasnej prelomovej dobe sa na chvíĺu zastaviť, zrelaxovať, príp. meditovať a aspoň sa pokúsiť v uvolnenom stave nadviazať komunikáciu s Vaším vnútorným vedením, s Vašim vyšším JA. Sme deti Najvyššieho Stvoriteĺa a Božskej matky. NÁVOD, AKO SPRÁVNE ŽIŤ V POŽEHNANÍ, MILOSTI, ZDRAVÍ A HOJNOSTI NOSÍME VŠETCI V SEBE. Nie je ťažké tento vnútorný hlas nasledovať. Bez ohľadu na to, čo hovoria, alebo myslia si iní. Treba sa len pre to rozhodnúť a cieĺa-vedome zmeniť staré zvyky…

Vidíte to sami, naša materská planéta Zem sa zbavuje bytostí a ĺudí, ktorí ju ničia a zaťažujú bez štipky úcty a rešpektu. Ponechá si v tomto transformačnom čase a Novej Zemi už len tých, ktorí sa o ňu pozorne starajú a ladia s ňou. Bolo veĺa povolaných, a je málo vyvolených. Taký je vývoj Vesmíru.Preto sa už nenechajte vtiahnuť do drám iných. Pomáhajte len tým, ktorí sú na zmenu pripravení a Vás o to požiadajú. Opustite konečne starú prežitú rolu obete, jasne a s láskou povedzte NIE tomu, čo by narušilo Váš vnútorný pokoj a zdravé osobné hranice. PREVEZMITE ZA VAŠE ROZHODNUTIA A ICH DOSLEDKY PLNÚ ZODPOVEDNSOSŤ.

Dovoĺte si hĺadať činnosti, ktoré Vám osobne prinášajú radosť a dobrý pocit. Nikto iný to za Vás tak presne nespraví. To nie je sebectvo, je to prirodzený pud sebazáchovy a zdravá seba- LÁSKA, aby Ste sa cítili dobre a mali tak kapacitu dopriať tento životný pocit aj ostatným. A tohto Vášho pravého smerovania, pozitívnych ĺudí a vyživujúcich činností sa držte. Je to ĺahké a ide to postupne samo. K tomu intuitívne vyhĺadávajte sprievodcov terapiami osobného rozvoja a (v čase lockdownu) online semináre a kurzy, ktoré s Vami rezonujú. Pretože s niektorými hlbokými blokmi a starými nánosmi vo Vašom podvedomí si proste neporadíte sami. Posúvajte sa postupne smerom k pohode, radosti a šťastiu viac a viac. To je naše pravé božské dedičstvo!

Nech zostane vonkajšie dianie za bránami Vášho srdca. Nech sa nedotkne Vašej vnútornej rovnováhy. To je najviac, čo možete pre seba a pre celý svet robiť. Každý deň krok po kroku sa blížiť viac a viac k jedno-DUCHému životu v JASnosti, súCITe, podpore, odPUSTENÍ, SVETle, rozKVETe a zdRAWí… Aj preto, že pozitívne vnímanie bytia vibruje na oveĺa vyššej úrovni ako akýkoĺvek vírus… Každý bez rozdielu sme tu sám za seba. Armagedon a doba zúčtovania je tu… Ako povedal Ježiš: BLAHO-SLAVení tichí a pokorní srdcom, lebo ich je KRÁĽOVSTVO NEBESKÉ na Zemi a oni sú dedičmi ZEME. Tak pri stretnutí s akoukoĺvek situáciou V PRÍTOMNOSTI TU A TERAZ pamatajte, že nosíte v srdci Vašu osobnú božskú iskru, v tom sme si všetci rovní a spolu TVORíme zázrak JEDNOty.

Krásny a šťastný celý rok 2021 Vám prajeme 😇❤🎅🌲🍀🌹🕊