Kto sme

Silvia Marisi – inšpirátorka, lektorka, komunikátorka, konštelárka, spisovateľka, terapeutka a koučka